Матеріально-технічна база кафедри транспортних систем і логістики ХНУМГ імені О. М. Бекетова включає в себе закріплені за нею лекційні аудиторії і лабораторії, що дозволяє на високому рівні готувати кваліфікованих фахівців в галузі управління перевезеннями вантажів і пасажирів, організації роботи логістичних систем різного масштабу та призначення, та визначення функціонального стану людини в системі “людина – техніка – середовище”.

На базі кафедри “Транспортних систем і логістики” засновані: лабораторія “Ергономічних і транспортних проблем” і лабораторія навчального центру SmaLog «Розумний транспорт і логістика для міст». Лабораторія “Ергономічних і транспортних проблем” імені проф., д.т.н. Гаврилова Е. В. оснащена сучасним обладнанням, що дозволяє досліджувати функціональний стан людини – оператора (водій, пасажир та т.д.) в транспортній системі. Устаткування призначене для дослідження роботи серця, діяльності головного мозку, функцій легенів.

Навчально-дослідна лабораторія “Розумний транспорт і логістика для міст”. Лабораторія обладнана сучасними комп’ютерами Impression P+ (14 од.), інтерактивною дошкою Newline, проектором та шумоміром, які використовуються під час викладання багатьох дисциплін кафедри, й придбані в рамках європейської освітньої програми “Еразмус+”. Лабораторію також оснащено інформаційним стендами, на яких представлено сучасні літературні джерела та програмне забезпечення, що використовується в рамках освітньої програми SmaLog – “Розумний транспорт і логістика для міст”. Технічне оснащення лабораторії дозволяє використовувати сучасне програмне забезпечення компанії “PTV Vision group” (Німеччина), яке дозволяє моделювати як функціонування транспортних систем міст, пасажирського, вантажного або індивідуального транспорту (“PTV Visum”), так й дорожній рух і транспортні потоки (“PTV Vissim”).

 

Статистика дорожньо-транспортних пригод (ДТП) показує, що основними причинами ДТП є людський фактор. Серед скоєних ДТП, більше 70%  є провина водія, який виконав не правильні дії під час керування транспортним засобом. Основні причини скоєння ДТП: перевищення безпечної швидкості, порушення правил маневрування, порушення правил проїзду пішохідних переходів, виїзд на смугу зустрічного руху, порушення правил проїзду перехресть, недотримання дистанції та ін., є наслідком не правильних дій водія. Слід зауважити, характеристики водійської діяльності в значній мірі залежать від основних властивостей нервової системи, обумовлених розходженнями між силою, рухливістю й урівноваженістю нервових процесів. Крім того, поганими вважаються такі кваліфікаційні властивості водіїв, як нездатність оцінювати швидкість і відстань, невміння концентрувати, розподіляти й перемикати увагу, погана реакція, невміння швидко зорієнтуватися в обстановці й прийняти рішення і ін. Отже, при дослідженні професійної діяльності водія основними факторами є психофізіологічні та кваліфікаційні особливості людини. При цьому, наукові дослідження фактору людини мають виконуватись за наступними напрямами:
1. Аналіз сучасних методів дослідження функціонального стану водія.
2. Дослідження впливу інформаційних потоків (реклама, стільникові телефони і т.і.) на функціональний стан водіїв і пішоходів, їх здатність своєчасно й адекватно приймати рішення. Залежність аварійності від цих чинників.
3. Оцінка впливу транспортних технологій на функціональний стан водіїв для визначення раціональних режимів праці та відпочинку, оцінки рівня аварійності.
4. Розробка рекомендацій щодо вдосконалення умов руху транспортних засобів з метою зниження аварійності.
5. Розробка рекомендацій щодо організації технологічного процесу перевезення вантажів і пасажирів з урахуванням стану організму водія.
6. Моделювання параметрів руху автомобілів спеціального призначення до місць виникнення надзвичайних ситуацій з урахуванням стану організму водія.
7. Розробка концепції вибору раціональних маршрутів руху і режимів виїзду спеціальних транспортних засобів до місць виникнення надзвичайних ситуацій в автоматизованій системі оперативного управління службами спеціального призначення.
8. Моделювання параметрів руху транспортних засобів на різних маршрутах з урахуванням стану організму водія.
Оцінку функціонального стану водія ми виконуємо за допомогою:
– реєстрація електрокардіограми;
– реєстрація енцефалограми;
– реєстрація шкірно-гальванічної реакції;
– реєстрація пневмограми дихання;
Процес сприйняття водія під час виконання певної трудової функції ми реєструємо за допомогою окулограми, використовуючи технологію «eye tracking».

Можливості лабораторії “Ергономічних і транспортних проблем”

Лабораторія “Ергономічних і транспортних проблем”. В цій лабораторії проводяться практичні заняття та лабораторні роботи, протягом яких студенти практично ознайомлюються с сучасними системами дослідження функціонального стану людини на прикладі реальних завдань, що пов’язані з діяльністю в системі “людина – техніка – середовище”. Студенти самостійно виконують експериментальні дослідження зміни часу реакції, уваги, емоційного стану та втоми людини.

Аудиторія проекту “SmaLog”. Аудиторія налічує близько 90 місць і використовується для читання лекцій і проведення практичних занять з використанням сучасного мультимедійного обладнання. Мультимедійне обладнання було придбане за проектом “Еразмус+” в межах освітньої програми “Розумний транспорт і логістика для міст”. Таке обладнання дозволяє демонструвати презентації, відеоролики та інші науково-навчальні матеріали, що значно підвищує якість навчання