Напрям навчання  Менеджмент (Шифр галузі: 73 Менеджмент і адміністрування; Код спеціальності: 073 Менеджмент) освітньо-професійна програма Логістика

Програма навчання відповідає європейським стандартам (сертифікат європейської акредитації)

 

Кваліфікація:

• магістр менеджменту

 

Посади, які може займати випускник: директор по транспорту, директор з логістики та постачання, начальник складського господарства, начальник відділу логістики, начальник відділу доставки, головний адміністратор, менеджер з логістики, спеціаліст аналітики з дослідження товарного ринку, комерційний директор, економічний радник представника місцевої влади, економіст з вивчення попиту та формування товарного асортименту, економіст з реклами, економіст-аналітик з ціноутворення, економіст по розширенню ринку збуту, сервісу, економіст з обліку товарно-матеріальних цінностей, начальник складського комплексу, начальник розподільного центру, радник з управління логістичною, транспортною та маркетинговою діяльністю; експерт з митних і зовнішньоекономічних питань.

Початкова заробітна плата: 8000 грн.

Можливе місце роботи: національна поліція, транспортні компанії, оптові бази, складські господарства, відділи постачання, планово-диспетчерський, транспорту, збуту і сервісу і ін.

Сфери діяльності: промислові, будівельні, транспортні підприємства, підприємницькі і комерційні організації, товарно-сировинні біржі, брокерські, постачальницько-збутові фірми, спільні підприємства, житлово-комунальні господарства міста і т.д.

Навички: володіння навичками і знаннями, необхідними для професійної діяльності в сфері управління матеріально-технічним забезпеченням підприємств і товарно-матеріальних запасів на них.

Вступники, що мають освітній ступінь «бакалавр»

Бюджетна та контрактна (денна, заочна) форма навчання
1. Єдине вступне випробування (ЄВІ), що складається з тесту загальної навчальної компетентності та тесту з іноземної мови.
2. Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ).
3. Мотиваційний лист.

Вступники, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»
або освітній ступінь «магістр»

Бюджетна та контрактна (денна, заочна) форма навчання
1. Єдине вступне випробування (ЄВІ), що складається з тесту загальної навчальної компетентності та тесту з іноземної мови.
2. Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ).
3. Мотиваційний лист.

або

1. Фахове вступне випробування у закладі вищої освіти.
2. Співбесіда з іноземної мови у закладі вищої освіти.
3. Мотиваційний лист.

 

Контактні телефони: (095) 801-14-03, (067) 731-11-11, (066) 521-70-10, (093) 271-68-61

Детальніше про спеціальність