Шановні випускники закладів вищої освіти – абітурієнти, які отримали освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”!

Кафедра транспортних систем і логістики Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова запрошує на навчання за спеціальністю 275 “Транспортні технології”.

В межах даної спеціальності відкриті дві бюджетні пропозиції. Один з найбільших обсягів державного замовлення за даною спеціальністю у регіоні, який складає 30 бюджетних місць!!! Звертаємо вашу увагу, що навіть у такі складні часи карантину вантажний та пасажирський транспорт залишається однією з небагатьох галузей, яка продовжує функціонувати і успішно виконувати всі завдання.

Отже, якщо хочеш отримати фах, який буде затребуваний у будь-який час та за будь-яких умов,
вступай до ХНУМГ ім. О.М. Бекетова на спеціальність “Транспортні технології”!!!

Довідки за телефонами: (067) 7311111, (095) 8011403, (066) 5217010, (093) 2716861, (057) 7073261

Facebook

Instagram

Напрям навчання Транспортні технології (Шифр галузі: 27 Транспорт; Код спеціальності: 275 Транспортні технології) освітньо-професійна програма Організація перевезень і управління на транспорті

 

Програма навчання відповідає європейським стандартам (сертифікат європейської акредитації)

Кваліфікація:

• магістр транспортних технологій

Посади, які може займати випускник: начальник автопарку, начальник відділу експедиції, начальник відділу транспорту, менеджер транспорту, диспетчер міжнародних перевезень, ревізор автомобільного транспорту, диспетчер служби руху, диспетчер регулювання вагонного парку, начальник маршруту міського транспорту, завідувач експедицією, інженер митної служби, інженер з організації міжміських і міжнародних перевезень і ін.

Початкова заробітна плата: 7000 грн.

Можливе місце роботи: національна поліція, служби руху підприємств міського пасажирського транспорту, автотранспортні підприємства, що здійснюють вантажні перевезення, науково-дослідні і проектні організації, фірми з надання транспортних послуг населенню та ін.

Сфери діяльності: організація і управління пасажирськими та вантажними перевезеннями.

Навички: володіння знаннями з транспортного планування міст, проведення маркетингових досліджень на ринку надання транспортних послуг населенню, планування вантажних і пасажирських перевезень, організація міжнародних перевезень, вирішення завдань оперативного управління транспортними процесами, розробки заходів по економії ресурсів і охорони навколишнього середовища від шкідливого впливу транспорту.

Вартість контрактної форми навчання:
• Денна форма навчання – 17270 грн. /рік,
• Заочна форма навчання – 8670 грн. /рік.

Можлива поетапна оплата

275 “ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ”

Магістр

Денна форма навчання

Термін навчання 1 рік 4 місяці

Заочна форма навчання

Термін навчання 1 рік 10 місяців

Бюджетна та контрактна пропозиція Контрактна пропозиція
Предмет ЗНО Іноземна мова Предмет ЗНО Іноземна мова
Вартість контракту – 17270 грн. Вартість контракту – 8670 грн.

Контактні телефони:  (067) 731-11-11, (066) 521-70-10, (093) 271-68-61