05 Бер 2020

Лекції професорки кафедри Транспортних систем та дорожнього руху, Сілезського технологічного університету (Катовіце, Польща) пані Ельжбети Мацьожик в рамках проекту « Master in Smart Transport and Logistics for Cities (SmaLog)» програми Erasmus+

 

В рамках Спеціальної мобільності проекту SmaLog програми Erasmus+ передбачено навчання магістрів спеціальності «Транспортні технології» освітньо-наукової програми «Розумний транспорт та логістика для міст» викладачами з Європейських університетів партнерів проекту.

В період з 3 по 17 березня 2020 р. відбувається візит професорки Ельжбети Мацьожик. Пані Ельжбета прочитає лекції та проведе практичні заняття на теми: «Характеристика сучасного типу перехресть у транспортних системах», «Теорія потоків руху, що базується на аналізі потужностей», «Технічні питання дорожнього руху на практиці» та «Визначення різних типів пропускної спроможності».

Лекції відвідуватимуть магістри спеціальності «Транспортні технології» освітніх програм «Розумний транспорт та логістика для міст», «Транспортні системи», «Організація перевезень і управління на транспорті».