Метою дисципліни «Політика стійкого міського транспорту в Європі» є  формування обізнаності стосовно європейської політики стійкого транспорту у містах. Основними завданнями є вивчення механізму впровадження європейської політики стійкого транспорту, інструментів досягнення стійкого розвитку міської транспортної системи.

Змістовні модулі:

ЗМ 1. Розвиток нормативного забезпечення транспортної політики ЄС.

ЗМ 2. Підходи та практики стійкого транспорту в ЄС.

ЗМ 3. Майбутні кроки реалізації стратегії стійкого розвитку: ЄС та Україна.

 

Знання:

 • історія розвитку спільної транспортної політики у Європі;
 • нормативні документи, що сприяють розвитку стійкого транспорту у містах;
 • заходи сприяння розвитку стійкої транспортної системи міст у рамках європейської інтеграції;
 • способи зменшення негативного впливу від транспортного сектору;
 • можливості цифровізації для досягнення стійкої транспортної системи у містах;
 • політика ЄС щодо вантажного транспорту та міської логістики.

Вміння:

 • аналізувати нормативні документи, що сприяють розвитку стійкого транспорту у містах;
 • застосовувати критичне мислення щодо впровадження ініціатив стійкого міського транспорту у ЄС;
 • аналізувати сучасні підходи до мобільності з урахуванням принципів стійкого розвитку та європейської інтеграції.

Компетенції:

 • аналізувати вплив ініціатив з урахування зменшення негативного впливу від транспорту задля уповільнення зміни клімату;
 • обґрунтовувати доцільність впровадження заходів стійкого розвитку транспорту у містах з точки зору соціальних, екологічних та економічних наслідків;
 • проводити аналіз преваг та недоліків заходів щодо стійкого транспорту у містах ЄС з урахуванням конфлікту інтересів зацікавлених сторін;
 • застосовувати сучасні підходи до мобільності під час планування та здійснення переміщення у місті;
 • дотримуватися цілей стійкого розвитку міст і громад.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 5  кредитів ЄКТС. Обов’язково буде видано сертифікат за результатами успішного навчання з результатами навчання.

 

 

Розклад занять

модуль «Політика стійкого міського транспорту в Європі»

2022-2023 навчальний рік

 

Дата Назва Години Викладач
Січень

Лютий

Історія спільної транспортної політики Європи 4 Ольхова Марія Володимирівна, доцент, к.т.н
Лютий Транспортна безпека, економічна та соціальна єдність в ЄС 4 Галкін Андрій Сергійович, професор, д.т.н.
Березень Поєднання стійкої мобільності та розвитку. Новий підхід до мобільності. 2 Галкін Андрій Сергійович, професор, д.т.н.
Березень Цифровізація як можливість суттєво змінити транспортний сектор 2 Галкін Андрій Сергійович, професор, д.т.н.
Березень Зміна клімату: виклики для транспортного сектору 4 Рославцев Дмитро Миколайович, доцент, к.т.н
Квітень Незалежний від автомобіля спосіб життя для досягнення цілей Європейської зеленої угоди 4 Ольхова Марія Володимирівна, доцент, к.т.н
Квітень Політика ЄС щодо заохочення ходьби та їзди на велосипеді 4 Рославцев Дмитро Миколайович, доцент, к.т.н
Травень Політика ЄС щодо велосипедної інфраструктури та послуг 4 Рославцев Дмитро Миколайович, доцент, к.т.н
Травень Складність міської логістики у містах ЄС 4 Ольхова Марія Володимирівна, доцент, к.т.н
Червень Успішні заходи в логістиці міських вантажних перевезень у Європі 2 Ольхова Марія Володимирівна, доцент, к.т.н
Червень Успішні заходи в логістиці міських вантажних перевезень у Європі 2 Антоніо Комі, професор Університет Тор Вергата, Рим
Січень Семінар. Чисте паливо та транспортні засоби 2 Галкін Андрій Сергійович, професор, д.т.н.
Лютий Семінар. Чисте паливо та транспортні засоби 2 Ольхова Марія Володимирівна, доцент, к.т.н
Лютий Семінар. Цілі Європейської зеленої угоди 4 Ольхова Марія Володимирівна, доцент, к.т.н
Березень,

Квітень

Семінар. Спосіб життя, незалежний від автомобіля 4 Рославцев Дмитро Миколайович, доцент, к.т.н
Квітень, Травень Семінар. Європейська політика щодо міського вантажного транспорту 4 Ольхова Марія Володимирівна, доцент, к.т.н
Травень,

Липень

Семінар. Логістика міських вантажних перевезень 4 Антоніо Комі, професор Університет Тор Вергата, Рим

 

Зміст модуля