Поновлення (переведення) студентів відрахованих (забажавши переведення) з нашого ЗВО а також з інших ЗВО проводиться в межах ліцензованого обсягу обраної Галузі знань, Спеціальності та Спеціалізації (освітньої програми).
При зарахуванні враховується:
1. З якого закладу освіти відраховано (переведено) претендента.
2. За якою спеціальністю навчався претендент.
3. З якого курсу претендент.
4. Які предмети у якому обсягу (кількість годин кредитів) і на які оцінки були вивчені та здані претендентом.
При поновленні (переведенні) можливість участі у конкурсі на бюджетні місця у студентів виникає на загальних підставах.
Колектив кафедри має виключно толерантне відношення до студентів що забажали продовжити навчання на наших спеціальностях