Афанасьєва Іветта Анатоліївна – кандидат технічних наук, доцент

  • Кандидат технічних наук, доцент

Публікації:

1. Афанасьєва А.І., Шутенко Л.М., Шпачук В.П., Вакуленко К.Є. Визначення впливу інформаціїї на психоемоційний стан водія // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2010. – № 2/3(44). – С. 23-25.
2. Афанасьєва А.І. Вплив інформаційного навантаження на водія // Зб. наук. праць “Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті.” – Х.: Укр. ДАЗТ, 2010. –№ 2(81). – С.54-56.
3. Афанасьєва А.І. Визначення впливу інформації на на психоемоційний стан водія // Городской электротранспорт, электроснабжение и освещение городов: Программа и тезисы докладов ХХХV научно-технической конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников ХНАГХ. – Харьков: ХНАГХ, 2010. – Ч.2. – С. 64-65.
4. Доля В.К., Енглезі І.П., Афанасьєва І.А. Вплив інформаційного навантаження на параметри основної діяльності водіїв (гальмівні процеси) // Зб. наук. праць “Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті.” – Х.: Укр. ДАЗТ, 2011. –№ 3(88). – С.32-35.
5. Доля В.К., Енглезі І.П., Афанасьєва І.А. Вплив інформаційного навантаження на параметри основної діяльності водіїв (збуджувальні процеси) // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2011. – № 1/2(49). – С. 65-68.
6. Доля В.К., Енглезі І.П., Афанасьєва І.А. Залежність параметрів основної діяльності водіїв від їх інформаційного навантаження// ХНАГХ. – Харьков: ХНАГХ, 2011. – С. 356-362.
7. Афанасьєва І.А. Оцінка інформаційного навантаження на параметри основної діяльності водіїв на базі обробки їх ЕЕГ та ЕКГ// Транспортные проблемы крупнейших городов: материалы междунар. науч.-практ. конф., Харьков, 12-16 марта 2012г.: тезисы докладов/[редкол.:В.К. Доля (отв.ред.) и др.]. – Х.: ХНАГХ, 2012. – С. 126.
8. Афанасьєва І.А. Вплив інформаційних потоків на результати діяльності водіїв в системі «водій – автомобіль – дорога – середовище» //Логістика промислових регіонів: зб. наук. праць за матеріалами четвертої Міжнародної науково технічної конференції, 23-25 квітня 2012 року/ Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Донецька академія автомобільного транспорту, Приазовський державний технічний університет [та ін.]. – Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – С. 141-144.
9. Афанасьєва І.А. Вплив інформаційних потоків на результати діяльності водіїв в системі «водій – автомобіль – дорога – середовище» // Материалы ХХХVI научно-технической конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников ХНАМГ. – Х. : Харк. нац. акад. гор. хоз-ва, 2012. – С. 92-93.