06 Лис 2016

Аналіз транспортної системи України за період з 2005-2015 роки

Виконала студентка 1 курсу центру заочного навчання спеціальності Транспортні технології гр. ХарТТ16-1з  Філіппова Євгенія Ігорівна

 

 

Таблиця 1 – Аналіз транспортної системи України

Показники Од.вим. Роки
Порівняльний рік (2005) Звітний рік(2015) Абсолютне відхилення (+/-) Відносне відхилення (%)
Територія України  км2 603628 524193 -79435 -13,16
Кількість міського населення осіб. 32009300 29585000 -2424300 -7,57
Шляхи сполучення
Експлуатаційна довжина залізничних колій загального користування км 21980,40  20954,2 -1026,20 -4,6
Щільність залізничних колій загального користування км/кв.км. 27,46 25,01 -2,45 -8,9
Експлуатаційна довжина річкових судноплавних шляхів загального користування км  2191,20  1562,6  -628,60 -28,68
Щільність річкових судноплавних шляхів загального користування км/кв.км. 275,47 335,6 60,13 21,82
Довжина автомобільних доріг загального користування км  169322,80  163024,2  -6298,60 -3,71
Щільність автомобільних доріг загального користування км/кв.км. 3,5 3,2  -0,30 -8,57
Експлуатаційна довжина тролейбусних ліній загального користування (в однопутному обчисленні) км  4418,30  3350,8 -1067,50 -24,16
Питома довжина тролейбусних ліній загального користування (в однопутному обчисленні) на 1-го міського жителя км/тис.осіб 7244,7 8831,34 1586,64  21,9
Експлуатаційна довжина трамвайних колій загального користування (в одноколійному обчисленні) км  2069,20  1584,1 -485,10  -23,44
Питома довжина трамвайних колій загального користування (в одноколійному обчисленні) на 1-го міського жителя км/тис.осіб 15469,4 18676,21  3206,81 20,73
Експлуатаційна довжина метрополітенних колій загального користування (у двоколійному обчисленні) км  101,5  112,3  10,80 1,1
Питома довжина метрополітенних колій загального користування (у двоколійному обчисленні)   на 1-го міського жителя км/тис.осіб 315362,56 263446,12 -51916,44 -16,46
Відправлення (перевезення) вантажів за видами транспорту, тис.тонн
залізничний тис.тонн  450277,30  294301,2  -155976,10  -34,64
% 24,94 20,7  -4,24 х
морський тис.тонн  8575,20  3291,6 -5283,60 -61,61
% 0,47 0,2 -0,27 х
річковий тис.тонн  12868,60 3155,5 -9713,10 -75,47
% 0,71 0,2  -0,51 х
автомобільний тис.тонн  1120715,30  1020604  -100111,30 -8,93
% 62,08 71,9  9,82 х
авіаційний тис.тонн  126,3  69,1 -57,20  -45,28
% 0,01 0,00  0,00 х
трубопровідний тис.тонн  212556,80  97231,5  -115325,30 -54,25
% 11,77 6,8 -4,97 х
ідправлення (перевезення) пасажирів за видами транспорту загального користування
залізничний тис.пас. 445553,10 389794,1 -55759,00 -12,5 1
% 5,40 8,81 0,03 х
морський тис.пас.  11341,20  25,5 -11315,70 -99,7 7
% 0,14 0,0005 0,00 х
річковий тис.пас.  2247,60  550,8  -1696,80 – 75,49
% 0,03 0,01  0,00 х
автомобільний (автобуси) тис.пас.  3836514,50  2243734  -1592779,6  -41,51
% 46,78 50,74  0,04 х
авіаційний тис.пас.  3813,10  6302,7  2489,60 65,29
% 0,04 0,14  0,00 х
трамвайний тис.пас.  1110957,50  738603,2  -372354,30 -33,51
% 13,71 16,70  0,03 х
тролейбусний тис.пас. 1902760,90  1080772 -821988,30  -43,19
% 23,20 24,44  0,01 х
метрополітенний тис.пас.  886597,70  700369,5  -186228,20  -21
% 10,81 15,83  0,05 х
Вантажонапруженість т/км
залізничних колій загального користування т/км 20,48 14,04 -6,44 -31,44
річкових судноплавних шляхів загального користування т/км 1,02 0,35 -0,67 -167
 автомобільних доріг загального користування т/км 6,61 6,26 -0,35 -5,29
Пасажиронапруженість
залізничних колій загального користування пас./км 20,27 18,6 -1,67  -8,23
річкових судноплавних шляхів загального користування пас./км 1,02 0,35 -0,67  -65,6
автомобільних доріг загального користування пас./км 22,65 13,76 -8,89  -39,24
тролейбусних ліній загального користування (в однопутному обчисленні) пас./км 430,65 322,54  -108,11  -25,10
трамвайних колій загального користування (в одноколійному обчисленні) пас./км 536,90 466,26 -70,64  -13,15
метрополітенних колій загального користування (у двоколійному обчисленні) пас./км 8734,95 6236,59 -2498,36 -28,6

 

Висновки
Проведено аналіз транспортної системи України за 2005 та 2015 роки. Згідно цього аналізу видно, що майже всі показники за 2015 рік зменшилися. Візьмемо шляхи сполучення: Експлуатаційна довжина залізничних колій, річкових судноплавних шляхів, автомобільних доріг, тролейбусних ліній, трамвайних колій – із розрахунків видно, що їх показники в 2015 році значно зменшилися. Хоча на відміну від всіх перелічених шляхів сполучення довжина трамвайних та метрополітеннових колій збільшилась (абсолютне відхилення трамвайних колій = 3206,81; метрополітенних колій = 10,80).

Що стосується перевезення вантажів, тут теж показники падають у 2015 році, на приклад якщо перевезення вантажу морським транспортом у 2005 році складало 0,47%, то у 2015 ці показники впали аж до  0,2%. Також сильно впало транспортування грузів залізничним та трубопроводним транспортом, на 2005 показники складали на залізничному транспорті 24,94%, на трубопроводному  11,77%, то вже в 2015 цифри складають на залізничному 20,7%, на трубопроводному 6,8%.

Кількість перевезених пасажирів на 2015 рік теж частково стала менша. Найбільше кількисть пасажирів зменшилась на морському транспорті. На 2005 рік кількість перевезених пасажирів складала  0,14%,  а вже на кінець 2015 цифри складали 0,0005%. Проте на авіаційному транспорті кількість декілько зросла у 2005 році було 0,04%, а у 2015 0,14% за рік.
Звичайно вантажонапруженість та пасажиронапруженість теж як наслідок значно впали. Вантажонапруженість найбільш впала на залізничних коліях загального користування. У 2005 показники складали 20,48 т/км за рік, але вже в 2015 ці цифри знизились аж до 14,04 т/км за рік. Найменше змінилась ситуація з вантажонапруженістю на автомобільному транспорті в 2005 вона складала 6,61 т/км за рік, а в 2015 році 6,26 т/км за рік, це звичайно не вражаюча цифра, на відміну від інших показників, але все ж таки вантажонапруженість і на автомобільному транспорті впала, хоча і не на багато.

Пасажиронапруженість теж стала менша на 2015 рік. Найбільш менша вона стала на метрополітеновому транспорті, у 2005 році це було 8734,95 пас/км на рік, а  у 2015 році 6236,59 пас/км на рік, це зумовлено зростанням довжини метрополітенової колїї.  Згідно цого аналізу транспортної системи України  представленому у таблиці 2.1 чітко видно, що у 2005 році транспортна система України працювала ефективніше, за рахунок більшої довжини транспортних шляхів, більшої вантажонапруженості, та багатьох інших факторів які у 2015 році значно погіршили стан транспортної системи України.