Рух транспортних потоків в найбільших містах світу характеризується сьогодні високим рівнем завантаження доріг рухом. Перевантаженість транспортних мереж в свою чергу обумовлює цілий ряд найгостріших проблем соціального та екологічного характеру. Тому завдання зниження рівня завантаження транспортних мереж в містах є актуальною для переважної більшості країн.

Забезпечити зниження рівня завантаження доріг рухом в містах можуть різні методи організації дорожнього руху. У сучасній практиці організації дорожнього руху використовуються такі основні підходи:

  1. Розвиток та реконструкція транспортних мереж;
  2. Більш ефективне використання існуючих транспортних мереж;
  3. Ізмененіе соціально – економічних укладів міста.

Перший підхід особливо активно використовується в розвинених країнах, де щорічно значні матеріальні кошти вкладаються в розвиток транспортних мереж найбільших міст. Цей підхід передбачає введення нових транспортних зв’язків або зміна параметрів існуючих зв’язків на транспортної мережі. Підвищення ефективності використання існуючих транспортних мереж здійснюється шляхом впливу на транспортні і пішохідні потоки за допомогою автоматизованих систем управління та інших технічних засобів організації руху. Другий підхід, на відміну від першого, вимагає значно менших матеріальних витрат. Третій враховує зміни в транспортних технологіях на основі зміни укладів життя людей.

Тому підхід «більш ефективне використання існуючих транспортних мереж» в останні десятиліття широко застосовується в багатьох країнах.

Реалізація, цих підходів до вирішення транспортних проблем міст, полягає в зміні параметрів діючої транспортної мережі. Це, в свою чергу, викликає перерозподіл транспортних потоків по вулично-дорожньої мережі, що змінює параметри дорожнього руху. У зв’язку з цим виникає питання: «Як зміняться характеристики дорожнього руху після зміни параметрів транспортної мережі або уклади життя людей?». Отримати відповідь на це питання дозволяють методи моделювання транспортних потоків.

У даному розділі представлені наукові розробки кафедри в області організації руху міських транспортних потоків.

Презентація Євросоюз

Харків