Erasmus+
Jean Monnet Module
Call: ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH
Project: 101085244 — SUTRAN
Кафедра: Транспортних систем і логістики
Назва модулю: Політика стійкого міського транспорту в Європі*

Дата початку проєкту: 1 листопада 2022
Тривалість проєкту: 3 роки
Бюджет проєкту: 30 тис. євро

 

Реалізація спільної транспортної політики дозволить досягти цілей сталого розвитку в країнах ЄС і в подальшому поширити її на інші країни. Для України співпраця з ЄС має стратегічне значення для всіх галузей, включно з транспортом. Поширення спільної транспортної політики ЄС в Україні дозволить розробити підходи до сталого транспорту та знайти відповіді на сучасні виклики економіки та суспільства, досягнення цілей сталого розвитку. З одного боку, брак компетенцій, знань і навичок щодо сталого розвитку в нових різко мінливих умовах, з іншого боку, суспільство, яке активно змінюється, його стереотипи мобільності, штучний інтелект, робототехніка призводять до гострої потреби підвищити обізнаність та поширення спільних цінностей та політики ЄС в Україні. Необхідним вважається поширювати політику та пріоритети ЄС щодо міського транспорту серед усіх зацікавлених сторін в Україні.

Загальною метою модуля є підвищення обізнаності про політику сталого міського транспорту ЄС та поширення нового підходу до мобільності через освіту та розповсюдження результатів проекту.

Основними завданнями проєкту є:

– створення освітнього контенту для студентів щодо політики сталого міського транспорту в ЄС (лекції, презентації, путівники тощо);
– розробка дистанційного курсу для студентів різних спеціальностей та органів місцевого самоврядування;
– створення сертифікатної програми для студентів різних спеціальностей та органів місцевого самоврядування;
– проведення заходів для підвищення інтересу до спільної транспортної політики ЄС, включаючи спосіб життя без автомобіля, та поширення результатів проекту серед цільової аудиторії та широкої громадськості;
– налагодження міжуніверситетської мережі в новому підході ЄС до мобільності.

Основними результатами є навчальні матеріали, лекції, семінари, практикуми, рекламні заходи, конференції, наукові статті, брошури/інформаційні бюлетені, аудіовізуальні засоби масової інформації.

 

*This project has been funded with support from the European Commission under the Erasmus+ Programme.
This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Цей проєкт фінансується Європейською Комісією в рамках програми Erasmus+.
Ця публікація [повідомлення] відображає лише погляди автора, і Комісія не несе відповідальності за будь-яке використання інформації, що міститься в ній.

 

Зміст модуля

Події

Новини

Facebook, Twitter

 

ПРОЄКТНА КОМАНДА

Марія Ольхова – координатор проєкту, доцент кафедри транспортних систем і логістики

(e-mail: olhovamv@gmail.com, http://k-tsl.com/ ; тел.: (+380) 632615627

Дмитро Рославцев – виконавець проєкту, доцент кафедри транспортних систем і логістика, Начальник навчально-методичного відділу

(e-mail: d.roslavtsev@gmail.com; тел.: (+380) 632713081; (+380) 577073185)

Андрій Галкін – виконавець проєкту, доктор технічних наук, професор кафедри транспортних систем і логістики

(e-mail: galkin.tsl@gmail.com; тел.: (+380) 951411428)

  Antonio Comi – виконавець проєкту, доцент кафедри інженерії підприємств, Університет Тор Вергата, м. Рим, Італія
  Марія Осінська – директор Центру міжнародної діяльності та освіти, доцент кафедри іноземних мов, офіційний представник ХНУМГ ім. О. М. Бекетова в програмах Еразмус+ (LEAR) (e-mail: maria.osinska@kname.edu.ua; тел.: (+380) 057 707 3050)

 

Євген Куш – фінансовий менеджмент, доцент, т.в.о. завідувача кафедри траснпортних систем і логістики

(e-mail: yevhen.kush@gmail.com; тел.: (+380) 0973943634)

Катерина Вакуленко – розповсюдження результатів проєкту, доцент кафедри транспортних систем і логістики

(e-mail: vakulenko.e@ukr.net; тел.: (+380) 632480680)

Ганна Самчук – оцінювання якості результатів проєкту, старший викладач кафедри транспортних систем і логістики (e-mail: ganna.samchuk@gmail.com; тел.: (+380) 682840584)
Ілля Толмачов – технічна підтримка імплементації проєкту, асистент кафедри транспортних систем і логістики

(e-mail: illya.tolmachov@gmail.com)

Ольга Плигун – організація заходів проєкту, фахівець Навчально-методичного відділу

(e-mail: oplygun@gmail.com; тел.: (+380) 991947621)