Логістичний транспортно-розподільний центр – багатофункціональний термінальний комплекс, що споруджується в вузлах транспортної мережі на перетині магістральних шляхів сполучення, гарантовано забезпечує клієнтуру комплексним транспортно-експедиційним обслуговуванням, що функціонує на основі логістичних технологій і забезпечує максимальний синергетичний ефект у всій логістичного ланцюга від вантажовідправника до вантажоодержувача на основі інтеграції товароматеріальних, інформаційних, сервісних та фінансових потоків [16].За своєю суттю це посередник в логістичному ланцюзі, який виконує ряд функцій: прийом, зберігання, облік матеріального потоку; формування партії поставок, послідовність операцій навантаження-розвантаження і т.п.

Схема найпростішого матеріального потоку

Звичайно, цей найпростіший матеріальний потік супроводжують фінансові та інформаційні потоки, спрямованість яких може збігатися і не збігатися з матеріальним потоком.

Разом з цим, на практиці не часто зустрічаються такі логістичні системи, метою яких є реалізація більш простого матеріального потоку. На практиці, як правило, логістичні центри забезпечують реалізацію кількох, або декількох десятків, матеріальних потоків, які можуть вести початок і мати кінець в різних і в співпадаючих пунктах, рис.

Схема сукупності матеріальних потоків від i-их виробників до j-им реалізаторам

У разі, коли логістичний центр забезпечує кілька, від одного до І, матеріальних потоків можливі різні комбінації схем їх руху:

  • від виробника до реалізатора;
  • від декількох виробників до реалізатора;
  • від декількох виробників до кількох реалізаторам.

При цьому можливі різні шляхи руху матеріальних потоків:

  • від виробника до реалізатора крізь логістичний центр;
  • від виробників до реалізатора крізь логістичний центр;
  • від виробників до реалізаторів крізь логістичний центр і якогось (якимось) реалізатора;
  • інші можливі шляхи руху матеріальних потоків зі спільною навантаженням транспортних засобів як виробниками так і логістичним центром [17].

Що вивчає логістика?

Логістика в сфері пізнання

Транспорт і логістика

Управління ланцюгами поставок

Транспортні кластери. Транспортно-логістичні кластери