Метою дисципліни «Політика стійкого міського транспорту в Європі» є  формування обізнаності стосовно європейської політики стійкого транспорту у містах. Основними завданнями є вивчення механізму впровадження європейської політики стійкого транспорту, інструментів досягнення стійкого розвитку міської транспортної системи.

Змістовні модулі:

ЗМ 1. Розвиток нормативного забезпечення транспортної політики ЄС.

ЗМ 2. Підходи та практики стійкого транспорту в ЄС.

ЗМ 3. Майбутні кроки реалізації стратегії стійкого розвитку: ЄС та Україна.

 

Знання:

 • історія розвитку спільної транспортної політики у Європі;
 • нормативні документи, що сприяють розвитку стійкого транспорту у містах;
 • заходи сприяння розвитку стійкої транспортної системи міст у рамках європейської інтеграції;
 • способи зменшення негативного впливу від транспортного сектору;
 • можливості цифровізації для досягнення стійкої транспортної системи у містах;
 • політика ЄС щодо вантажного транспорту та міської логістики.

Вміння:

 • аналізувати нормативні документи, що сприяють розвитку стійкого транспорту у містах;
 • застосовувати критичне мислення щодо впровадження ініціатив стійкого міського транспорту у ЄС;
 • аналізувати сучасні підходи до мобільності з урахуванням принципів стійкого розвитку та європейської інтеграції.

Компетенції:

 • аналізувати вплив ініціатив з урахування зменшення негативного впливу від транспорту задля уповільнення зміни клімату;
 • обґрунтовувати доцільність впровадження заходів стійкого розвитку транспорту у містах з точки зору соціальних, екологічних та економічних наслідків;
 • проводити аналіз преваг та недоліків заходів щодо стійкого транспорту у містах ЄС з урахуванням конфлікту інтересів зацікавлених сторін;
 • застосовувати сучасні підходи до мобільності під час планування та здійснення переміщення у місті;
 • дотримуватися цілей стійкого розвитку міст і громад.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 5  кредитів ЄКТС. Обов’язково буде видано сертифікат за результатами успішного навчання з результатами навчання.

 

Теми лекцій та семінарів
модуль «Політика стійкого міського транспорту в Європі»
2022-2023 навчальний рік

Теми лекцій

1. Історія спільної транспортної політики Європи
2. Транспортна безпека, економічна та соціальна єдність в ЄС
3. Поєднання стійкої мобільності та розвитку.
4. Цифровізація як можливість суттєво змінити транспортний сектор
5. Зміна клімату: виклики для транспортного сектору
6. Незалежний від автомобіля спосіб життя для досягнення цілей Європейської зеленої угоди
7. Політика ЄС щодо заохочення ходьби та їзди на велосипеді
8. Політика ЄС щодо велосипедної інфраструктури та послуг
9. Складність міської логістики у містах ЄС
10. Успішні заходи в логістиці міських вантажних перевезень у Європі

Теми семінарів

1. Семінар. Чисте паливо та транспортні засоби
2. Семінар. Цілі Європейської зеленої угоди
3. Семінар. Спосіб життя, незалежний від автомобіля
4. Семінар. Європейська політика щодо міського вантажного транспорту
5. Семінар. Логістика міських вантажних перевезень

Зміст модуля