29-30 березня 2017 року пройшов другий тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт  зі спеціальності «Транспортні технології (за видами транспорту)» у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського.

Конкурс проводився по восьми секціях.

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова  в секції «Організація та безпека руху транспортного засобу» представляв Коберев Дмитро Олександрович – студент 5 курсу групи МТС 2016-1, факультету Транспортних систем і технологій, який отримав диплом І ступеню за високий рівень знань,  глибину і новизну досліджень, представлених в роботі.