Згідно рішення Вченої Ради академії від 28.12.2002 р та наказу ректора від 29 грудня 2002 № 123-01 створена випускаюча кафедра Транспортних систем і логістики факультету Менеджменту, яку очолив кандидат економічних наук, доцент Оспіщев В’ячеслав Іванович. З вересня 2003 року кафедру очолював доктор технічних наук, професор Доля Віктор Костянтинович. З липня 2017 року кафедру очолює доктор технічних наук, професор Лобашов Олексій Олегович.

Кафедра Транспортних систем і логістики має багаторічний досвід підготовки фахівців з організації перевезень і управління на транспорті, є ініціатором відкриття в Східній Україні спеціальності “Логістика” і проводить науково-практичні логістичні розробки.

На кафедрі плідно працюють фахівці високої кваліфікації: професори, доктори технічних наук: Лобашов О.О., Давідіч Ю.О., Воронько В.В., Гюлєв Н.У.; доценти, кандидати технічних наук: Прасоленко О. В., Рославцев Д. М., Понкратов Д. П., Куш Є.І., Вакуленко К. Є., Сабадаш В. В., Афанасьєва І. А., Бурко Д. Л., Ольхова М. В, Галкін А. С., Самчук Г.О., Ткаченко І.О., Копитков Д.М., Россолов О.В., доцент, доктор економічних наук Пруненко Д. О.; старші викладачі Левада В.П., Дульфан С.Б., викладачі: Соколова Н. А., Бугайов І.С., Луценко Т.В., завідуюча лабораторією Шиллє Н. В.; лаборант Савенкова О.Є.

У 2003-2006 р.р. на кафедрі Транспортних систем і логістики працював видатний фахівець в області транспортних систем і ергономіки Гаврилов Едуард Васильович – доктор технічних наук (1983 р), професор (1987 р), Заслужений діяч науки і техніки України (1998), академік Транспортної академії Росії, академік аерокосмічної академії наук, дійсний член Нью-Йоркської академії наук. Наукова діяльність Гаврилова Е. В. пов’язана з дослідженням поведінки людино-машинних систем в приземному просторі. Створив теорію нормативної поведінки водія на автомобільних дорогах і теоретичні основи ергономічного проектування автомобільних доріг і організації дорожнього руху. Гаврилов Є.В. – автор понад 300 наукових робіт, 8 монографій, 7 навчальних посібників; є автором нормативних документів з будівництва автомобільних доріг.

З огляду на нинішні потреби і перспективи розвитку транспортної галузі в Україні на кафедрі в рамках спеціальності 275 “Транспортні технології” разом з освітньо-професійною програмою “Транспортні системи” з 2018 року діє й освітньо-наукова програма «Розумний транспорт і логістика для міст» (у рамках міжнародного проекту Erasmus+). З 2016 року відкриті нові спеціалізації: “Митна справа”, “Автотехнічна експертиза”, “Міжнародні перевезення”,«Транспортна інженерія», «Транспортна логістика».

Наукова робота кафедри спирається на комплексну тему: “Транспортні процеси в найзначніших містах”. Особлива увага приділяється таким питанням: організація і безпека дорожнього руху; технологічне проектування транспортних процесів міста; логістичне управління транспортними процесами міст; управління ланцюгами поставок; організація і управління логістичними центрами; планування і прогнозування розвитку транспорту.

Основними напрямками наукової роботи кафедри є: дослідження пасажирських транспортних систем (в цілому і конкретно транспортних систем великих міст); дослідження транспортних систем вантажних перевезень (формування раціональних маршрутів, оптимізація внутреннєоб’ектних транспортних систем); дослідження впливу функціонального стану водіїв на параметри руху; дослідження і розробка заходів щодо вдосконалення руху транспортних засобів; логістичні центри і процеси їх функціонування; логістичне управління транспортними процесами міста; планування і прогнозування на транспорті. Дані напрямки наукової діяльності відповідають профілю підготовки магістрів.

За останній час співробітниками із залученням студентів кафедри Транспортних систем і логістики було проведено ряд науково-дослідних та госпдоговірних робіт наступної тематики: «Реконструкція світлофорного об’єкту на перехресті просп. Московський – майдан Руднєва», «Реконструкція світлофорного об’єкту на перехресті просп. Московський – майдан Фейєрбаха», «Реконструкція світлофорного об’єкту на перехресті просп. Московський – вул. Богдана Хмельницького», «Реконструкція світлофорного об’єкту просп. Московський – бульвар Богдана Хмельницького», «Реконструкція світлофорного об’єкту просп. Московський – бульвар Грицевця», «Реконструкція світлофорного об’єкту вул. Клочківська – вул. Новгородськанадання», «Реконструкція системи безпеки дорожнього руху в м. Харкові», для Департамент інфраструктури Харківської міської ради; «Проведення обстеження роботи трамвайних і тролейбусних маршрутів з метою визначення їх економічних та техніко-експлуатаційних показників» для Комунальне підприємство «Жовтневе трамвайне депо» Комунальне підприємство «Салтівське трамвайне депо» Комунальне підприємство «Тролейбусне депо №2» Комунальне підприємство «Тролейбусне депо №3»; «Проведення обстеження пасажиропотоків на міських автобусних маршрутах загального користування, обробка матеріалів та пропозиції щодо організації й удосконалення пасажирських перевезень. Комплексне обстеження пасажиропотоків на маршрутах міського пасажирського транспорту загального користування в м. Кам’янське, Україна» для Управління транспортної інфраструктури та зв’язку Кам’янської міської ради.

Слід зазначити, що постійними є публікації викладачів в професійних науково-технічних збірниках України та зарубіжжя. Також систематичної є участь викладачів кафедри в міжнародних, республіканських і місцевих наукових конференціях, науково-технічної конференції університету.

На кафедрі функціонують методичні семінари. Традицією є система взаємовідвідувань занять викладачами, підсумки яких обговорюються на засіданнях кафедри. Також кафедра проводить широку громадську роботу співробітників по вихованню студентської молоді. Викладачі беруть активну участь в діяльності профспілкової організації, працюють кураторами груп. Навчальні курси забезпечуються методичними матеріалами, які розроблені згідно з державними стандартами.

Тематика дипломних проектів є актуальною і відповідає стану сучасної науки, техніки і вимогам економіки України. До переваг захисту дипломних проектів можна віднести застосування новітніх комп’ютерних технологій, доповіді робляться у вигляді презентацій із застосуванням мультимедійного обладнання.

Колектив кафедри завжди сприяє підвищенню якості підготовки бакалаврів і магістрів.