У центральній і східній Європі йдуть вельми динамічні процеси зміни соціальних відносин в області пасажирського транспорту. Ті ринкові механізми, які вже мають місце бути в цій сфері, призводять до однобокого розвитку транспорту. Освоюються ті обсяги перевезень, де може бути значний прибуток. Це не в повній мірі узгоджується з громадськими інтересами. Часто спостерігаються не зовсім соціально затребувані траси маршрутів, марки транспортних засобів, розклади руху, тарифна політика і т.д. Такий розвиток міського транспорту може сформувати відповідну, далеко не раціональну, інфраструктуру зі значними капіталами. Це може створити певні інерційні явища, які значно ускладнять виправлення придбаних недоліків. Будь-які роботи, спрямовані на раціональне розвиток системи міського пасажирського транспорту з прогнозуванням параметрів його розвитку, є дуже актуальними.

Мета роботи полягає в розробці теорії і методики проектування та експлуатації міської пасажирської транспортної системи на основі різнобічного вивчення людського фактору, сприйняття пасажиром умов поїздки і її підсвідомого оцінювання.

Для досягнення поставленої мети пропонується вирішити такі завдання:

1. Розробити типову комп’ютерну програму формування раціональної системи міського пасажирського транспорту

2. Змоделювати міську пасажирську транспортну систему на базі сучасних методів імітаційного моделювання. При цьому модель повинна враховувати негативний вплив транспортного втоми на показники життєдіяльності суспільства, а також мотивацію жителів міста у виборі шляху проходження і маршруту при міських пересуваннях.

3. Розрахувати параметри роботи раціональних маршрутів за видами транспортних засобів (трамвайні, тролейбусні, автобусні, мікроавтобусні), а також оцінити показники роботи маршрутної системи міста.

У даному розділі представлені наукові розробки кафедри в області формування міських пасажирських систем.

Мелітополь

Презентація на конференції Євросоюзу

Білгород