Напрям навчання Транспортні технології (Шифр галузі: 27 Транспорт; Код спеціальності: 275 Транспортні технології) освітньо-професійна програма Організація перевезень і управління на транспорті

 

програма навчання відповідає європейським стандартам  (сертифікат європейської акредитації)

 

 

Кваліфікація:

• бакалавр транспортних технологій

Посади, які може займати випускник: начальник автопарку, начальник відділу експедиції, начальник відділу транспорту, менеджер транспорту, диспетчер міжнародних перевезень, ревізор автомобільного транспорту, диспетчер служби руху, диспетчер регулювання вагонного парку, начальник маршруту міського транспорту, завідувач експедицією, інженер митної служби, інженер з організації міжміських і міжнародних перевезень і ін.

Початкова заробітна плата: 7000 грн.

Можливе місце роботи: національна поліція, служби руху підприємств міського пасажирського транспорту, автотранспортні підприємства, що здійснюють вантажні перевезення, науково-дослідні і проектні організації, фірми з надання транспортних послуг населенню та ін.

Сфери діяльності: організація і управління пасажирськими та вантажними перевезеннями.

Навички: володіння знаннями з транспортного планування міст, проведення маркетингових досліджень на ринку надання транспортних послуг населенню, планування вантажних і пасажирських перевезень, організація міжнародних перевезень, вирішення завдань оперативного управління транспортними процесами, розробки заходів з економії ресурсів і охорони навколишнього середовища від шкідливого впливу транспорту.

Перелік предметів ЗНО

 

Бюджет, контракт (денна та заочна форма навчання) 

 
Перелік конкурсних предметів Вага предметів сертификата ЗНО
1. Українська мова 0,5
2. Математика 0,2
3. Фiзика або іноземна мова 0,2

 

 

Вартість контрактної форми навчання:

• Денна форма навчання– 15840 грн./рік,

• Заочная форма навчання– 7900 грн./рік.

 

Можлива поетапна оплата

Контактні телефони: (095) 801-14-03, (067) 731-11-11, (066) 521-70-10, (093) 271-68-61