Бурко Дмитро Леонідович – кандидат технічних наук, доцент

  • Доктор технiчних наук, доцент

Народився у 1981 році. З 1986 по 1997 роки навчався в середній школі № 10, яку закінчив із золотою медаллю. У 1997 році вступив до Харківського національного автомобільно-дорожнього університету на факультет управління і бізнесу. У 2002 р. закінчив ВНЗ за спеціальністю «Організація і регулювання дорожнього руху», диплом з відзнакою.

3 2003 р по 2006 р. навчався у аспірантурі Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова на спеціальністю 05.22.01 – Транспортні системи.

Кандидат технічних наук з 2015 року. Захистив дисертацію в на тему «Закономірності функціонування транспортних потоків у найзначніших містах (на прикладі м. Харкова)».
З 2016 року працює доцентом на кафедрі Транспортних систем і логістики.

Викладає лекційні курси: «Дослідження операцій в транспортних системах», «Основи теорії транспортних процесів і систем», «Проектування маршрутних систем міст», «Таксомоторні перевезення», «Логістика міст».

Приймає участь у виконанні держбюджетної науково-дослідної роботи «Ергономічне забезпечення транспортних процесів» (номер державної реєстрації 0117U000661) 2017-2020 рр.

Приймає участь у розробці науково-методичного забезпечення дисципліни «Управління транспортними потоками в центрі міста» за проектом Європейського Союзу Еразмус +: Master in Smart Transport and Logistics for Cities / SmaLog (KA2 “Capacity Building in Higher Education”) №585832-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP.

Загальна кількість друкованих праць (статей і тез конференцій) – більше 30. Серед яких 3 статті опубліковано в журналах, що належать до науко метричних баз даних SCOPUS тa Web of Science. Серед яких:

  1. Лобашов А.О. Исследование спроса на «перехватывающие» парковки / О.О. Лобашов, С.Б. Дульфан, А.В. Прасоленко, К.В. Доля, Д.Л. Бурко // Наука и техника. – 2018. – Том 17, № 1. – С. 42–50.
  2. Gyulyev, N., Lobashov, O., Prasolenko, O., & Burko, D. (2018). Research of Changing the Driver’s Reaction Time in the Traffic Jam. International Journal of Engineering & Technology, 7(4.3), 308-314.
  3. Prasolenko, O., Burko, D., Tolmachov, I., Gyulyev, N., Galkin, A., & Lobashov, O. (2019). Creating safer routing for urban freight transportation. Transportation research procedia, 39, 417-427.

Інші публікації у закордонних виданнях:

  1. Lobashov O., Burko D. Problems of quality of vehicular traffic management at the biggest cities of Ukraine. Jakość w systemach zarządzania organizacją w nowej gospodarce: Monografia. Lublin: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016, p. 284-296.
  2. Andrii Halkin, Oleksii Prasolenko, Dmytro Burko. Galvanic Skin Response as a Estimation Method of the Driver’s Emotional State // American Journal of Science, Engineering and Technology Vol. 2, No. 1. –2017. – р. 50-56.
  3. Oleksii Lobashov, Dmytro Burko. The Approach to Determining the Quality Characteristics of Traffic in the Biggest Cities in Ukraine// American Journal of Science, Engineering and Technology Vol. 2, No. 3. –2017. – р. 83-89.

 

Бурко Д. Л. приймає участь у написанні багатьох колективних монографій кафедри транспортних систем і логістики. Підвищив кваліфікацію шляхом стажування у HOCHSCHULE WISMAR UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCE: TECHNOLOGY, BUSINESS AND DESIGN, Вісмар, Німеччина в рамках участі в проекті Еразмус +: Master in Smart Transport and Logistics for Cities / SmaLog.