Бугайов Ігор Сергійович – старший викладач

Народився в 1981 році. У 2003 році закінчив факультет Транспортних систем Харківського національного автомобільно-дорожнього університету за спеціальністю «Транспортні системи».
З 2003 р по 2009 р працював на посаді асистента кафедри транспортних систем ХНАДУ.
У 2005 р і 2006 року – працював на посаді провідного інженера відділу міськелектротранспорту АТ «УКРКОМУННІІПРОЕКТ» за сумісництвом в сфері проектування організації дорожнього руху.
2007 – 2013 рр. – працював на посаді головного спеціаліста, головного інженера ТОВ «Інтелектпроектсервіс» в сфері проектування автомобільних вулиць і доріг, автоматизованих систем управління дорожнього руху, об’єктів транспортної інфраструктури.
З грудня 2013 р обіймає посаду асистента кафедри транспортних систем і логістики Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова.
Проводить практичні заняття з дисциплін: Пасажирські перевезення, Організація дорожнього руху, Експлуатаційні властивості транспортних засобів, Організація руху видів транспорту, Технічні засоби організації дорожнього руху.
Брав участь в розробці:
– генерального плану та організації дорожнього руху при реконструкції аеровокзального комплексу КП «Міжнародний аеропорт« Донецьк »(2010 р);
– організації руху транспорту та пішоходів у рамках розробки проектів детального планування (ПДП) центральної частини м Харкова, району біля ст.м. «Барабашова», «Левада» (2012 р);
– автоматизованих систем управління дорожнім рухом на перехрестях м.Харкова та ін. міст України (2007-2017 рр.);
– організації руху транспорту та пішоходів у м.Харкові в рамках підготовки до ЄВРО-2012;
– реконструкції системи безпеки дорожнього руху в м.Харкові (2017 р);
– проведенні обстежень пасажиропотоків у м. Кам’янське (2017 р) та м. Харків (2018 р.).
Бере участь у виконанні госпдоговірних науково-досліджуваних робіт кафедри транспортних систем і логістики Харківський національний університету міського господарства імені О. М. Бекетова.
Керує науковою роботою студентів.
Бере участь в міжнародних конференціях, семінарах, і т.д.
За останні роки має ряд публікацій:
1. Бугайов І. С. Оцінка рівню комфорту руху пішоходів// Міські і регіональні транспортні проблеми: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 17 – 19 листопада 2015 року / [редкол.: В. К. Доля, О. О. Лобашов]; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. –Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. С.43
2. Bugayov I. Regularities of pedestrian flows formation in urban areas: [Monografia] // Logistyka i jakość. Procesy doskonalące zarządzenie/ Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – Lublin:, 2016 – pp. 283-294
3. Бугаев И. С. К вопросу генерирующих способностей жилых зданий/ В. К. Доля, И. С. Бугаев. // Совершенствование организации дорожного движения и перевозок пассажиров и грузов. – Минск, 2015. С. 53-58.
4. Бугайов І.С. Щодо впливу характеристик пішохідних потоків при організації дорожнього руху на регульованих перехрестях / І.С. Бугайов // Матеріали ХХХVΙΙ научно-технической конференция «Городское строительство, электроснабжение городов, транспорт», 24 – 25 апреля 2014 г. – Харьков : ХНУГХ, 2014. – Часть 1. – С. 97 – 98.
5. Доля В. К. Щодо визначення закономірностей формування пішохідних потоків в центрі міста/ В. К. Доля, О. М. Єрмак, І. С. Бугайов. // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. – Харьков, 2014. – Випуск 148 (1). – С. 181-186.
6. Бугайов І.С. Щодо дослідження пунктів тяжіння пішохідних потоків / І.С. Бугайов, О.М. Єрмак // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». – Луцьк : Луцький національний технічний університет – 2014. – Вип. №46. – С. 43 – 49.
7. Бугаев И. С. Моделирование транспортных корреспонденций [Текст] / К. В. Доля, И. С. Бугаев // Молодий вчений. – 2017. – №3 (43). С. 725-728.
8. Бугайов І.С. Methods of traffic flow modelling / V. V. Logvinenko, K. V. Gnousina, I. S. Bugayov, S. A. Buchkovska // Integration Processes and Innovative Technologies: Achievements and Prospects of Engineering Sciences. Collection оf Scientific Works. Issue 7, patr 1, – Kharkiv: KhNAHU, 2017. – 332 pp.
9. Бугайов І.С. Моделювання пішохідних потоків у містах [Текст] / В.К. Доля, І.С. Бугайов, О.В. Прасоленко // Комунальне господарство міст. – 2017. – №135. С. 154-158
10. Бугайов І.С. Розробка моделі розподілення пішохідних кореспонденцій по дугах ВДМ / Застосування моделей і методів ергономіки і логістики в транспортних системах : монографія / [В. К. Доля, Ю. О. Давідіч, О. О. Лобашов та ін.] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : Видавництво «Лідер», 2016. – 332 с.
11. Nizami Gyulyev. Modeling the effect of traffic jam on driver’s level of fatigue / Nizami Gyulyev, Oleksii Lobashov, Oleksii Prasolenko, Igor Bugayov // SHS Web Conf. Volume 67, 2019. Fifteenth Scientific and Practical International Conference “International Transport Infrastructure, Industrial Centers and Corporate Logistics” (NTI-UkrSURT 2019). doi.org/10.1051/shsconf /20196704005

Більш детально з публікаціями можна ознайомитися на Google Scholar

Коло наукових інтересів: управління системою пішохідних потоків в містах, підвищення ефективності та безпеки руху транспортних потоків, організація дорожнього руху.

Email: igorbugayov1@gmail.com