Транспортування – це складова частина логістики, що включає операцій переміщення та зберігання сировини, запасів, незавершеного виробництва і кінцевої продукції з місця походження до місця споживання.

Залежно від виду вантажів, які переміщуються витрати на транспортування можуть становити понад 40% загальної вартості цього товару, наприклад для будівельних виробів відносно невеликій вартості і великогабаритної продукції. Вважається нормальним, коли транспортні витрати не перевищують 10% від обсягу витрат на закупівлю цих виробів.

Управління транспортуванням в логістиці передбачає виконання таких процедур:

  • вибір способу транспортування;
  • вибір виду транспорту;
  • призначення транспортного засобу;
  • вибір перевізника і логістичних посередників з транспортування;
  • оптимізація параметрів транспортного процесу [12].