Транспорт є однією з найважливіших галузей суспільного виробництва і покликаний задовольняти потреби населення та суспільного виробництва в перевезеннях. Розвиток і вдосконалення транспорту здійснюється відповідно до національної програми з урахуванням його пріоритету та на основі досягнень науково-технічного прогресу і забезпечується державою.

Перевезення пасажирів, вантажів, багажу та пошти, надання інших транспортних послуг, експлуатація і ремонт шляхів сполучення здійснюються залізницями, пароплавствами, портами, автомобільними, авіаційними, дорожніми підприємствами та організаціями, якщо це передбачено їх статутами. Підприємства транспорту здійснюють перевезення та надання послуг на основі державних контрактів, державних замовлень і договорів на перевезення пасажирів і вантажів з урахуванням економічної ефективності провізних та переробних можливостей транспорту. Зобов’язання з перевезення конкретного вантажу виникають з моменту прийняття перевізником вантажу до перевезення разом з відповідним транспортним документом.

Робота вантажного транспорту може значно впливати на ефективність функціонування суб’єктів ринку. Тому зниження витрат на транспортування є одним з механізмів, які дозволяють підвищувати конкурентоспроможність товарів, що реалізуються.

1 ПІДГОТОВКА ВАНТАЖІВ ДО ВІДПРАВЛЕННЯ

1.1 Визначення правил перевезення вантажів

На основі нормативної літератури [1] з’ясуємо характеристику вантажів, їх клас та сумісність.

При   перевезенні   птиці  потрібно використовувати автомобілі – фургони або бортові автомобілі (з тентом). Спосіб перевезення – ящики. Клас вантажу – ІІ.

При   перевезенні  резини потрібно використовувати автомобілі – фургони або бортові автомобілі (з тентом). Спосіб перевезення – ящики. Клас вантажу – І.

При   перевезенні хліба потрібно використовувати автомобілі – фургони або бортові автомобілі (з тентом). Спосіб перевезення – лотки. Клас вантажу – ІІІ.

При   перевезенні  олова потрібно використовувати автомобілі – фургони або бортові автомобілі (з тентом). Спосіб перевезення – ящики. Клас вантажу –І.

Таким чином, ми з’ясували, що усі вантажі можемо перевозити автомобілями – фургонами або бортовими автомобілями (з тентом).

В ході виконання курсового проекту  ми визначаємо параметри вантажів, що плануються до перевезення, будуємо транспортну схему району перевезень, розроблюємо маршрути руху транспортних засобів, обираємо марку транспортного засобу для транспортування.

1.2 Маркування вантажної одиниці

Для транспортування пакетів проводять закріплення окремих вантажних місць (ящиків) з використанням термоусадкової плівки. На пакети також наносять транспортне маркування.

Ящики або кіпи обтягують навхрест двома металевими стрічками завтовшки0,4 ммі завширшки20 ммабо дротом діаметром 4,0 – 4,5 мм та опломбовують.

На боці кожного ящика наклеюють ярлик з маркуванням.

У випадку транспортування у спеціально пристосованих автомобілях-фургонах дозволяється перевезення в первинній упаковці.

Перевезення в контейнерах допускається при обладнанні їх стелажами або при застосуванні додаткової упаковки, яка запобігає псуванню.

Не дозволяється сумісне перевезення цих вантажів з продовольчими продуктами, а також з хімічними матеріалами.

2 ПОБУДОВА ТРАНСПОРТНОЇ СХЕМИ І РОЗРАХУНОК НАЙКОРОТШИХ ВІДСТАНЕЙ

 

2.1 Побудова транспортної схеми

На основі карти і координат розташування учасників транспортного процесу (підприємство, роздрібні магазини, супермаркети, оптові склади, залізнична станція) необхідно побудувати транспорту схему. Побудову її виконують в наступній послідовності:

1. Зробити копію карти, що задана за варіантом.

2. Нанести координатну сітку на карту.

3. На карті проставити місця розташування учасників транспортного процесу. Перша цифра координати відповідає розташуванню учасника по осі Х, друга – по осі У.

Місце розташування учасника транспортного процесу проставляють в певному квадраті на одній з доріг. При наявності перехресть у певному квадраті доцільно місце розташування учасника ставити на перехресті. У випадку, якщо у певному квадраті відсутні дороги, то місце розташування учасника проставляють в центрі квадрата і від нього встановлюють зв’язок з однією з найближчих доріг на карті. При співпадінні координат декількох учасників слід розміщувати цих учасників якомога далі один від одного в квадраті.

4. Встановити зв’язки між суміжними учасниками. Запропоновані зв’язки повинні забезпечувати проїзд від кожного учасника транспортного процесу до кожного по найкоротшій відстані. Зв’язки встановлюють візуально, без використання спеціальних засобів виміру відстаней. При можливості проїзду по декількох рівнозначних шляхах можна обирати один.

3 ВИЗНАЧЕННЯ МАРШРУТІВ РУХУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

 

Планом перевезень передбачено, що відправники А1-А5 мають відправити споживачам В1-В10 досить великі  обсяги вантажів, які необхідно віднести до великих партій. Тому призначення маршрутів здійснюють на основі організації машинних перевезень вантажів. Оскільки вантажі відносяться до різних класів за використовуванням вантажності, то необхідно перейти від наявних обсягів до потрібних для перевезення автотонн.

3.1 Призначення маятникових і комбінованих маршрутів

Маятникові й комбіновані маршрути призначаються для великопартійних перевезень. Для встановлення цих типів маршрутів доцільно скористатися програмою розв’язання транспортної задачі – mercs.exe.

Для оптимізації маршрутів перевезень вантажу використаємо метод “таблиць зв’язків” [2], у якому таблиця ТЗ1 показує обсяг вантажу, який вивозиться від кожного відправника, а ТЗ2 – обсяг відправлення споживачами порожніх автомобілів.

3.2 Призначення розвізних маршрутів

Відправник А4 постачає споживачам В1-В8 вантаж малими обсягами (партіями). Тому для їх перевезення завданням передбачено використовувати конкретний автомобіль. При цьому призначають розвізні маршрути. Оптимальним маршрутом є такий, на якому, залежно від поставленої мети, досягаються мінімальні витрати часу та матеріальні витрати на перевезення вантажу. У нашому випадку критерієм оптимальності приймають мінімальний загальний пробіг автомобіля на маршруті. Розвізні маршрути розраховуємо на ПЕОМ за допомогою програми RAZV.bas

4 ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ АВТОМОБІЛІВ НА МАРШРУТАХ

Розрахунок основних технічно-експлуатаційних показників проводять на основі картограми маршрутів.

5 УЗГОДЖЕННЯ РОБОТИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І ВАНТАЖНИХ ПУНКТІВ

Для узгодження роботи автомобілів із роботою навантажувального механізму беруть відправника Аі, який має найбільший обсяг вантажу. За вихідними даними таким відправником є пункт А1. Узгодження роботи автомобілів і вантажного пункту виконують для більш “вузького” місця (місце виникнення черг). У даному випадку вузьким місцем приймають час безпосереднього навантаження автомобіля при знаходженні його в пункті навантаження