Кафедра «Транспортних систем і логістики» (ТСіЛ) Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова (ХНУМГ) була заснована у 2002 році. Це одна з провідних кафедр транспортно-логістичного профілю, що займається підготовкою фахівців в галузі транспортних систем і логістики.

 

 

Кафедра проводить підготовку бакалаврів за спеціальностями: «Транспортні технології», «Менеджмент», підготовку магістрів за спеціальностями:
«Транспортні системи», «Розумний транспорт і логістика для міст» ( у рамках міжнародного проекту Erasmus+)

а також за спеціалізаціями:

«Митна справа», «Автотехнічна експертиза»«Міжнародні перевезення», «Транспортна інженерія», «Транспортна логістика».

Студенти проходять курс навчання по циклу фундаментальних дисциплін, передбачених навчальними планами університету. Серед спеціальних предметів вони вивчають:

пасажирські перевезення;

вантажні перевезення;

міжнародні перевезення;

взаємодія видів транспорту;

організація дорожнього руху;

митні операції;

логістика;

управління ланцюгами поставок;

ергономіка;

та інші.

Всього на кафедрі викладаються більше 80 дисциплін з усіх спеціальностей.

На кафедрі читають цикли лекцій провідні фахівці в галузі транспорту.

Студенти кафедри отримують можливість одночасно навчатися на кафедрі і проходити практику на провідних підприємствах транспортно-логістичної галузі.

Дипломні проекти і магістерські роботи студенти пишуть під керівництвом викладачів кафедри, спільно вибираючи теми, пов’язані з тими проектами, в розробці яких вони беруть участь. Студенти, які закінчили навчання на кафедрі з відзнакою, можуть бути потенційними співробітниками кафедри з можливістю займатися надалі науковою діяльністю.