25 Кві 2019

5 квітня в ХНУМГ імені О.М. Бекетова відбувся ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Логістика»

5 квітня в ХНУМГ імені О.М. Бекетова відбувся ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Логістика». До участі в підсумковій науково-практичній конференції було запрошено 13 авторів наукових робіт.

До роботи у складі Галузевої конкурсної комісії на чолі з проректором з наукової роботи Сухонос М.К. були запрошені керівники наукових шкіл зі спеціальності логістика, а саме:

проф. Нагорний Є. В. (Харківський національний автомобільно-дорожній університет);

проф. Ястремська О. М. (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця);

проф. Колосок В. М. (Приазовський державний технічний університет);

проф. Данько Ю. І. (Сумський національний аграрний університет);

проф. Комеліна О. В. (Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка).

Від нашого навчального закладу в комісії працювали: проф. Лобашов О. О. (завідувач кафедри транспортних систем і логістики) та його колеги доц. Куш Є. І., доц. Ткаченко І. О. та доц. Россолов О. В.

Комісія заслухала доповіді студентів, які були присвячені питанням управління запасами підприємств в умовах змінності попиту, транспортних аспектів в управлінні ланцюгами постачань, формування логістичних послуг в умовах ринку та питання формування логістичних стратегій підприємств.

Конкурсні роботи Комісія оцінила наступним чином:
Дипломи І ступеню:
– Чебанюк Катерина Олександрівна, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова (науковий керівник доц. Галкін А. С.);
– Самойленко Богдан Вікторович, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (науковий керівник доц. Авраменко О. В.);
– Шулєпова Софія Миколаївна, Сумський національний аграрний університет (науковий керівник доц. Макаренко Н. О.).
Дипломи ІІ ступеню:
– Криницька Марія Олександрівна, Харківський національний автомобільно-дорожній університет (науковий керівник доц. Шуліка О. О.);
– Новікова Ілона Володимирівна, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка (науковий керівник доц. Ржепішевська В. В.);
– Швець Аліна Валентинівна, Національний авіаційний університет (науковий керівник проф. Марчук В. Є.);
– Пархоменко Анна Олександрівна, Приазовський державний технічний університет (науковий керівник проф. Колосок В. М.).
Дипломи ІІІ ступеню:
– Шаповалов Віктор Олександрович, Національний університет цивільного захисту України (науковий керівник викл. Коваленко Р. І.);
– Ломотько Микола Денисович, Український державний університет залізничного транспорту (науковий керівник доц. Прохорченко А. В.);
– Швець Володимир Миколайович, Національний університет водного господарства та природокористування (науковий керівник доц. Кристопчук М. Є.);
– Лисечко Євген Генріхович, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (науковий керівник доц. Кужель М. Ю.);
– Свірська Василина Євгенівна, Національний університет “Львівська політехніка” (науковий керівник ст. викл. Наконечна Т. В.);
– Троценко Валерія Русланівна, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (науковий керівник проф. Кратт О. А.).