2021

Сучасні аспекти функціонування транспортно-логістичної інфраструктури в ринкових умовах: монографія / О. В. Россолов, С. Б. Дульфан, Н. В. Шиллє та ін.; за заг. ред. доц. О. В. Россолова – Харків: Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова, Видавництво «Лідер», 2021. – 224 с

Екологічні аспекти автотранспортного комплексу: монографія / І.Е. Линник, К.Є. Вакуленко, Н. А. Соколова, І. А. Афанасьєва та ін. – Харків: Видавництво «Смугаста типографія», 2020. – 194 с.

 

1. Galkin, A. Проектний аналіз роботи перевізника при транспортному обслуговуванні матеріальних потоків [Електронний ресурс] / Andrii Galkin // Схід. – 2013. – N 5(125).

2. Галкін А. С. Щодо оцінки ефективності перевезень вантажів однотипними автотранспортними засобами  / А. С. Галкін // Технологический аудит и резервы производства. – 2013. – 6/3 (14). – с. 4-6.

3. Доля В. К. Обґрунтування тарифу на транспортне обслуговування на основі інвестиційної ефективності проекту / В. К. Доля,  А. С. Галкін  // Комунальне господарство міст. – 2013. – № 111. – с. 144-151.

4. Galkin A. An approach to rational vehicles number for transportation materials flows with variable parameters/ A. Galkin, T. Grigorova, Y. Kush, I. Englezi, V. Dolya // Nauka i studia. – 2014. – № 4 (114). – p. 77-83.

5. Dolya V. Several logistics chains transportation services approach by single transport company/ V. Dolya, Y. Kush, A. Galkin // Journal L’ Association 1901 “SEPIKE”. – 2014. – № 4. – p. 86-90.

6. Галкин А. С. К вопросу технологий транспортного обслуживания в междугороднем сообщении/ А. С. Галкин // Сборник научных трудов молодых ученых по материалам Международной научно-практической конференции Инновационное лидерство строительной и транспортной отрасли глазами молодых ученых. – Омск: СибАДИ, 2014. – с. 101–103.

7.  Галкин А. С. Выбор технологии доставки на региональные рынки импортного товара / Галкин А. С. // журнал “Логистика – евразийский мост” г. Красноярск, Россия – 2013 г.

8. Галкін А. С. Аналіз альтернативних проектів при визначенні кількості і марки автотранспортних засобів / А. С. Галкін // Технологический аудит и резервы производства. – 2013. – Том 3, № 2 (11). – С. 43-45.

9. Галкін А. С. Щодо формування раціональної кількості і марки транспортних засобів з урахуванням зміни параметрів матеріального потоку  / Галкин А. С. // журнал “Технологический аудит и резервы производства” –
2013 – № 4 (12) – с. 53-55.

10. А. С. Галкін, Я. О. Рубан, М. С. Бічев. До питання аналізу ефективності транспортного обслуговування клієнтів / А. С. Галкін, Я. О. Рубан, М. С. Бічев // Комунальне господарство міст: Науково-технічний збірник. – Х.: ХНАМГ. – 2013 – № 109. – с. 377-383.

11. Доля В. К. К вопросу методов управления материальными потоками на примере ООО «Мерефянская стекольная кампания» / В. К. Доля, А. С. Галкин // Сборник научных трудов молодых ученых по материалам Международной научно-практической конференции Инновационное лидерство строительной и транспортной отрасли глазами молодых ученых. – Омск: СибАДИ, 2014. – с. 304–309.

12. Галкін А.С. Синергетичний ефект при транспортному обслуговуванні сумісних вантажів. Схід, [S.l.], n. 4(124), p. 12-15, вер. 2013. ISSN 1728-9343.

13. Галкін А.С., Тараненко О.М. Дослідження часу доставки вантажу з урахуванням різних графіків роботи пунктів навантаження і розвантаження. / А. С. Галкін, О.М. Тараненко // Комунальне господарство міст. – 2013. – № 110. – с. 244-248.

14. Толмачёв И.А. Функционирование материальных потоков в интегрированной производственной системе / И.А. Толмачёв // Логистика – Евразийский мост.  – Красноярск: Красноярский гос. аграрный ун-т, – 2013.  – С. 503-505.

15. Толмачёв И. А. Логистический процесс на складе / И. А. Толмачёв // Сборник научных трудов молодых ученых по материалам Международной научно-практической конференции Инновационное лидерство строительной и транспортной отрасли глазами молодых ученых.  – Омск: СибАДИ, 2014.  – С. 348-350.

16. Толмачёв И. А. Функционирование материальных потоков на складе / И. А. Толмачёв // Сборник научных трудов молодых ученых по материалам Международной научно-практической конференции Инновационное лидерство строительной и транспортной отрасли глазами молодых ученых.  – Омск: СибАДИ, 2014.  – С. 350-352.

17. V. Dolia, I. Ivanov, I. Sanko, D. Pankratov, Y. Kush. Forecasting of evolution system the driver – a vehicle – transport network – environment. AHFE 2014 Post-Conference Book “Advances in Human Aspects of Road and Rail Transportation 2014”. published by CRC Press/Taylor & Francis. – 2014, г. Краков, Польша. – с. 416-426.

18. V. Dolya, I. Afanasieva, U. Davidich, I. Englezi, N. Gyulyev, O. Prasolenko. Influence of Information Flows on the Results of a Driver’s Activity in the System «Driver – Car – Road – Environment.» AHFE 2014 Post-Conference Book “Advances in Human Aspects of Road and Rail Transportation 2014”. published by CRC Press/Taylor & Francis. – 2014, г. Краков, Польша.– с.176-183

19. Федорова Т.Ф. Врахування ризиків функціонування ланцюга постачань непродовольчої продукції./ Федорова Т.Ф., Ластович Т.Є., Олєйнікова Н.О. // Науково-технічний збірник. Комунальне господарство міст. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2013. – Вип. 109. – С. 157 – 161.

20. Федорова Т.Ф. Оцінка ефективності функціонування логістичної системи./ Федорова Т.Ф., Держко Л.А. // Науково-технічний збірник. Комунальне господарство міст. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2014. – Вип. 116. – С. 100 – 102.

21.Піпія А.Т. Вибір пасажиромісткості транспортних засобів для роботи на міських маршрутах./ А. Т. Піпія, Д. П. Понкратов, Г. І. Фалецька // Комунальне господарство міст (116). С. 93-96.

22. Фалецька Г.І. Закономірності зміни продуктивності транспортних засобів на маршрутах міського пасажирського транспорту./ Г. І. Фалецька, Ю. П. Ячмінь // Комунальне господарство міст (116). С. 97-99.

23. Понкратов Д. П. Оцінка значущості критеріїв вибору пасажирами шляху пересування у містах./ Д. П. Понкратов, Г. І. Фалецька // Наукові нотатки. – 2014. – Вип. 46. – С. 452-459.

24. Вакуленко К. Є. Вибір режиму руху автобусів у міському сполученні./ К. Є. Вакуленко, Г. І. Фалецька // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. – 2014. – Вип. 148(1). – С. 176-181.

25. Понкратов Д. П. Закономірності розподілу пасажирських кореспонденцій між альтернативними варіантами шляху пересування у містах./ Д. П. Понкратов, Г. І. Фалецька // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. – 2014. – Вип. 148(1). – С. 197-205.

26. Вакуленко К. Є., Храпач І. Ю. Формування структури парку автомобільних транспортних засобів (на прикладі ДП «Завод ім. В. О. Малишева»).// Коммунальное хозяйство городов: Научно-технический сборник. – Х.: ХНУМГ імені О. М. Бекетова. – 2013. – Вып. 109. – С. 138 – 143.

27. Вакуленко К. Є., Доля В. К. Логістичні принципи управління системою міського пасажирського транспорту.// Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2014.- № 3/3 (69). – С. 33-37.

28. Вакуленко К. Є. Щодо якості перевезень на маршрутах міського пасажирського транспорту./ К. Є. Вакуленко, В. Ф. Харченко // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2012. – № 3(4). – С. 57-59.

29. Ольхова М. В. Дослідження закономірностей зміни обсягу магістральних вантажних перевезень / М. В. Ольхова // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2012. – №3/11 (57). – С. 70–72.

30. Давидич Ю. А. Закономерности изменения равноценного расстояния перевозки грузов автомобильным и железнодорожным транспортом/ Ю. А. Давидич, М. В. Ольхова // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2013. – № 3/9(63). – С. 33–37.

31. Давидич Ю. А. Исследование влияния параметров транспортного процесса на значение равноценного расстояния при магистральных грузовых перевозках в логистической системе/ Ю. А. Давидич, М. В. Ольхова // Совершенствование организации дорожного движения и перевозок пассажиров и грузов. – Минск: БНТУ, 2013. – С. 399–404.

32. Давідіч Ю.О., Овчинников С.С., Назаренко Л.А., Понкратов Д.П., Куш Є.І. Ергономічна оцінка критеріїв вибору маршрутів руху водіями транспортних засобів // Комунальне господарство міст. – 2013. – Вип. 110. – С. 233-239.

33. Давідіч Ю.О., Понкратов Д.П., Куш Є.І., Калюжний М.В. Оцінка тривалості простою транспортних засобів на проміжних зупинках/ Комунальне господарство міст. – 2012. – Вип. 105. – С. 390-394.

34. Давідіч Ю.О., Овчинников С.С., Понкратов Д.П., Куш Є.І. Ергономічні особливості впливу параметрів перегону маршруту міського пасажирського транспорту на стан водія / Комунальне господарство міст. – 2013. – Вип. 107. – С. 399-403.

35. Давідіч Ю.О., Назаренко Л.А., Понкратов Д.П., Куш Є.І. Ергономічні напрямки підвищення безпеки руху на маршрутах міського пасажирського транспорту/ Комунальне господарство міст. – 2013. – Вип. 107. – С. 439-444.

36. В. К. Доля, І. Є. Іванов. Визначення математичної моделі транспортної рухливості населення/ Східно-європейський журнал передових технологій. – 2013. – №. 4/4(64). – С. 18-21.

37.В. К. Доля, І. Є. Іванов. Дослідження розподілу транспортної рухливості населення міст між індивідуальним і суспільним транспортом/ Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2013. – №4/2(12). – С. 31-34.

38. V. Dolia. Forecasting of evolution system the driver – a vehicle – transport network – environment/ V. Dolia, I. Ivanov, I. Sanko, D. Pankratov, Y. Kush // Advances in Human Aspects of Transportation: Part III. (Advances in Human Factors and Ergonomics 2014 (Том 9)). 2014. P. 418-426

39. В.К. Доля, І.Є. Іванов. Щодо управління якістю проектів міського пасажирського транспорту/ Системи обробки інформації, 2014, випуск 1 (117) – С. 214-216. (pdf).

40. V. DOLIA. & I. ENGLEZI DETERMINE THE SAFE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS ROUTE. In: VI Int. Sci. Conf. & III Int. Symposium of Young Researches „Transport Problems’2014”. Conference Proceedings. 2014. P. 120-128. ISBN 978-83-935232-3-8.

41. Санько Я.В. Формування математичної моделі витрат на функціонування транспортної системи перевезення пасажирів та вантажів / Я.В. Санько, Ю.Я. Ройко // Комунальне господарство міст: Науково-технічний збірник. – Х.: ХНАМГ. – 2012. – Вип. 103. – С. 425-428.

42. Хворост М.В. Щодо дослідження впливу ризиків на формування концепції розвитку логістичної системи / М.В. Хворост, Я.В. Санько, М.В. Власова // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – Х., – 2012. – №. 3/11(57). – С. 31-33.

43. Харченко В.Ф. Дослідження впливу ціни реалізації продукції, її складових на показники комерційної ефективності ІП ЛС / В.Ф. Харченко, Я.В. Санько, Д.В. Григорова // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – Х., – 2012. – №. 3/3(57). – С. 59-61.

44. Санько Я.В., Ройко Ю.Я. Дослідження впливу довжини ділянки вулично-дорожньої мережі на характеристики транспортних потоків / Я.В. Санько, Ю.Я. Ройко // Міжвузівський збірник наукових праць «Наукові нотатки». – Луцьк: ЛНТУ. – 2012. – Вип. 37. – С. 289-293.

45. Санько Я.В. Щодо оптимізації витрат на переміщення пасажирів та вантажів / Я.В. Санько, Ю.Я. Ройко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» (Серія: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні). – Львів: НУЛП, – 2012. – №746. – С. 161-164.

46. Санько Я.В. Дослідження закономірностей формування структури вулично-дорожньої мережі / Я.В. Санько, Ю.Я. Ройко // Технологический аудит и резервы производства. – Х., – 2013. – №4/1(12). – С. 40-42.

47. Санько Я.В. Щодо формування раціональної структури вулично-дорожньої мережі / Я.В. Санько, Х.О. Невзорова // Комунальне господарство міст: Науково-технічний збірник. – Х.: ХНУМГ. – 2013. – Вип. 110. – С. 254-258.

48. V. DOLIA. & Ia. SANKO & Yu. ROYKO & M. YEVCHUK DENSITY OF THE TRANSPORTATION NETWORK AS A FUNCTION OF THE CORRELATION OF THE LENGTH OF ONE SIDE OF A RESIDENTIAL BLOCK. In: Ia. SANKO (ed.) VI Int. Sci. Conf. & III Int. Symposium of Young Researches „Transport Problems’2014”. Conference Proceedings. 2014. P. 129-141. ISBN 978-83-935232-3-8.

49. Доля В.К. Визначення закономірностей зміни ймовірності виникнення ДТП / В.К. Доля, О.М. Єрмак // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – Х., – 2012. – №. 5/2(59). – С. 4-6.

50. Єрмак О.М. Щодо впливу характеристик транспортного потоку на ймовірність виникнення дорожньо-транспортної пригоди / О.М. Єрмак, А.Е. Санакоєв // Вісник Донецької академії автомобільного транспорту. – Донецьк: ДААТ, – 2012. – № 3. – С. 17-21.

51. Єрмак О.М. Дослідження взаємодії транспортних та пішохідних потоків / О.М.Єрмак // Комунальне господарство міст: Науково-технічний збірник. – Х.: ХНУМГ. – 2013. – Вип. 110. – С. 249-253.

52. V. DOLIA. & O. IERMAK OPERATION PEDESTRIAN FLOW IN CITIES. In: O. IERMAK (ed.) VI Int. Sci. Conf. & III Int. Symposium of Young Researches „Transport Problems’2014”. Conference Proceedings. 2014. P. 142-152. ISBN 978-83-935232-3-8.

53. Єрмак О.М. Щодо визначення якості пасажирських перевезень/ О.М. Єрмак, В.І. Пустовіт // Міжвузівський збірник наукових праць «Наукові нотатки». – Луцьк: ЛНТУ. – 2014. – Вип. 46. – С. 170-176.

54. Єрмак О.М. Щодо визначення закономірностей формування пішохідних потоків в центрі міста / О.М. Єрмак, В.К. Доля, І.С. Бугайов // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. – 2014. – Вип. 148. – Ч. 1. – С. 181-186.

55. Бугайов І. С. Щодо дослідження пунктів тяжіння пішохідних потоків / І. С. Бугайов, О. М. Єрмак // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». – Луцьк: Луцький національний технічний університет – 2014. – Вип. №46. – С. 43 – 49.

56. Бугайов І. С. Прогнозування обсягів перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах / І.С. Бугайов, О.О. Панкова // Материали за 10-а Международна научна практична конференция, «Найновите постижения на европейската наука – 2014». Том 21. Технологии, 17-25 юни 2014 г. – София: «Бял ГРАД-БГ» ОДД, С.68-73.

57. Пруненко Д. О. Теоретико-методичні підходи щодо визначення інтелектуального капіталу на будівельних підприємствах / Д. О. Пруненко, К. А. Мамонов, Є. В. Грицьков // Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2013. – С. 288 – 301.

58. Пруненко Д.А. Анализ существующих закономерностей формирования транспортного потока с использованием макроподхода / Д.А. Пруненко, А.Н. Капустина // Комунальне господарство міст: Наук. техн. зб. Серія: Техн. науки та архітектура. Харків, 2013. – № 109, с. 111-115.

59. Лобашов О.О. Перспективи зміни транспортно-логістичних параметрів у найзначніших містах / О.О. Лобашов, Н.О. Кондратенко, М.В. Хворост // Інформаційно-керуючи системи на залізничному транспорті. – 2012. – №2. – С.31-34.

60. Лобашов О.О. Про вплив рівня розвитку транспортних мереж міст на процеси в логістичних системах / О.О. Лобашов, Хворост М.В. // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2012. – Вып.1/3 (55). – С.18-20.

61. Лобашов А.О. Логистика и синергетические свойства современных социально-экономических систем / В.П. Решетило, А.О. Лобашов // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2012. – Вып.2/3 (56). – С.31-32.

62. Лобашов О.О. Інструменти управління та методи оцінки ризиків у логістичних системах / Н. О. Кондратенко, О. О. Лобашов // Комунальне господарство міст. – 2012. – Вип. 102. – С.343-350.

63. Лобашов О.О. До питання визначення закономірностей змін параметрів руху на маршрутах міського пасажирського транспорту в м. Маріуполі / М. Є. Бесчасна, О. О. Лобашов, М. В. Хворост // Комунальне господарство міст. – 2012. – Вип. 105. – С.395-398.

64. Лобашов А.О. Транспортные потоки и противозаторные мероприятия на сети города / В.К. Доля, А.О. Лобашов, А.В. Прасоленко, С.Б. Дульфан // Вісник Донецької академії автомобільного транспорту. – 2012. – Вип.3. – С. 12-16.

65. Лобашов О.О. Вплив параметрів транспортних мереж значних і найзначніших міст на швидкість транспортних потоків / О. О. Лобашов, С. Б. Дульфан // Комунальне господарство міст. – 2013. – Вип. 109. – С.107-110.

66. Лобашов О.О. До питання визначення закономірності зміни часу реакції у водіїв маршрутних транспортних засобів / С. В. Борщова, О. О. Лобашов// Комунальне господарство міст. – 2013. – Вип. 109. – С.133-137.

67. Лобашов А.О. Влияние уровня автомобилизации на параметры транспортных потоков / А.О. Лобашов, Д.Л. Бурко // Технологический аудит и резервы производства. – 2013. – №5/1(13). – С.16-19.

68. Лобашов О.О. Про напрямки зниження завантаження дорожнім рухом транспортних мереж міст / С.Б. Дульфан, О.О. Лобашов // Технологический аудит и резервы производства. – 2013. – №6/1(14). – С.35-38.

69. Лобашов А.О. Перспективы дорожного движения в крупнейших городах / А.О. Лобашов, С. Б. Дульфан // Сборник научных трудов Совершенствование дорожного движения и перевозок пассажиров и грузов. – Минск, БНТУ, 2014. – С.19-24. (Посвящен 5-й ежегодной Международной научно-практической конференции (22-25 октября 2013 г.)).

70. Лобашов О.О. Про вплив «перехоплюючих» парковок на транспортні потоки у м. Харкові / С. Б. Дульфан, О.О. Лобашов // Технологический аудит и резервы производства. – 2015. – №1/3(21).- С.19-22.

71. Рудєва А.С. Складське господарство в логістичному ланцюгу / Комунальне господарство міст. – Х.: ХНУМГ ім.. О.М Бекетова, – 2013. – Вип. 112. – С. 123 – 128.

72. Рудева А.С. Роль PL-провайдеров в управлении цепочками поставок и продвижении материального потока / Сборник научных трудов молодых ученых по материалам международной научно-практической конференции Инновационные лидерство строительной и транспортной отросли глазами молодых ученых. – Омск: СибАДИ, 2014. – С. 197-198.

73. Рудева А.С., Симонян Л.В. Класифікація тарно-штучних вантажів / Класифікація тарно-штучних вантажів Комунальне господарство міст. – Х.: ХНАМГ, – 2012. – Вип.103. – С. 473- 475.

74. Рудева А.С. Организация логистической цепочки: отчисления внутри цепочки поставок/ А.С. Рудева // Логистика – Евразийский мост. – Красноярск: Красноярский гос. аграрный ун-т, – 2013. – С. 397-401.

75. Гюлев Н.У. О влиянии времени реакции водителя на безопасность дорожного движения / Н.У. Гюлев //Сборник научных трудов молодых ученых по материалам Международной научно-практической конференции Инновационное лидерство строительной и транспортной отрасли глазами молодых ученых. – Омск: СибАДИ, 2014. – С. 106 – 108.

76. Гюлев Н.У. Транспортный затор и вероятность совершения дорожно-транспортного происшествия / Н.У. Гюлев// Сборник научных трудов молодых ученых по материалам Международной научно-практической конференции Инновационное лидерство строительной и транспортной отрасли глазами молодых ученых. – Омск: СибАДИ, 2014. – С. 108 – 109.

77. Гюлєв Н.У. До питання про залежність безпеки дорожнього руху від емоційної напруженості водія / Н.У. Гюлев, В.К. Доля, А.В. Жукова, Г. Бабаєв// Наукові нотатки. Міжвузівський збірник. Випуск 46. – Луцьк: ЛНТУ, 2014. – С. 121 – 125.

78. Гюлев Н.У. Влияние транспортных заторов на устойчивость и безопасность функционирования транспортной системы / Н.У. Гюлев //Сборник докладов Международной научно-практической конференции молодых ученых и исследователей. – Пенза: ПГУАС, 2014. – С. 55 – 59.

79. Гюлев Н.У. Модель изменения функционального состояния водителя-флегматика в транспортном заторе / Н.У. Гюлев, В.К. Доля // Вестник Национального технического университета «ХПИ». – 2012. – №18. – С. 33 – 36.

80. Гюлев Н.У. Нелинейная модель изменения функционального состояния водителя-сангвиника в транспортном заторе/ Н.У. Гюлев, В.К. Доля // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2012. – Т.3/4(57). – С. 17–19.

81. Гюлев Н.У. О зависимости времени реакции водителя от изменения его функционального состояния/ Н.У. Гюлев, В.К. Доля // Вестник Национального технического университета «ХПИ». – 2012. – №26. – С. 47 –50.

82. Гюлев Н.У. Исследование влияния факторов транспортного затора на состояние водителей / Н.У. Гюлев, В.К. Доля // Вестник Национального технического университета «ХПИ». – 2012. – №50. – С. 69 –72.

83. Гюлев Н.У. Факторный анализ влияния транспортного затора на состояние водителей разных темпераментов/ Н.У. Гюлев, В.К. Доля // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2012. – Т.5/4(59). – С. 29–31.

84. Гюлев Н.У. Влияние транспортного затора на время реакции водителей разных темпераментов / Н.У. Гюлев, В.К. Доля // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2012. – Т.6/3(60). – С. 69–71.

85. Гюлев Н.У. Влияние транспортного затора на выработку стратегии поведения водителя/ Н. У. Гюлев, В. К. Доля // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. – 2014. – Вип. 148(1). – С. 192-197.

86. Гюлев Н.У. Влияние темперамента на функциональное состояние водителя в транспортном заторе / Н. У. Гюлев, В. К. Доля // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2012. – № 2(3). – С. 39-41.

87. Гюлев Н.У. Нелинейная модель влияния транспортного затора на функциональное состояние водителя / Н. У. Гюлев // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2012. – № 1(3). – С. 51-53.

88. Гюлев Н.У. О влиянии изменения функционального состояния водителя на безопасность дорожного движения / Н. У. Гюлев, В. К. Доля, М. С. Бичев // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2013. – № 3(3). – С. 67-69.

89. Литомин Е. В. Относительно влияния информации на утомляемость оператора / Є. В. Литомин // Сборник научных трудов молодых ученых по материалам Международной научно-практической конференции Инновационное лидерство строительной и транспортной отрасли глазами молодых ученых. – Омск: СибАДИ, 2014. – с. 129–130.

90. Понкратов Д. П. Распределение пассажирских корреспонденций между альтернативными вариантами пути передвижения в городах / Д. П. Понкратов // Сборник научных трудов молодых ученых по материалам Международной научно-практической конференции Инновационное лидерство строительной и транспортной отрасли глазами молодых ученых. – Омск: СибАДИ, 2014. – С. 152 – 156.

91. Рославцев Д. Н. Формирование информационной базы для инициации программ стабилизации коммунальных предприятий / А. Ю. Старостина, Ю. Ю. Гусева, Д. Н. Рославцев // Системи обробки інформації: збірник наукових праць. Х.: Харківський університет повітряних сил імені Івана Кожедуба, 2014. – Вип. 1 (117). – 228 с.

92. Рославцев Д. Н. Современные аспекты исследований в области городской логистики и перспективы их развития/ Д.Н. Рославцев // Совершенствование организации дорожного движения и перевозок пассажиров и грузов. – Минск: БНТУ, – 2013. – С. 405–408.

93. Рославцев Д. М. Дослідження впливу параметрів процесу перевезень на ефективність функціонування логістичного ланцюга / Д.М. Рославцев, Т. А. Петельгуз // Комунальне господарство міст. Серія: Техн. науки та архітектура. – 2013. – Вип. 109. – С. 162–166.

94. Понкратов Д. П. Характеристики альтернативных вариантов пути передвижения пассажиров в городах / Д. П. Понкратов // Сборник трудов II международной научно-практической конференции «Инновационные системы планирования и управления на транспорте и в машиностроении» (Санкт-Петербург, 16-17 апреля 2014 г.). – т. 1, 2014. – С. 105 – 109.

95. Гюлев Н.У. Транспортный затор и безопасность дорожного движения / Н.У. Гюлев// Инновационные системы планирования и управления на транспорте и в машиностроении: сборник трудов II международной научно-практической конференции. Том I – СПб: Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», 2014. – С. 32 – 35.

96. Гюлєв Н.У. Дослідження впливу умов транспортного затору на функціональний стан водія / Н.У. Гюлев, В.К. Доля, Є.В. Літомін // Технологический аудит и резервы производства № 2/3 (22), 2015. – С. 48 – 51.

97. Бурко Д. Л. Теоретические основы управления системой «транспортная сеть – транспортные потоки» / Д. Л. Бурко // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2012. – Вып. 2/3 (56). – С. 49 – 51.

98. Сабадаш В. В. Экспериментальные исследования динамики транспортного средства при разгерметизации его колеса / В. В. Сабадаш, Д. М. Клец, В. А. Варлахов // Вісник Донецької академії автомобільного транспорту. – 2013. – № 3. – С. 73-79.

99. Cабадаш В. В. Деякі особливості експертного дослідження аварійної розгерметизації газобалонного обладнання транспортних засобів / В. В. Cабадаш, Д. І. Фокін, О. О. Свідерський // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. – 2013. – Вип. 13. – С. 349-355.

100. Сабадаш В. В. Дорожньо-транспортна пригода як результат порушення функцій взаємодії в системі “людина – техніка – середовище” / В. В. Сабадаш, Д. І. Фокін // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. – 2012. – Вип. 12. – С. 339-344.

101. Сабадаш В. В. Експериментальне дослідження параметрів маневреності автомобіля при розгерметизації його колеса / В. В. Сабадаш, Д. М. Клец, В. О. Варлахов // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. – 2014. – Вип. 14. – С. 264-271.

102. Сабадаш В. В. Судебная экологическая экспертиза – помощь или препятствие бизнесу? / В. В. Сабадаш, О.Є. Васюков, В.І. Уберман // Всеукраинский ежемесячный научно-технический журнал “Технополис”, Днепропетровск, 2014. – Вип. 1 – C. 50-52.

103. Афанасьєва І.А. Щодо зміни функціонального стану водія під час отримання інформації з додаткових джерел // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». – Луцьк: ЛНТУ, 2014. – С.15-20.

104. Афанасьєва І. А. Визначення впливу інформації на психоемоційний стан водія / І. А. Афанасьєва, Л. М. Шутенко, В. П. Шпачук, К. Є. Вакуленко // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2010. – 2/3(44). – С. 23–25.

105. Афанасьєва І. А. Вплив інформаційного навантаження на водія / І. А. Афанасьєва // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2010. – № 2. – С. 54–56.

106. Доля В. К. Вплив інформаційного навантаження на параметри основної діяльності водіїв (гальмівні процеси) / В. К. Доля, І. П. Енглезі, І. А. Афанасьєва // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2011. – № 3. – С. 32–35.

107. Доля В. К. Вплив інформаційного навантаження на параметри основної діяльності водіїв (збуджувальні процеси) / В. К. Доля, І. П. Енглезі, І. А. Афанасьєва // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2011. – 1/2(49). – С. 65–68.

108. Доля В. К. Залежність параметрів основної діяльності водіїв від їх інформаційного навантаження / В. К. Доля, І. П. Енглезі, І. А. Афанасьєва // Комунальне господарство міст. – 2011. – Вип. 99. – С. 356–362.

109. Доля В. К. Роль человеческого фактора в формировании транспортных систем / В. К. Доля, И. А. Афанасьева, И. П. Энглези // Совершенствование организации дорожного движения и перевозок пассажиров и грузов. – Минск, 2012. – С. 170–176.

110. Застосування моделей і методів ергономіки і логістики в транспортних системах : монографія / В. К. Доля, Ю. О. Давідіч, О. О. Лобашов та ін.; за ред. В. К. Долі. – Харк. нац. ун-т міск. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : Видавництво “Лідер”, 2016. – 316 с. ISBN 978-966-2732-70-2

2016-2017

Навчальні посібники

1. Ткаченко І. О. Ризики у транспортних процесах: навчальний посібник /
І. О. Ткаченко; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова– Х. : ХНУМГ, 2017. – 158с
2. Галкін А.С. Логістичне управління автотранспортним обслуговуванням декількох матеріальних потоків : навчальний посібник / А. С. Галкін ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ
ім. О. М. Бекетова, 2017. – 244 с

Монографії

1. Застосування моделей і методів ергономіки і логістики в транспортних системах : монографія / [В. К. Доля, Ю. О. Давідіч, О. О. Лобашов та ін.] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : Видавництво «Лідер», 2016. – 318с.
2. Фактор людини у функціонуванні транспортних систем : монографія / [В. К. Доля, Ю. О. Давідіч, О. О. Лобашов та ін.] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : Видавництво «Лідер», 2017. – 219 с.
3. Lobashov O., Burko D. Problems of quality of vehicular traffic management at the biggest cities of Ukraine. Jakość w systemach zarządzania organizacją w nowej gospodarce: Monografia. Lublin: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016, p. 284-296.
4. Гюлєв Н. У. Людський фактор і дорожні затори: монографія /
Н. У. Гюлєв ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. –
Харків :ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 252 с.
5. Andrii Galkin,Valerii Levada, Evgen Kush, Igor Ivanov, Viktor Dolya. Transport lotniczy i jego otoczenie: monograph. Mechanism for increasing of transportation service’s efficiency. – Warszawa: Drukarnia Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej – p. 109-126. ISBN 978-83-7814-548-6.

Статті

1. Давідіч Ю. О. Щодо встановлення впливу стохастичних коливань об’ємів перевезень пасажирів на основні показники ефективності функціонування міського автобусного маршруту/ Ю. О.Давідіч, О. Е. Доля // Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. – Харків : УДУЗТ, 2016. – № 160. – С. 80–87.
2. Давідіч Ю. О. Оцінка регулярності руху транспортних засобів на маршрутах міського пасажирського транспорту / Ю. О.Давідіч,
Д. П. Понкратов, Г. І Фалецька, Я. Ю. Несміян // Комунальне господарство
міст : зб. наук. пр. – Серія : Технічні науки та архітектура. – 2017.– Вип. 134. – С. 84–89.
3. Гюлєв Н. У. Вплив віку водія на динаміку змінювання його стану у дорожньому заторі / Н. У. Гюлев, В. С. Зозулевський, С. О. Клименко // Науково-технічний збірник «Комунальне господарство міст». – 2016. – Випуск 132 – С. 104 – 109.
4. Гюлєв Н. У. Дорожній затор як фактор небезпеки для водія / Н. У Гюлєв // Науковий вісник Херсонської державної морської академії : науковий журнал. – Херсон : Херсонська державна морська академія, 2016. – № 1 (14). – С. 66 – 74.
5. Гюлєв Н. У. Вплив дорожніх заторів на функціональний стан водіїв різних вікових категорій / Н. У. Гюлев, В. К. Доля // Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. Науковий журнал. – Луцьк: Луцький НТУ, 2016.– №3(7).– С. 36 – 41.
6. Гюлєв Н. У. Про вплив часу реакції водія на ймовірність скоєння дорожньо-транспортної пригоди / Н. У. Гюлєв // Вісник східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Сєверодонецьк: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2017. – № 4 (234). – С. 90 – 93.
7. Куш Є. І. Вплив параметрів технологічного процесу перевезення вантажів на змінну складову загальних витрат / Є. І. Куш, В. С. Скрипін // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2016. – №. 1 (225). – С. 111-116.
8. Куш Є. І. Щодо впливу параметрів транспортних технологій на постійну складову загальних витрат / Є. І. Куш, В. С. Скрипін // Науковий вісник Херсонської державної морської академії: науковий журнал. – Херсон : Херсонська державна академія, 2016. – №. 1 (14). – С. 214-221.
9. Skrypin V., Galkin A., KushYe., Dolia V. Influence of international transport corridors on transportations ervice / Logistyka (Poland), 2016. vol. 3, p. 56–64.
10. Куш Є. І. Закономірність зміни витрат на перевезення залежно від вантажопідйомності транспортних засобів / Є. І. Куш, В. С. Скрипін // Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. – 2016. – №. 1 (5). – С. 88-92.
11. Скрипін В. С. Визначення оптимальної вантажопідйомності транспортних засобів залежно від схем розвезення вантажів в логістичній системі / В. С. Скрипін, Є. І. Куш // Комунальне господарство міст. – 2016. – №. 130. – С. 70-75.
12. Куш Є. І. Формування цільової функції оптимізації витрат логістичного процесу / Є. І. Куш, В. С. Скрипін // Збірник наукових праць українського державного університету залізничного транспорту. – Харків : УкрДУЗТ, 2016. – Вип. 165. – C. 49-59.
13. Куш Е. И. Планирование транспортного процесса перевозки грузов в условиях города (на примере города Харькова) / Куш Е. И., Галкин А. С., Фиялко Н. А. // Комунальне господарство міст. – 2016. – №. 132. – С. 98-103.
14. Скрипін В. С. Закономірності зміни параметрів роботи транспортних засобів на маршрутах розвезення тарно-штучних вантажів / В. С. Скрипін, Є. І. Куш, І. В. Беспалов, В. К. Доля // Комунальне господарство міст. – 2017. – №. 134. – С. 96-103.
15. Куш Є. І. Формування методу вибору вантажопідйомності транспортних засобів для роботи в схемах розвезення тарно-штучних вантажів / Є. І. Куш, В. С. Скрипін, І. Ю. Власов, В. К. Доля // Збірник наукових праць українського державного університету залізничного транспорту. – Харків : УкрДУЗТ, 2017. – Вип. 167. – C. 102–114.
16. Куш Є. І. Розробка алгоритму формування розвізних маршрутів в логістичній системі/ Є. І. Куш // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2017. – №. 4 (234). – С. 128-133.
17. Halkin A. etal. Invest Approachto the Transportation Services Cost Formation / A. Halkin, V. Skrypin, E. Kush, K. Vakulenko,V. Dolia // Procedia Engineering. – 2017. – Т. 178. – С. 435-442.
18. Понкратов Д. П. Особливості моделювання пасажиропотоків у містах / Д. П. Понкратов // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Сєверодонецьк, 2016. − № 1(225). − С. 175 − 179.
19. Доля В. К. Цільова функція вибору пасажиромісткості транспортних засобів на міських маршрутах / В. К. Доля, Д. П. Понкратов // Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. – 2016. – №. 161 – С. 44-52.
20. Доля В. К. Методика розрахунку імовірності відмови пасажиру в посадці у мережній постановці / В. К. Доля, Д. П. Понкратов // Комунальне господарство міст. – 2016. – № 130. – С. 81-85.
21. Лобашов О. О., Бурко Д. Л., Прасоленко О. В., Нескоромний О. О. Тенденції зміни рівня аварійності у транспортній мережі міста Харкова // Комунальне господарство міст. Серія: Технічні науки та архітектура. – 2017–
№ 134. – с.75-79
22. Лобашов О. О., Бурко Д. Л., Герченко Т. Г. Про вплив параметрів транспортної мережі на характеристики транспортних потоків у Індустріальному районі міста Харкова // Комунальне господарство міст. Серія: Технічні науки та архітектура. – 2017– № 134. – с.80-83
23. Andrii Halkin, Oleksii Prasolenko, Dmytro Burko. Galvanic Skin Response as a Estimation Method of the Driver’s Emotional State // American Journal of Science, Engineering and Technology Vol. 2, No. 1. –2017. – р. 50-56.
24. Oleksii Lobashov, Dmytro Burko. The Approach to Determining the Quality Characteristics of Traffic in the Biggest Cities in Ukraine// American Journal of Science, Engineering and Technology Vol. 2, No. 3. –2017. – р. 83-89.
25. Вакуленко К.Є. Адаптація принципів міської логістики до організації пасажирських перевезень // К. Є.Вакуленко, Н. А. Соколова, Н. В. Шиллє ; Комунальне господарство міст : науково-технічний зб., серія «Технічні науки та архітектура» / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.– 2017. –
№ 134 – С. 113 – 121.
26. Мамонов К. А., Пруненко Д. О. Характеристика напрямів формування капітальних інвестицій для забезпечення ефективності використання інтелектуального капіталу будівельного підприємства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Економіка. Вип. 1 (49).
Том 1, Ужгород, 2017. – С. 183 – 187.
27. O. M. Beketov, K. A. Mamonov, D. O. Prunenko,V .A. Velychko. Status and direction of Ukrainian enterprises transformation. East European Scientific Journal. Warsaw. 3 (19). 2017. 85 – 88 (Library.ru, ResearchBid).
28. Мамонов К. А., Пруненко Д. О. Состояние и особенности формирования и использования элементов интеллектуального капитала в строительной отрасли. Международный Научный Институт “Educatio”. – С-Пб.: Вып. №4 (22), 2016. – 115 с., С. 101-103.
29. Пруненко Д.О. Порівняльний аналіз функціонування будівельної галузі: вітчизняний та європейські аспекти. // Д.О. Пруненко, А. М. Лисенко Комунальне господарство міст : науково-технічний зб., серія «Технічні науки та архітектура» / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.– 2017. –
№ 134 – с. 137.
30. Санько Я.В. Оцінка впливу параметрів транспортної мережі на потреби у водопостачанні та водовідведенні / Я.В. Санько // Комунальне господарство міст. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. – 2016. – Вип. 128. – С. 62-66.
31. Санько Я.В. Оцінка впливу параметрів транспортної мережі на потреби інженерних мереж / Я. В. Санько // Науковий вісник Херсонської державної морської академії. – 2016. – № 1 (14). – С. 244-251.
32. Andrii Halkin. Estimation of Economic Order Quantity with Variable Parameters (Ukraine Case Study) / American Journal of Science, Science Research. – 2017. – Vol. 5, No. 1 – р. 1-5.
33. Andrii Galkin, Ievgen Litomin, Illya Tolmachev. Use of the distribution center in Ukrainian distribution system / Transportation Research Procedia: Elsevier B.V., 2016 . Pages 313-322.
34. Сабадаш В. В. Особливості судово-експертного дослідження перевищень нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин. / В. В. Сабадаш. // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики: збірник наукових праць. Вип.16. – Харків : Право, 2016. – 500 с.
35. Доля К. В. Моделирование транспортных корреспонденций [Текст] / К. В. Доля, И. С. Бугаев // Молодий вчений. — 2017. — №3.
36. Bugayov I. S. Methods of traffic flow modelling / V. V. Logvinenko,
K. V. Gnousina, I. S. Bugayov, S. A. Buchkovska // Integration Processes and Innovative Technologies: Achievements and Prospects of Engineering Sciences. Collection оf Scientific Works. Issue 7, patr 1, – Kharkiv: KhNAHU, 2017. – 332 pp.
37. Dril, N., Galkin, A., & Bibik, N. Applying City Marketing as a Tool to Support Sustainable Development in Small Cities: Case Study in Ukraine // Transportation Research Procedia. – 2016. – Т. 16. – С. 46-53.

Матеріали конференцій

1. Гюлєв Н. У. Роль людського фактора в транспортній системі міста / Н.У. Гюлев // Збірник наукових праць восьмої міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку транспорту і логістики». Сєверодонецьк – Одеса : 26–28 квітня 2017 р. : матеріали конференції. –2017. – С. 77 – 79.
2. Roslavtsev Dmytro, Olkhova Maria. Comparative evaluation of transporting cargo by road and rail between Lviv and Kharkiv. 5th International academic conference “Economics &Management 2016”. – VI Міжнародний молодіжний науковий форум “LitterisetArtibus” / Матеріали. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).– C.348-349.
3. Скрипін В. С. До питання визначення змінних витрат на вантажному автомобільному транспорті / В. С. Скрипін, Є. І. Куш // Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції «Інновації інфраструктури транспортно-логістичних систем. Проблеми, досвід, перспективи» (11-17 квітня 2016 р., м. Трускавець) – Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2016. – С.106-108.
4. Куш Є. І. Моделювання логістичного процесу розподілу тарно-штучних вантажів в міських логістичних система / Є. І. Куш // Збірник наукових праць VII-ї міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку транспорту і логістики» (26-28 квітня 2017 р., м. Одеса) – Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2017. – С. 223.
5. Куш Є. І. Оптимізація витрат в логістичній системі / Є. І. Куш // ІІ Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Проблеми з транспортними потоками і напрями їх розв’язання» 16-18 березня 2017 року: Тези доповідей. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 77-79.
6. Понкратов Д. П. До питання взаємозв’язку між характеристиками альтернативних варіантів і величиною попиту на їх використання /
Д. П. Понкратов // Інновації інфраструктури транспортно-логістичних систем. Проблеми, досвід, перспективи: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції, 11-17 квітня 2016 р., м. Трускавець (Україна) – Сєвєродонецьк: СНУ ім. В. Даля, 2016. – С. 146-148.
7. Понкратов Д. П. До питання аналізу зміни продуктивності транспортних засобів на маршрутах міського пасажирського транспорту /
Д. П. Понкратов // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2016) [Збірка матеріалів VIII Міжнародної науково-практичної конференції (24-26 травня 2016 р., м. Херсон)]. – Херсон : Херсонська державна морська академія, 2016. – С. 31-33.
8. Понкратов Д. До питання формування системи обмежень на параметри перевезень пасажирів громадським транспортом / Д. Понкратов, К. Доля //
ІІ Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Проблеми з транспортними потоками і напрями їх розв’язання», 16–18 березня 2017 року: Тези доповідей. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 19, 20.
9. Рогальський Р. Б. Проблеми та шляхи удосконалення пасажирського обслуговування сучасних міст / Р. Б. Рогальський, Я. В. Санько //
ІІ Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Проблеми з транспорт- ними потоками і напрями їх розв’язання» (16–18 березня, 2017, Львів). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 65-67.
10. Andrii Galkin. Influence of city’s on logistics / Materials of the XII International scientific and practical conference, «Science and civilization», vol. 18 Technical science: Science and education LTD. – 2016 – р. 53-56
11. Літомін Є. В. Залежність стомлення оператора на його
працездатність / Materials of the XIII Mezinarodni Vedecko-Prakticka Konference «Dny vedy – 2017», vol. 10. Praha Publishing House « Education and Science», –
p. 15-18.
12. Сабадаш В. В Деякі особливості дослідження щодо перевищення нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин у повітря.збірник матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. 90-річчю від дня народ. видат. вченого-криміналіста д-ра юрид. наук. проф. Л. Ю. Ароцкера (Полтава 25 травня 2017 р.) / МЮУ. ХНДІСЕ.- -Харків: Право. 2017. – 190 с.
13. Рославцев Д.М. Управління розвитком логістичних систем. Тезисы докладов XIV международной конференции «Управление проектами в развитии общества» . Развитие компетенций проектного управления в условиях кризиса // отв. За выпуск С.Д. Бушуев. – М: КНУБА, 2017. – 220 с.
14. Tkachenko I. The Influence of Reliability of Functioning of the Traffic Lights to Ensure Traffic Safety at Intersections// Industrial and Systems Engineering Vol. X, No. X, 2017, pp. XX-XX.

2017-2018

Навчальні посібники

1. Галкін А. С. Логістичне управління автотранспортним обслуговуванням : навч. посібн. / А. С. Галкін. – Харків : ХНАМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 212 с.

Монографії

1. Galkin A., Filina-Dawidowicz L. Badanie wpływu konsumentów na funkcjonowanie systemu logistycznego // Logistyka i Jakość. Logistyczne wyzwania nowoczesnej organizacji. Monografia pod redakcją Jarosława Banasia. – Lublin 2018. – С. 147-157.
ISBN 978-83-65046-06-2
2. Пруненко Д. О. Інтелектуальний капітал будівельних підприємств: визначення, формування та оцінка : монографія / Д. О. Пруненко. – Харків: Видавництво «Лідер», 2018. – 236 с.
ISBN 978-966-2732-93-1

Статті

1. Бурко Д. Л. Тенденції зміни рівня аварійності у транспортній мережі м. Харкова / О. Д. Нескоромний, О. О. Лобашов, О. В. Прасоленко, Д. Л. Бурко // Комунальне господарство міст. – Серія: Технічні науки та архітектура. – 2017. – Вип. 134. – С.75-79.
2. Бурко Д. Л. Про вплив параметрів транспортної мережі на характеристики транспортних потоків у Індустріальному районі міста Харкова /
Т. Г. Герченко, О. О. Лобашов, Д. Л. Бурко // Комунальне господарство міст. – Серія: Технічні науки та архітектура. – 2017. – Вип. 134. – С.80-83.
3. Lobashov О. The Approach to Determining the Quality Characteristics of Traffic in the Biggest Cities in Ukraine / O. Lobashov, D. Burko. // American Journal of Science, Engineering and Technology Vol. 2, No. 3. –2017. – р. 83-89.
4. Лобашов А. О. Исследование спроса на «перехватывающие» парковки /
О. О. Лобашов, С. Б. Дульфан, А. В. Прасоленко, К. В. Доля, Д. Л. Бурко // Наука и техника. – 2018. – Том 17, № 1. – С. 42–50.
5. Лобашов О. О. Закономірності зміни показників аварійності у Індустріальному районі міста Харкова / О. О. Лобашов, Д. М. Рославцев,
Ю. В. Пасєка // Комунальне господарство міст. – Серія: Технічні науки та архітектура.- 2018. – Вип. 140. – С.63-68.
6. Гюлев Н.У. Щодо впливу темпераменту водія на час його реакції у дорожньому заторі / Н. У Гюлев, О. О. Лобашов, О. В. Шкабара, А. А. Дорошенко // Комунальне господарство міст. – Серія: Технічні науки та архітектура. – 2018. – Вип. 140. – С.86–90.
7. Галкін А.С. Оценка качества перевозки пассажиров городским транспортом при различном количестве транспортных средств, работающих на маршруте / А. С. Галкин, Н. В. Давидич, И. В. Чумаченко, Ю. А. Давидич, // Наука и техника : междунар. научн.-техн. журнал. – Серія 1.
Машиностроение. – Минск : БНТУ, 2017. – Т. 16. – № 5. – С. 415–421 (Web of Science).
8. Galkin A. The role of consumers in logistics systems / A. Galkin, N. Davidich, , C. Dolia // Transportation Research Procedia, – 2017. – Vol. 27. – P. 1187–1194 (Scopus).
9. Davidich Yu. The efficiency of transportating perishable goods by road and rail / Davidich Yu., Olkhova M., Davidich N., Roslavtsev D. // Transport Problems. – 2017. – Volume 12. – Issue 4. – C. 37-50. ( Scopus).
10. Galkin A. Increasing Quality of Passenger Transport Service with the Help of Planning of Driver’s Rational Working Schedule / А. Galkin, N. Davidich, Yu. Davidich, T. Grigorova, Ye. Kush, I. Tkachenko, A. Armen // Transylvanian Review : Vol. XXV, No. 20, 2017. – Р. 5179–5189.
11. Понкратов Д. П. Система обмежень на параметри перевезень пасажирів громадським транспортом / Д. П. Понкратов, К. В. Доля // Вісник національного університету «Львівська політехніка»: збірник наукових праць. Серія: Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. – 2017. – № 866. – Львів : Видавництво Львівської політехніки. – С. 216-220.
12. Gyulyev N. The issue of probability of traffic road accident on the elements of the transport network / N. Gyulyev, C. Dolya // American Journal of Social Science Research – 2017. – Vol. 3. – № 5. – Р. 17–24.
13. Гюлев Н. У. Тенденции изменения времени реакции водителя в дорожных заторах = Trends of changes reaction time driver in a traffic jam /
Н. У. Гюлев // Организация дорожного движения и перевозок пассажиров и грузов и транспорт : сборник научных трудов конференции / Белорусский национальный технический университет, Автотракторный факультет. – Минск : БНТУ, 2017. – C. 92–95.
14. Куш Є. І. Комплексний підхід до оцінювання міських логістичних систем / Є. І. Куш // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – Львів: Львівська політехніка, 2017. – Вип. 866. – С. 176–181.
15. Galkin A. Consumer driven logistics: case study on Ukrainian fast moving consumer goods / A. Galkin, I. Bugayov, Y. Kush, I. Tolmachev, O. Galkina, K. Chebanuk // Supply chain management journal. – 2017. V. 8 (2). p. 43-54.
16. Halkin A. et al. Invest Approach to the Transportation Services Cost Formation / A. Halkin, V. Skrypin, E. Kush, K. Vakulenko, V. Dolia // Procedia Engineering. – 2017. – Т. 178. – p. 435-442. ( Scopus).
17. Rossolov A. Research of effectiveness of unimodal and multimodal transportation involving land modes of transport / A. Rossolov, D. Kopytkov,
Y. Kush, V. Zadorozhna // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 5/3 (89), p. 60 – 70. ( Scopus).
18. Galkin A. Influencing financial flows on logistics technology solutions (case study on transportation mode selection) // Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej (Transport): наук. журн. – 2017. – № 117. – С. 61-74 (Index Copernicus).
19. Галкін А. С. До питань ефективності транспортного обслуговування декількох маршрутів однотипними транспортними засобами / А. С. Галкін,
К. В. Доля, А. О. Олійникова, М. О. Жигилій // Комунальне господарство міст. Серія : Технічні науки та архітектура. – 2017. – №. 135. – С. 147-153.
20. Galkin A., Bugayov I., Kush Ye, Tolmachev I., Galkina O., Chebanyuk K. Consumer Driven Logistics: Case Study on Ukrainian Fast Moving Consumer Goods // Supply Chain Management Journal: наук. Журн. – 2017. – Том. 8, № 2. – C. 16-26 (Index Copernicus).
21. Afanasieva I. Assessing the information flows and established their effects on the results of driver’s activity / I. Afanasieva, А. Galkin // Archives of Transport: наук. журн. – 2018. – Том 45, №1. – C. 7-23. (Scopus)
22. Galkin А. The Neuromarketing ICT Technique for Assessing Buyer Emotional Fatigue / A Galkin, О. Prasolenko, L. Obolentseva, A. Аtynian,
I. Balandina, K. Chebanyuk // CEUR Workshop Proceedings: наук. збірн. – 2018. – Vol. 2105. – с. 243-253 (Scopus).
23. Прасоленко О. В. Вплив факторів дорожнього руху на емоційний стан водія / О. В. Прасоленко, М. В. Хворост // Комунальне господарство міст. – Серія: Технічні науки та архітектура. – 2017. – Вип. 137. – С. 49-54.
24. Bugayov I. Regularities of Pedestrian Flows Formation in Residential Areas of Cities / I. Bugayov, V. Dolya // Industrial and Systems Engineering Journal. 2017. – Vol. 2, No. 3, pp. 28-35.
http://files.aiscience.org/journal/article/pdf/70480010.pdf
25. Olkhova M. The choice of optimal delivery technology of confectionery in a supply chain / M. Olkhova, D. Roslavtsev. – SCM Journal. Vol. 9 – Number 1. – 2017. – 26 р.
26. Россолов О. В. Визначення раціональних каналів розподілу продукції ДП «Артемсіль» / О. В. Россолов, Н. В. Потаман, Д. О. Кіяшко // Комунальне господарство міст. – Серія: Технічні науки та архітектура. – 2017. – Вип. 137. – С. 55 ‒ 60.
27. Пруненко Д. О. Визначення елементів інтелектуального капіталу інтелектуальним капіталом будівельних підприємств / К. А. Мамонов, Д. О. Пруненко, О. І. Угоднікова // Вісник економіки транспорту і промисловості: збірник наук.-практ. статей, 2017. – Вип. 60. – С. 153-163. (Index Copernicus).
28. Пруненко Д. О. Особливості формування та використання інтелектуального капіталу будівельних підприємств. / Д. О. Пруненко // Комунальне господарство міст. – Серія : Економічні науки. – Харків : ХНУМГ
ім. О.М. Бекетова, 2017. – 136. С. 17¬20.
29. Пруненко Д. О. Розробка методологічного підходу до оцінки формування та використання інтелектуального капіталу будівельних підприємств / Д. О. Пруненко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Серія : Економіка. – Ужгород : Говерла, 2017. – Вип. 2 (50) – С. 212–217. (Index Copernicus).
30. Пруненко Д. О. Характеристика напрямів формування капітальних інвестицій для забезпечення ефективності використання інтелектуального капіталу будівельного підприємства. / Д. О. Пруненко, К. А. Мамонов // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Серія : Економіка. –Ужгород : Говерла, 2017. – Вип 1 (49). – Т. 1. – С. 183–187. (Index Copernicus).
31. Пруненко Д. О. Формування системи інформаційно-аналітичного забезпечення стратегії управління інтелектуальним капіталом будівельних підприємств / Д. О. Пруненко, К. А. Мамонов, О. І. Угоднікова // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник наук.-практ. статей. – Харків, 2017. – Вип. 60. – С. 154–163.
32. Пруненко Д. О. Формування та використання інтелектуального капіталу будівельних підприємств / Д. О. Пруненко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірн. наук. праць. – Київ, 2017. – Вип. 1 (34). – С. 167–175.
33. Пруненко Д. О. Механізм реалізації стратегії управління інтелектуальним капіталом будівельних підприємств / Д. О. Пруненко // Комунальне господарство міст. Серія : Технічні науки та архітектура. – 2018. – №. 140. – С. 122–127.
34. Prunenko D. A. Study of information security in the system of information and analytical support of formation and use of intelligent capital of construction enterprises. / D. A. Prunenko, K. A Mamonov // Технологічний аудит та резерви виробництва, 2017. – № 5/5 (37). – С. 34–38. (Index Copernicus).
35. Сабадаш В. В. Деякі особливості сучасного стану безпеки дорожнього руху та шляхи їх вирішення / В. В. Сабадаш, М. В. Джигалюк // Комунальне господарство міст. – Серія: Технічні науки та архітектура. – 2018. – Вип. 135. – С. 141–146.

Матеріали конференцій

1. Galkin А. Zvyšovanie kvality služby verejnej osobnej prepravy pomocou plánovania racionalizácie pracovnej služby vodiča / А. Galkin, N. Davidich, Yu., Davidich, Ye. Kush, I. Chumachenko // VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA 2017 : Zborník predná, Bratislava, 23–24 oktober 2017. – Bratislava : Kongres STUDIO, spol. s r. o, 2017. – P. 101–118.
2. Давідіч Ю. О. Організація технологічного процесу перевезення вантажів з урахуванням складності маршруту / Ю. О. Давидич, Д. О. Коберев // Сталий розвиток міст (містобудівний аспект) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Харків, листопад 2017 р. / ред.кол. : В. Т. Семенов (відпов. ред.) та ін. ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. –С. 208–209.
3. Давідіч Ю. О. Ергономічні аспекти визначення раціональної вантажопідйомності транспортних засобів / Д. О. Коберев, Ю. О. Давідіч // Перспективні напрями розвитку регіональних транспортних і логістичних систем : матер. міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 22-23 травня 2018 р.
[ ред.кол. : П.Ф. Горбачов (відпов. ред.) та ін. ] ; Харків. нац. автомоб.-дор.
ун-т. – Харків : ХНАДУ, 2018. –С. 135–139.
4. Понкратов Д. П. Підвищення рівня обслуговування населення міським маршрутним пасажирським транспортом як засіб стримування рівня автомобілізації / Д. П. Понкратов, Г. І. Фалецька // Сталий розвиток міст (містобудівний аспект): матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 23-24 листопада 2017 р.; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – С. 200-202.
5. Понкратов Д. П. До питання вибору транспортних засобів для міських пасажирських перевезень / Д. П. Понкратов, Г. І. Фалецька // Міжнародна науково-технічна конференція «Технології та інфраструктура транспорту», Харків, 14 – 16 травня 2018 р. : Тези доповідей. – Харків: УкрДУЗТ, 2018. – С. 231–233.
6. Понкратов Д. П. До питання визначення раціональних сфер застосування автобусів різного класу пасажиромісткості / Д. П. Понкратов // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Перспективні напрями розвитку регіональних транспортних та логістичних систем», Харків, 22-23 травня 2018 р. – Харків : ХНАДУ, 2018. – С. 84-88.
7. Гюлєв Н. У. Надійність діяльності водія в умовах заторів руху /
Н.У. Гюлев // Сталий розвиток міст (містобудівний аспект) : матеріали міжнар. наук.-практ.конф., (м. Харків, 23–24 листопада 2017 р.); Харків. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова,
2017. –С. 105–106.
8. Гюлєв Н. У. Щодо змінювання часу реакції водія в умовах транспортних заторів / Н. У. Гюлєв // Міжнародна науково-технічна конференція «Технології та інфраструктура транспорту», (м. Харків, 14–16 травня 2018 р.): Тези доповідей. – Харків: УкрДУЗТ, 2018. – С. 41–42.
9. Куш Є. І. Моделювання логістичної системи в межах транспортної системи міста / Є. І. Куш // Міжнародна науково-практична конференція «Сталий розвиток міст (містобудівний аспект)» 23-24 листопада 2017 року: Тези доповідей. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017 – С. 210-211.
10. Galkin А. Assessing cargo influence on the ratio of owned and hired vehicles in fleet / A. Galkin, I. Bugayov, Y. Kush, I. Tolmachev, O. Galkina,
А. Panchenko // Management for Efficient Consumer Response Conference SCM 4 ECR, 19-21 October, Valahia University of Târgovişte, Romania. – 19 р.
11. Galkin А.Consumer driven llogistics: case study on Ukrainian fast moving consumer goods / A. Galkin, I. Bugayov, Y. Kush, I. Tolmachev, O. Galkina,
K. Chebanyuk // Management for Efficient Consumer Response Conference SCM 4 ECR, 19-21 October, Valahia University of Târgovişte, Romania. – 15 р.
12. Galkin А. Estimation of the rational scope of using direct and multilevel logistic channels for material flow distribution / A. Galkin, Y. Kush // Management for Efficient Consumer Response Conference SCM 4 ECR, 19-21 October, Valahia University of Târgovişte, Romania. – 21 р.
13. Куш Є. І. Умови раціональної організації процесу розвезення вантажів у міських логістичних системах / Є. І. Куш // Міжнародна науково-технічна конференція «Технології та інфраструктура транспорту» 14 – 16 травня 2018 року: Тези доповідей. – Харків : УкрДУЗТ, 2018. – С. 187-188.
14. Галкін А. С. Дослідження використаннятехнології «crowd-shipping» в системі доставки вантажів / А. С. Галкін, К. О. Чебанюк, Т. Schlosser // Міжнародної науково-практичної конференції. Перспективні напрями розвитку регіональних транспортних та логістичних систем 22-23 травня 2018 р. –
C. 140-143.
15. Куш Е. І. Организация дорожного движения и перевозок пассажиров и грузов и транспорт / Е. І Куш., А. С. Галкин // Сборник научных трудов конференции // Белорусский национальный технический университет, Автотракторный факультет . – Минск : БНТУ, 2017. – C. 103-109.
16. Прасоленко О. В. Визначення емоційного напруження водія при пересуванні по ділянкам маршруту / О. В. Прасоленко // Транспорт і логістика: проблеми та рішення : збірник наукових праць за матеріалами VIIІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції, Сєвєродонецьк − Одеса − Вільнюс − Київ, 23-25 травня 2018р. / Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, Одеський національний морський університет – Одеса : КУПРІЄНКО СВ, 2018. – 205–207 с.
17. Прасоленко О. В. Емоційне напруження в психологічній діяльності водія. / О. В. Прасоленко // Цивільна безпека як чинник розвитку виробничої та невиробничої сфер суспільства : матеріали Всеукраїнської науковопрактичної конференції (м. Луцьк, 20-21 квітня 2018 р.). – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2018. – С. 37–38.
18. Прасоленко О. В. Методика визначення часу реакції оператора /
О. В. Прасоленко // Міжнародна науково-технічна конференція «Технології та інфраструктура транспорту» : тези доповідей ( Харків, 14 – 16 травня 2018 р.). – Харків : УкрДУЗТ, 2018. –С. 287–289.
19. Прасоленко О. В. Методика визначення надійності водія /
О. В. Прасоленко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Перспективні напрями розвитку регіональних транспортних та логістичних систем» (22-23 травня 2018 р. м. Харків). – Харків : Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2018 – С. 236–241.
20. Прасоленко О. В. Надійність діяльності водія в системі «Водій – Автомобіль – Середовище руху». / О. В. Прасоленко, Д. С. Рєпін // ХІІ Всеукраїнська науково-практичноа конференція студентів, аспірантів та молодих науковців «Підвищення надійності машин і обладнання» : збірник тез доповідей. – Кропивницький: ЦНТУ, 2018. – С. 149–151.
21. Бугайов, І. С. Вибір методу управління пішохідними потоками у містах. / І. С. Бугайов, О. В. Прасоленко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Сталий розвиток міст (містобудівний аспект), (Харків, листопад 2017 р.). – Харків : Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова, – 2017. – С. 206-208.
22. Olkhova M., Roslavtsev D. The choice of optimal delivery technology of confectionery in a supply chain / М. Olkhova, D. Roslavtsev // Physical Internet and New Challenges in Supply Chain Management. Rethinking the Supply Chain 4.0 for Consumer Value. P. 26.
23. Рославцев Д. М. Оцінка ефективності проектів розвитку інфраструктурилогістичних систем. Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки // Матеріали IV Міжн. Наук.-практ. інтернет-конференції, 26 жовтня 2017 р. – Ч 1. – Полтава, 2017. – С. 202–204.
24. Коберев Д. О. Вибір раціональної вантажопідйомності транспортного засобу для роботи на міських маршрутах з урахуванням стану водія /
Д. О. Коберев, Ю. О. Давідіч // Технології та інфраструктура транспорту,
2018. – С. 189–190.
25. Пруненко Д. О. Інформаційний інструментарій формування та використання інтелектуального капіталу будівельних підприємств. /
Д. О. Пруненко // Економіка та менеджмент неприбуткових організацій: матеріали ХІ міжнародної науково-практичної конференції. – Краматорськ, 2017. С. 62–65.
26. Пруненко Д. О. Аналіз трансформаційних процесів, що відбуваються на будівельних підприємствах. / Д. О. Пруненко // Achievements of world science: proceedings of VIII International scientific conference. Morrisville, 2017. – P. 29–32.
27. Пруненко Д. О. Визначення інтелектуального капіталу будівельних підприємств. / Д. О Пруненко // Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Маріуполь, 3–4 жовтня 2017 р. – Маріуполь ; Кривий Ріг : Вид. Р. А. Козлов, 2017. – С. 339–342.
28. Пруненко Д. О. Аналітичний інструментарій у системі інформаційно-аналітичного забезпечення формування та використання інтелектуального капіталу будівельних підприємств. / Д. О Пруненко // Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку фінансів та управління в Україні : збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 14 листопада 2017 р.). – Полтава : ЦФЕНД, 2017. – С. 79–81.
29. Пруненко Д. О. Інтегральна оцінка формування та використання інтелектуального капіталу будівельних підприємств. / Д. О Пруненко // Економіка та менеджмент у кризовий період: матеріали ХІІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Краматорськ, 2017. – С. 164–165.
30. Пруненко Д. О. Організаційно-економічний механізм управління інтелектуальним капіталом: визначення та теоретичні підходи. / Д. О Пруненко // Економічна кібернетика: аспекти становлення і розвитку електронної економіки : збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції (Дніпро, 1-2 березня 2017 р.). – Дніпро: Пороги, 2017. – С. 136–140.
31. Пруненко Д. О. Оцінка впливу стейкхолдерів на формування та використання інтелектуального капіталу будівельних підприємств. / Д. О Пруненко // Science: new goals: proceedings of III International scientific conference. – London, 2017. – P. 20–23.
32. Пруненко Д. О. Інтелектуальні інформаційні системи, що застосовуються для формування та використання інтелектуального капіталу будівельних підприємств. / К. А. Маонов, Д. О Пруненко // Results of modern scientific research: proceedings of XI International scientific conference. – Morrisville, 2017. – P. 35–36.
33. Пруненко Д. О. Оцінка напрямів трансформацій будівельних підприємств. / Д. О Пруненко, К. А. Маонов // Scientific thought transformation: proceedings of X International scientific conference. – Morrisville, 2017. – P. 71–74.
34. Prunenko D. A. Status and direction of Ukrainian enterprises transformation. / D. A. Prunenko., V. A. Velуchko, K. A. Mamonov // East European Scientific Journal. – Warsaw, Poland, 2017. – № 3(19). – Part 3. – P. 85–88.
35. Куш Є. І. До питання визначення ефективності міських логістичних систем / Є .І. Куш, Є. В. Літомін // «Транспорт і логістика рішення» : збірник наукових праць за матеріалами VIIІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції, Сєвєродонецьк − Одеса − Вільнюс − Київ, 23-25 травня 2018р. / Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, Одеський національний морський університет – Одеса : КУПРІЄНКО СВ, 2018. – С. 279–281.
36. Куш Є .І. Дослідження впливу параметрів логістичних процесів на показники діяльності логістичної системи / Є. І. Куш, Є. В. Літомін // Міжнародна науково-прак конференція «Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті», (м. Херсон, 29–31 травня 2018 р.): Тези доповідей.
37. Сабадаш В. В. Деякі особливості дослідження щодо перевищення нормативів гранично-допустимих викидів забруднюючих речовин у повітрі /
В. В. Сабадаш // Міжнародна науково-практична конференція присвячена 90-річчю від дня народження видатного вченого криміналіста, д.ю.н., проф.
Л. Ю. Ароцкера : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю від дня народж. видат. вченого-криміналіста, д-ра юрид. наук, проф.
Л. Ю. Ароцкера (Полтава, 25 трав. 2017 р.) / МЮУ, ХНДІСЕ. — Харків : Право, 2017. – C. 136-139.
38. Сабадаш В. В. Проблеми судової інженерно-екологічної експертизи екологічних правопорушень / В. В. Сабадаш, І. В. Богданюк, І. П. Крайнов // Проблеми екологічної безпеки : збірник тез доповідей ХV міжнародної науково-технічної конференції (Кременчук, 11–13 жовтня 2017 р.) ‒ Кременчук : ПП Щербатих О.В., 2017. – С. 81–82.
39. Сабадаш В. В. Деякі особливості експертного дослідження аварійної розгерметизації газобалонного обладнання транспортних засобів /
В. В. Сабадаш, В. С. Супрун // Актуальні питання судової експертизи та криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю від дня народж. д-ра юрид. наук, проф., засл. діяча науки і техніки України
М. В. Салтевського (Харків, 7-8 листоп. 2017 р.). ‒ Харків : Право, 2017. ‒ 240с.
40. Сабадаш В. В. / Экспертное исследование динамики автомобиля при разгерметизации его колеса с помощью микропроцесорного комплекса /
В. В. Сабадаш, В. А. Варлахов, Д. М. Клец, В. Н. Болдовский // Синергетика, мехатроніка, телематика дорожніх машин і систем у навчальному процесі та науці : збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції. – Харків, ХНАДУ, 2017. – C. 130-133.
41. Сабадаш В. В. Особенности исследования превышений нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу / В. В. Сабадаш, І. В. Богданюк // Евразийское партнерство судебных экспертов: вызовы, проблемы, пути решения и перспективы развития: материалы междунар. науч.-практ. конф., Минск, 19–20 апр. 2018 г. / редкол.: А. И. Швед [и др.]; Гос. ком. судеб. экспертиз Респ. Беларусь. – Минск : Право и экономика, 2018. – С.123-125.

Участь у конференціях

1. Міжнародна науково-практична конференція «Сталий розвиток міст (містобудівний аспект)» (Харків, 23-24 листопада 2017 р.).
2. Міжнародна науково-технічна конференція «Технології та інфраструктура транспорту» (Харків, 14-16 травня 2018 р.).
3. Міжнародна науково-практична конференція «Перспективні напрями розвитку регіональних транспортних та логістичних систем» (Харків, 22-23 травня 2018 р.).
4. Consumer Driven Logistics: Case Study on Ukrainian Fast Moving Consumer Goods. / 2017 Supply Chain Management for efficient consumer response conference, 19-21 October 2017.
5. EURO Mini Conference on “Advances in Freight Transportation and Logistics”, 7-9 March 2018, Padova, Italy.
6. 2017 Supply Chain Management for efficient consumer response conference, 19-21 October 2017. Targoviste.
7. VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA 2017. Bratislava, 23–24 oktober 2017.
8. Міжнародна науково-практична конференція «MODELLING 2018», присвячена сучасним проблемам моделювання та розвитку транспортних систем міст та регіонів (Краківський Політехнічний Університет, м. Краків, Польща, 13– 16 червня 2018 р).

2018-2019

Навчальні посібники

1. Галкін А. С., та ін. Міжнародні перевезення. Теорія та практика. Книга 1: навч. посібник / А. С. Галкін, В. П. Левада, Ю. А. Давідіч, Н. В. Давідіч, К. Є. Вакуленко // Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 182 с.

Монографії

1. Сучасна проблематика функціонування транспортних та логістичних систем: монографія / [О. О. Лобашов Ю. О. Давідіч, А. С. Галкін та ін.]; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: Видавництво «Лідер», 2018. – 228 с.
ISBN 978-617-7476-13-8
2. Rossolov A., Lohvinenko V. Evaluation of transport accessibility of the public transport network on the basis of stop points parametrization // Współczesne problemy transportu. Tom I Transport publiczny. – Cracow 2019. – P. 6 – 22.
ISBN 978-83-953673-1-1
3. Ольхова М.В., Давідіч Ю. О., Рославцев Д. М. Сфери раціонального використання автомобільного і залізничного видів транспорту: монографія / М.В. Ольхова, Ю. О. Давідіч, Д. М. Рославцев // Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 218 с.
ISBN 978-966-695-460-5
4. Kalashnikova A. Development of coordinated control of traffic flows at the highway section with using simulation model / Współczesne problemy transportu. Tom V. Sterowanie ruchem. – Cracow 2019. – P. 6-19.
ISBN 978-83-953673-5-9

Статті

1. Давідич, Ю. Оцінка величини енергетичних витрат кінцевих споживачів логістичної системи в процесі освоєння матеріального потоку / Юрій Давідич, Андрій Галкін, Наталія Давідіч, Олена Галкіна // Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості. – 2018. – T. 4, N 2 (4). – С. 5-11. (Фахове видання)
2. Давідіч Ю. О. Оцінка витрат часу кінцевих споживачів логістичної системи / Юрій Давідіч, Андрій Галкін, Наталія Давідіч, Олена Галкіна, Катерина Чебанюк // Комунальне господарство міст. – 2018. – №. 144. – С. 10-14. (Фахове видання)
3. Давідіч Ю. О. Визначення впливу витрат кінцевих споживачів на функціонування логістичних систем / Ю. О., Давідіч, А. С., Галкін, Н. В., Давідіч, О. П., Галкіна, К. О., Чебанюк // Комунальне господарство міст. – 2018. – №. 146. – С. 25-33. (Фахове видання)
4. Galkin, A., Lobashov, O., Capayova, S., Hodakova, D., Schlosser, T. Perspective of decreasing of road traffic pollution in the cities. International Multidisciplinary Scientific GeoConference-SGEM. – 2018. – №4.2 (18). – C 547-554. (Scopus)
Режим доступу: DOI: 10.5593/sgem2018/4.2/S19.071
5. Braniš, M. Future of evaluating public transport services / M. Braniš, D. Hodakova, S. Capayova, T. Schlosser, A. Galkin, // International Multidisciplinary Scientific GeoConference-SGEM, – 2018. – № 6.3 (18). – c. 565-572. (Scopus)
Режим доступу: DOI:10.5593/sgem2018/6.3/S27.073
6. Halkin A. Investigation Influence of Store Type on Emotional State of Consumer in the Urban Purchase / Andrii Halkin, Ksenia Bliumska-Danko, Olena Smihunova, Elena Dudnyk & Iryna Balandina // Foundations of Management. – 2019. – Т. 11. – №. 1. – С. 7-22. (Scopus)
7. Davidich Y. Rationale Of Complex Indicator Of Quality Of Public Transport / Natalia Davidich, Halina Faletska, Andrii Galkin, Tatyana Melenchuk, Igor Chumachenko, Yurii Davidich // Romanian Journal Of Transport Infrastructure. – 2018. – Том 7, №1. – С. 18-33. (Web Of Science)
Режим доступу:
DOI:10.2478/rjti-2018-0002
8. Kush Ye. Regularities of Change of The Supply Chain Operation Efficiency, Depending on The Parameters of The Transport / Yevhen Kush, Vasyl Skrypin, Andrii Galkin, Kostyantin Dolia, Iryna Tkachenko, Natalia Davidich // Transportation Research Procedia. – 2018. – №30. – С. 216-225 (Scopus)
9. Galkin A. Modelling Truck’s Transportation Speed on the Route Considering Driver’s State / Andrii Galkin, Natalia Davidich, Tatyana Melenchuk, Yevhen Kush, Yurii Davidich, Oleksii Lobashov // Transportation Research Procedia, № 30. – 2018. – С. 207-215 (Scopus)
10. Kapski, D. Estimating the Parameters of Traffic Flows on the Basis of Processing of Localization Data on the Movement of Vehicles / D. Kapski, V. Kasyanik, O. Lobashov, A. Volynets, O. Kaptsevich, A. Galkin // Communications – Scientific letters of the University of Zilina. – 2019. – Т. 21, n. 2. – с. 89-99
11. Rossolov O. Determination of the passenger transport fatigue in urban mass transportation / D. Kopytkov, O. Levchenko, O. Rossolov, G. Samchuk // Комунальне господарство міст. – Серія: Технічні науки та архітектура. – 2018. – Вип. 146. – С.75-79. (Фахове видання)
12. Rossolov A. Assessing the impact of last mile logistics parameters on additional cost of the products / A. Rossolov, N. Popova, D. Kopytkov, H. Rossolova, H. Zaporozhtseva // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, No. 5 (95), 2018, рр. 70-79. (Scopus)
DOI: 10.15587/1729-4061.2018.142523
13. Gyulyev N. Research of Changing the Driver’s Reaction Time in the Traffic Jam / N. Gyulyev, О. Lobashov, О. Prasolenko, D. Burko // International Journal Of Engineering & Technology. – 2018. – Vol 7. – № 4.3. – Р. 308-314. (Scopus)
14. Gyulyev N. Engineering Patterns of Changes in the Parameters of Functioning of Intercity Passenger Transportation System / N. Gyulyev, K. Dolia,
O. Dolia // International Journal of Intelligent Information Systems. – 2018. – Vol. 6. – № 4. – Р. 48–51.
15. Gyulyev N. Theoretical Foundations of Intercity Railway Communication / N. Gyulyev, K. Dolia, O. Dolia // Communications. – 2019. – Vol. 6. – № 4. –
Р. 50–54.
16. Лобашов О. О. Закономірності зміни швидкості руху на маршрутах міського пасажирського транспорту міста Харкова / Н. У. Гюлєв, К. А. Порожан // Комунальне господарство міст. – Серія: Технічні науки та архітектура. – 2019. – Вип. 147. – С.42–45. (Фахове видання)
17. Kopytkov D. An approach to determine the rational scheme of delivery for the international consolidated shipments / O. Pavlenko, D. Kopytkov. // Комунальне господарство міст, 2019, випуск 1 (147). – C. 35 – 41. (Фахове видання)
18. Olkhova M., Roslavtsev D. The research of optimal delivery technology of confectionery in a supply chain / M. Olkhova, D. Roslavtsev // Комунальне господарство міст. – Серія: Технічні науки та архітектура. – 2018. – Вип. 144, – C. 2–9. (Фахове видання)
19. Понкратов Д. П. Диференційовані рекомендації щодо нормування рівня заповнення салону автобусів при здійсненні міських пасажирських перевезень / Д.П. Понкратов, Н.В. Давідіч // Комунальне господарство міст. – 2019. – Т.1. – Вип. 147. – С. 46-53. (Фахове видання)
20. Понкратов Д. П. Раціональні сфери використання автобусів різного класу пасажиромісткості / Д. П. Понкратов, Н. В. Давідіч // Автомобильный транспорт. – 2018. – Вып. 43. – С. 71-77. (Index Copernicus, РІНЦ)
21. Понкратов Д. П. Діапазони пасажиропотоку виняткового та альтернативного застосування автобусів різного класу пасажиромісткості / Д. П. Понкратов // Комунальне господарство міст. – 2018. – № 144. – С. 24-31. (Фахове видання)
22. Понкратов Д. П. Діапазони пасажиропотоку раціонального використання автобусів певного класу пасажиромісткості на міських маршрутах різної протяжності / Д. П. Понкратов // Комунальне господарство міст. – 2018. – Вип. 7 (146). – С. 46-54. (Фахове видання)
23. Лобашов О.О. Вплив характеристик дорожнього руху на функціональний стан водія / О.О. Лобашов, О.В. Прасоленко //. – Серія: Технічні науки та архітектура. – 2018. – Вип. №.7 (146). – С. 40-45 (Фахове видання)
24. Прасоленко О.В. Вплив максимальної ентропії швидкості транспортного потоку на характеристики свідомої та підсвідомої діяльності водія / О.В. Прасоленко //. – Серія: Технічні науки та архітектура. – 2019. – Том 1. (147). – С. 54-60 (Фахове видання)
25. Лобашов О.О. Закономірності зміни часу реакції водія у темну пору доби / О.О. Лобашов, О.В. Прасоленко, Д.Л. Бурко // Міжвузівський збірник “НАУКОВІ НОТАТКИ”. Луцьк. – 2019. – Вип. №65. – С. 142–146. (Фахове видання)

Матеріали конференцій

1. Чебанюк К. О. Визначення потреби в матеріальних потоках з урахуванням розподілу попиту в районі обслуговування споживачів / К. О. Чебанюк, А. С. Галкін // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених «перспективи розвитку територій: теорія і практика», 22-23 листопада 2018 року, Харків., 2018. –С. 373–374.
2. Prasolenko O. Posudzovanie stavu únavy vodiča počas. jazdy v meste / Oleksii Prasolenko, Andrii Galkin, Tibor Schlosser, Silvia Cápayová // Міжнародна конференція Pozemní komunikace 2018 «Vize A Realita 2018». – 2018. – C. 44
Режим доступу: (нет в интернете)
3. Galkin A. Retail trade area analysis using multiple variables modeling at residential zone / Andrii Galkin, Iryna Balandina, Iryna Polchaninova, Olena Galkina // Proceedings of 6th International Scientific Conference Contemporary Issues in Business, Management and Economics Engineering ‘2019. – Том 6. – 2019. – C. 401-408.
4. Levada V. Improving the efficiency of international supply chains via optimizing the functioning of customs terminals / Valerii Levada, Illya Tolmachov, Olena Levada 3, Andrii Galkin // Proceedings of 6th International Scientific Conference Contemporary Issues in Business, Management and Economics Engineering ‘2019. – Том 6. – 2019. – C. 813-822
5. Galkin A., Schlosser T., Galkina O., Hodáková D., Cápayová S. Dostupnosť poslednej míle prostredníctvom crowdsourcingu v Bratislave. VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA 2018 (Zborník prednášok), 23-24 oktober 2018. Zborník predná. – 2018. – Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r. o. – c.101-118.
6. Prasolenko O., Burko D., Tolmachov I., Gyulyev N., Galkin A., Lobashov O. Creating a safety routing for urban freight transportation // 3rd International Conference Green Cities 2018 – Green Logistics for Greener Cities, 13-14 September 2018, Szczecin, Poland. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000. Назва з екрана. (Флешка)
7. Vakulenko K., Galkin A., Afanasieva I. Research of characteristics of the functioning of the route network of a suburban communication // 3rd International Conference Green Cities 2018 – Green Logistics for Greener Cities, 13-14 September 2018, Szczecin, Poland. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000. Назва з екрана. (Флешка)
8. Galkin A., Kush Eu. Last-mile delivery for consumer driven logistics // 3rd International Conference Green Cities 2018 – Green Logistics for Greener Cities, 13-14 September 2018, Szczecin, Poland. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000. Назва з екрана. (Флешка)
9. Prasolenko O., Burko D., Tolmachov I., Gyulyev N., Galkin A., Lobashov O. Creating a safety routing for urban freight transportation // 3rd International Conference Green Cities 2018 – Green Logistics for Greener Cities, 13-14 September 2018, Szczecin, Poland. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000. Назва з екрана. (Флешка)
10. Galkin A., Davidich N., Davidicha Y. Improving safety of urban freight deliveries by organization of transportation process considering driver’s state // 3rd International Conference Green Cities 2018 – Green Logistics for Greener Cities, 13-14 September 2018, Szczecin, Poland. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000. Назва з екрана. (Флешка)
11. Вдовиченкова Ю. С., Толмачов І. О., Левада В. П. До питання проблем транспортно-експедиційного обслуговування в україні. Перспективи розвитку територій: теорія і практика: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених, Харків, 22-23 листопада 2018 р. / Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна [та ін.]. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – С. 317-318.
12. Levada V. Improving the efficiency of international supply chains via optimizing the functioning of customs terminals / Valerii Levada, Illya Tolmachov, Olena Levada, Andrii Galkin // Proceedings of 6th International Scientific Conference Contemporary Issues in Business, Management and Economics Engineering ‘2019. – Том 6. – 2019. – C. 813-822
13. Толмачов І. О. Підходи до визначення емоційного напруження водіів / І. О. Толмачов / Третя Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Проблеми з транспортними потоками і напрями їх розв’язання», 28-30 березня 2019 року: Тези доповідей. – Дрогобич.: «Посвіт», 2019. – С. 116-117. (без посилання).
14. Levada V. Implementation of E-Customs in Ukraine / Valerii Levada, Illya Tolmachov / Сучасне суспільство і наука: актуальні дослідження молодих науковців. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції іноземними мовами / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого / Харків: НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 2019. – С. 69-70.
15. Tolmachov I. Approaches to Determination of Emotional Stress / Illya Tolmachov / Сучасне суспільство і наука: актуальні дослідження молодих науковців. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції іноземними мовами / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого / Харків: НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 2019. – С. 157-159.
16. Levada V. An Approach for Implementation of E-Declaration of Foreign Trade Goods in Ukraine / Valerii Levada, Illya Tolmachov, Olena Ilienko / Young Researchers in the Global World: Vistas and Challenges : Book of Papers of the International Forum for Young Researchers, Kharkiv, April 11,2019 yr. / O. M. Beketov National University of Urban Econомy in Kharkiv, TESOL-Ukraine [and oth.]. – Kharkiv : O. M. Beketov NUUE in Kharkiv, 2019. – P. 131-133.
ISBN 978-966-695-490-2
17. Tolmachov I. Analysis of Factors Influencing the Changing of Drivers` Emotional Stress When Moving in the City Road Network / Illya Tolmachov, Olena Ilienko / Young Researchers in the Global World: Vistas and Challenges : Book of Papers of the International Forum for Young Researchers, Kharkiv, April 11,2019 yr. / O. M. Beketov National University of Urban Econомy in Kharkiv, TESOL-Ukraine [and oth.]. – Kharkiv : O. M. Beketov NUUE in Kharkiv, 2019. – P. 211-214.
ISBN 978-966-695-490-2
18. Yarmak L. Analysis of Efficiency of Automobile Freight Transportation in International Transportation (on the Example of Operation of Transport and Logistics Enterprise “Popov”) / Liliya Yarmak, Illya Tolmachov, Olena Ilienko / Young Researchers in the Global World: Vistas and Challenges : Book of Papers of the International Forum for Young Researchers, Kharkiv, April 11,2019 yr. / O. M. Beketov National University of Urban Econомy in Kharkiv, TESOL-Ukraine [and oth.]. – Kharkiv : O. M. Beketov NUUE in Kharkiv, 2019. – P. 221-222.
ISBN 978-966-695-490-2
19. Россолов О.В. Реалізація системи NDA як основа забезпечення сталого розвитку сучасних міст / О.В. Россолов, А.О. Боцман, С.Е. Лифенко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Інноваційні технології розвитку та ефективності функціонування автомобільного транспорту”.  Кропивницький, 14-15 листопада 2018.  С. 170  176.
20. Россолов О.В. Транспортна доступність як запорука сталого розвитку міст / В.В. Логвіненко, О.В. Россолов // Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих вчених “Перспективи розвитку територій: теорія і практика”. – Харків, 22-23 листопада. – С. 349 – 350.
21. Соколова Н. А. Дослідження показників безпеки руху на маршрутах міського пасажирського транспорту / Н. А. Соколова, К. Є. Вакуленко, Р. Г. Гвінджілія // Перспективи розвитку територій : теорія і практика : матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти і молодих вчених, Харків, листопад 2018 р. / ред. кол. : М. К. Сухонос та ін. ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім.. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018 – С. 327 – 329.
22. Соколова Н. А. Дослідження показників безпеки руху при впровадженні виділеної смуги руху для маршрутів міського пасажирського транспорту / Н. А. Соколова, К. Є. Вакуленко, О. І. Лежнева // Проблеми з транспортними потоками і напрями їх розв’язання : матеріали ІІІ всеукраїнської наук.-теорет. конф., Львів, березень 2019 р. / ред. кол. : Є. Ю. Форнальчик (відпов. за випуск) ; Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Дрогобич : «Посвіт», 2019. – С. 77 -80.
23. Гюлєв Н. У. Моделювання зміни рівня втоми водія в дорожньому заторі / Н. У. Гюлєв, О. О. Лобашов // Матеріали VI міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Автомобіль і електроніка. Сучасні технології», (м. Харків, 19–20 листопада 2018 р.): Тези доповідей. – Харків, ХНАДУ, 2018. – С. 78–80.
24. Kopytkov D.M. An approach to the passenger trip choice in urban transportation system / D.M. Kopytkov, G.O. Samchuk. International Multidisciplinary Conference «Science and Technology of the PresentTime: Priority Development Directions of Ukraine and Poland» Wolomin, Republic of Poland, 19–20 October 2018. Volume 4. Wolomin: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. – P. 103 – 108.
25. Kopytkov D. Monetary valuation of social impacts of urban passenger transportation / D. Kopytkov, G. Samchuk // Proceedings of the VII International Scientific and Practical Conference «International Trends in Science and Technology», November 30, 2018, Warsaw, Poland, Vol. 1. − p. 84-89
26. Kopytkov D. М. Content of urban passenger transportation services under the conditions of market economy / D. М. Kopytkov, G. О. Samchuk // International scientific and practical conference «Prospects for the development of technical sciences in EU countries and Ukraine» Wloclawek, Republic of Poland, December 21–22, 2018. Wloclawek: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. – р. 52-54.
27. Михаленко А. Г., Ольхова М. В. Аналіз існуючого програмного забезпечення для регулювання логістичних процесів. Перспективи розвитку територій: теорія і практика: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених, Харків, 22-23 листопада 2018 р. / Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна [та ін.]. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – с. 354 – 356.
28. Пунтус Т. К., Рославцев Д. М. Дослідження процесу доставки продуктів, що замовляються через мережу інтернет. Перспективи розвитку територій: теорія і практика: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених, Харків, 22-23 листопада 2018 р. / Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна [та ін.]. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – с. 359 – 360.
29. Бугайов І. С. Дослідження організації руху транспорту і пішоходів на перехресті засобами імітаційного моделювання. / Бугайов І. С., Логвіненко В. В. Інноваційні технології розвитку та ефективності функціонування автомобільного транспорту: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, Центральноукраїнський національний технічний університет м. Кропивницький, Україна, 14-15 листопада 2018 року: Збірник наукових матеріалів. Кропивницький. 2018. – С.116-120
30. Бугайов І. С. Розробка моделі пішохідних потоків у міській забудові / І. С. Бугайов. Третя Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Проблеми з транспортними потоками і напрями їх розв‘язання», 28 – 30 березня 2019 року: Тези доповідей. – Дрогобич.: ‖Посвіт‖, 2019. – С 30-32.
31. Давідіч Ю. О. Адаптивне управління транспортними системами перевезення вантажів / Ю. О. Давідіч, В. М. Кальченко // Перспективи розвитку територій: теорія і практика: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених, Харків, 22-23 листопада 2018 р. / Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна [та ін.]. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – С 337-338.
32. Давідіч Ю. О. Оцінка комфортності перевезення пасажирів на міських та приміських маршрутах м. Харкова / Ю. О. Давідіч, Д. О. Іванов // Перспективи розвитку територій: теорія і практика: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених, Харків, 22-23 листопада 2018 р. / Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна [та ін.]. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – С 335-336.
33. Давідіч Ю. О. Оцінка попиту на транспортні послуги шляхом визначення функції тяжіння мешканців міст / Ю. О. Давідіч, Н. В Давідіч, І. В. Чумаченко, А. С. Галкін // Проблеми з транспортними потоками і напрями їх розв’язання. Тези доповідей. Національний університет «Львівська політехніка», 28 – 30 березня 2019 р. – Дрогобич.: Посвіт, 2019. – С. 108 с.
34. Понкратов Д. П. Фактори вибору пасажиромісткості автобусу на міських маршрутах / Д. П. Понкратов, Н. В. Давідіч // Матеріали VІ міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Автомобіль і електроніка. Сучасні технології», Харків, 19-20 листопада 2018 р. – Харків: ХНАДУ, 2018. – С. 84-86.
35. Понкратов Д. Особливості організації перевезень пасажирів за змінних параметрів пасажиропотоків / Д. Понкратов // ІІІ Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Проблеми з транспортними потоками і напрями їх розв’язання», 28–30 березня 2019 року: Тези доповідей. – Дрогобич: «Посвіт», 2019. – С. 24.
36. Прасоленко О.В. Теоретичні основи та практичні методи визначення надійності діяльності водія в містах у темну пору доби / О.В. Прасоленко // III Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Проблеми з транспортними потоками і напрями їх розв’язання», 28 – 30 березня 2019 року: Тези доповідей. – Дрогобич.: “Посвіт”, 2019. – С. 129–132.
37. Прасоленко О.В. Вплив вечірніх сутінок на час реакції водія / О.В. Прасоленко // Транспорт і логістика: проблеми та рішення: Збірник наукових праць за матеріалами ІХ-ї Міжнародної науково-практичної конференції, Сєвєродонецьк − Одеса − Вільнюс − Київ, 22-24 травня 2019р. / Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, Одеський національний морський університет – Одеса : КУПРІЄНКО СВ, 2019. – С. 25–26.
38. Сабадаш В.В., Супрун В.С. Експертне дослідження перевищень гранично-допустимих викидів в повітря забруднюючих речовин. Сучасні напрями розвитку судової експертизи та криміналістики: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 95 річчю з дня заснування Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. 10.10.2018 р.
39. Сабадаш В.В., Богданюк І.В., Крайнов І.П. Вплив екологічних вимог Угоди про асоціацію з ЄС на зміст та впровадження «екологічного судочинства» в Україні. Збірник тез доповідей ХVI міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми екологічної безпеки»: Кременчук 11.09.2018.
40. Сабадаш В.В., Богданюк І.В., Крайнов І.П. Проблеми наближення (апроксимації) природоохоронного законодавства України до екологічного права Європейського союзу. Збірник тез доповідей ХVI міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми екологічної безпеки» : Кременчук 11.09.2018.
41. Samchuk G. Fleet size optimization in Anylogic environment / G. Samchuk // Матеріали 1-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Підвищення надійності машин і обладнання. Increase of Machine and Equipment Reliability», 17-19 квітня 2019 р. – Кропивницький : ЦНТУ, 2019. – С. 266-267.
42. Літомін Є.В. Системи управління транспортними потоками на основних магістралях в умовах затору на ВДМ / Д.О. Жага, Є.В. Літомін // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених. Перспективи розвитку територій: теорія і практика. 22 – 23 листопада 2018. С. 333 – 334.
43. Kopytkov D. Towards the problem of urban passenger transport priority development / Butsaeva A., Kopytkov D. // Матеріали 1-ої Міжнародної науково-практичної конференції ”Підвищення надійності машин і обладнання. Increase of Machine and Equipment Reliability”, 17 – 19 квітня 2019 р. – Кропивницький : ЦНТУ, 2019. – C. 233 – 234.

Участь у конференціях

1. Міжнародна конференція 3th «Green Сities» 2018 з (Щецін, Польша, 13-14 вересня, 2018 р.).
2. Міжнародна конференція «Verejna Osobna Doprava 2018», (Братислава, Словаччина, 23–24 жовтня 2018 р.).
3. Міжнародна конференція Pozemní komunikace 2018 «Vize A Realita 2018» (Чехія, Брно, 21-22 червня, 2018).
4. Всеукраїнська науково-практична конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених «Перспективи розвитку територій: теорія і практика» (Харків, 22-23 листопада 2018 року).
5. Міжнародна конференція 33rd IBIMA Conference (Іспанія, Гренада, 10-11 квітня, 2019).
6. Всесвітня конференція з досліджень транспорту – WCTR 2019 (Індія, Мумбаі, 26-31 травня 2019 року).
7. Міжнародна наукова конференція «Маркетинг в процесі інтернаціоналізації ринку. Нові виклики навколишнього середовища» (Польща, Люблін, 31 травня – 02 червня 2019).
8. Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми в інженерній сфері бізнесу, управління та економіки 2019» (Вільнюс, Литва, 9–10 травня 2019).
9. 6-а Міжнародна конференція «MT-ITS 2019» з моделювання і технологій інтелектуальних транспортних систем (Краків, Польща, 5-7 червня)
10. Міжнародна конференція «Проблеми з транспортними потоками і напрями їх розв’язання» Національний університет «Львівська політехніка», (Львів, 28-30 березня 2019 року).
11. 83 науково-технічна та науково-методична конференція ХНАДУ (Харків, 13-17 травня 2019 р.).
12. VI міжнародна науково-технічна інтернет-конференція «Автомобіль і електроніка. Сучасні технології», (м. Харків, 19–20 листопада 2018 р.).
13. International Multidisciplinary Conference «Science and technology of the present time: priority development directions of Ukraine and Poland» (Wolomin, Republic of Poland, 19–20 October 2018).
14. VII International Scientific and Practical Conference «International Trends in Science and Technology» (Warsaw, Poland, November 30, 2018).
15. International scientific and practical conference «Prospects for the development of technical sciences in EU countries and Ukraine» (Wloclawek, Republic of Poland, December 21–22, 2018).
16. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, Центральноукраїнський національний технічний університет (м. Кропивницький, Україна, 14-15 листопада 2018 року).
17. 31 міжнародна науково-практична конференція «Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті» (м. Харків, 26-27 жовтня 2018 р.).
18. Establishing of patterns of the urban transport flows functioning on urban network parameters. The 15th World Conference on Transport Research: 28 May 2019, Mumbai, India.
19. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні напрями розвитку судової експертизи та криміналістики», присвячена 95 річчю з дня заснування Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. (м. Харків, 10 жовтня 2018 р.).
20. ХVI міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми екологічної безпеки» (м. Кременчук, 11 вересня 2018 р.).
21. 1-а Міжнародна науково-практична конференція «Підвищення надійності машин і обладнання. Increase of Machine and Equipment Reliability» (м. Кропивницький, 17-19 квітня 2019 р.)