Організація дорожнього руху представляє собою комплекс інженерних та організаційних заходів на існуючій вулично-дорожній мережі, які забезпечують безпеку та достатню швидкість транспортних та пішохідних потоків.

За останні роки в нашій країні та за кордоном все гостріше стає проблема збільшення кількості автомобілів у містах. Це призводить до погіршення стану навколишнього середовища, великих заторів, втрат часу при переміщенні з використанням транспорту. При реалізації заходів з організації дорожнього руху важлива роль належить введенню технічних засобів: дорожніх знаків та дорожньої розмітки, засобів світлофорного регулювання, дорожніх огороджень та направляючих приладів.

Зменшити негативні наслідки збільшення чисельності автомобілів можна завдяки використанню багаторічного досвіду по правильному плануванню міст та організації руху транспортних потоків. Це дозволить використавши незначну кількість ресурсів значно поліпшити та прискорити рух транспорту у межах міста.

При розробці конкретних заходів щодо поліпшення умов дорожнього руху вирішальне значення має забезпечення пропускної здатності, зручності й безпеки руху в місті.

Важливішим критерієм, що характеризує функціонування шляхів сполучення, є їх пропускна здатність. Пропускною здатність дороги є максимальна кількість автомобілів, які можуть пройти  по перерізу дороги на протязі певного відрізку часу при забезпеченні заданої швидкості і безпеки руху.

Пропускна здатність багато смугових вулиць не є арифметичною сумою пропускної здатності кожної зі смуг. Це  пояснюється необхідністю маневрування для зміни смуги руху, здійснення поворотів і розворотів на перетинах, зупинках та ін.

В другому розділі для кожної ділянки транспортної мережі визначають характеристики дорожнього руху: інтенсивність руху у фізичних одиницях; інтенсивність руху у приведених одиницях; швидкість транспортного потоку; рівень завантаження дороги рухом; щільність транспортних потоків.

Усі розраховані характеристики дорожнього руху слід занести до підсумкової таблиці.

У третьому розділі слід зобразити на рисунку схему розташування зупинок МПТ на транспортній мережі.

Розміщення зупиночних пунктів впливає на безпеку руху й пропускну здатність дороги. Існують такі вимоги до розміщення зупиночних пунктів:

– безпека руху пішоходів;

– мінімальні затримки руху транспортних засобів;

– мінімум часу руху пасажирів до зупиночних пунктів.

У практиці організації руху МПТ відстань між зупиночними пунктами складає  400-600 м- для звичайних маршрутів й 800-1200 мдля швидкісних маршрутів. Треба також враховувати забудову вздовж ділянок мережі.

Зупиночні пункти МПТ можуть бути розташовані як перед перехрестями, так і за ними. Для автобусів та тролейбусів більш прийнятним є розташування зупинок за перехрестями.

У четвертому розділі на кожному маршруті МПТ необхідно розрахувати: час оборотного рейсу, інтервал та інтенсивність руху транспортних засобів, швидкість сполучення.

Характеристики руху МПТ на маршрутах слід занести у підсумкову таблицю.

У п’ятому розділі слід розглянути питання щодо доцільності виділення окремої смуги для руху МПТ на всіх ділянках транспортної мережі. Існують такі критерії виділення окремої смуги для МПТ:

1. Дорога повинна мати не менше трьох смуг руху в одному напрямку.

2. Інтенсивність руху транспортного потоку до виділення окремої смуги для МПТ не менш 400 авт./год в середньому на одну смугу руху.

3. Інтенсивність руху транспортного потоку після виділення окремої смуги для МПТ не більше 900 авт./год в середньому на одну смугу.

Дані по виконанню умов приоритету руху МПТ та про довжину зупинок треба занести в підсумкову таблицю.

У даній курсовій роботі  на основі даних про сучасний стан транспортної мережі та інтенсивності руху на вулицях міста за допомогою програмних засобів кафедри визначили характеристики дорожнього руху.