19 Лют 2020

Запит на придбання програмних продуктів №418, №419 від 19.02.20

У Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова на кафедрі транспортних систем і логістики в рамкам проекту технічної допомоги Європейського Союзу Еразмус+ Магістерська програма «Розумний транспорт і логістика для міст» (585832-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP), планується створення дослідницького центру «Розумний транспорт і логістика для міст».

Для забезпечення центру обладнанням, потрібні товари, що наведено нижче:

Запит №418

Запит №419