Управління ланцюгами поставок (Supply Chain Management, SCM) – це організація, планування, контроль і регулювання товарного потоку, починаючи з отримання замовлення і закупівлі сировини і матеріалів для забезпечення виробництва товарів, і далі через виробництво і розподіл доведення його з оптимальними витратами ресурсів до кінцевого споживача відповідно до вимог ринку [13].

Ланцюг поставок (Supply Chain) –

(1) починається з видобутку сировини і матеріалів і закінчується використанням готової продукції у кінцевого споживача, поєднуючи разом взаємодіючі компанії [13].

(2) Матеріальні та інформаційні обміни в логістичному процесі, що тягнуться від джерел сировини до доставки готової продукції кінцевому користувачу. Усі постачальники, провайдери послуг і споживачі пов’язані в ланцюг поставок [13].

В роботі Paul D.Larson і Arni Halldorsson «Логістика в порівнянні з управлінням ланцюгами поставок» пропонуються чотири підходи до визначення взаємини між логістикою і управлінням ланцюгами поставок (SCM): традиційний (traditionalist), переіменовальний (relabelling), який об’єднує (unionist) і перехресний (inter-sectionist) [14].

1. Традиційний підхід вважає SCM лише невеликою частиною логістики. В рамках цього підходу, управління ланцюгами поставок дається лише як одна лекція в рамках курсу логістики або глава в книзі, присвяченій логістики.

2. Переіменовальний підхід вважає, що SCM – це новий термін, який охоплює те, що раніше включала в себе логістика. Інакше кажучи, те, що було логістикою, стало управлінням ланцюгами поставок.

3. Юніоністський підхід до взаємин між логістикою і управлінням ланцюгами поставок визначає логістику як складову частину SCM, повністю входить в це поняття. Stock & Lambert (2001) вважають, що «управління ланцюгами поставок – це управління вісьмома ключовими бізнес-процесами: (1) CRM-управління взаємовідносинами з клієнтами, (2) управління обслуговуванням клієнтів, (3) управління попитом, (4) управління виконанням замовлень, (5) управління виробничим потоком, (6) постачання, (7) розвиток продукту і комерціалізація і (8) повернення ». Ці процеси включають багато з логістики, закупівель, маркетингу та управління виробництвом.

4. Перехресний підхід, в свою чергу, передбачає, що управління ланцюгами поставок – це НЕ сукупність логістики, маркетингу, управління виробництвом, закупівель та інших функціональних областей, але воно постійно з ними перетинається. Завдання supply chain management – це координація міжфункціональної діяльності великої кількості учасників. Таким чином, управління ланцюгами поставок – це не тактична, а стратегічна діяльність [15].

 

 

Залишити відповідь