28 Лис 2012

Монография

У монографії висвітлено питання, пов’язані з ергономічним та логістичним забезпеченням транспортних систем міст. Досліджено закономірності розвитку транспортних систем міст, автоматизованого керування цими системами, вик­ладене питання логістичного управління транспортними процесами. Для підви­щення безпеки дорожнього руху визначено напрямки розвитку ергономічного забезпечення транспортних систем міст.

При написанні монографії використовувались, як експериментальні методи дослідження, так і теоретичні, що включають моделювання транспортних про­цесів.

Матеріали будуть корисними для фахівців у сфері управління транспортними системами, наукових та інженерно-технічних працівників, аспірантів, студентів вузів.