Галкін Андрій Сергійович – доктор технічних наук, професор

  • Доктор технічних наук, професор

Галкін Андрій Сергійович, 1986 року народження, народився в. м. Харкові.
У 2004 році закінчив середню загальноосвітню школу I-III ступенів № 19 в м. Харкові та вступив до Харківської державної академії міського господарства, яку закінчив з відзнакою в 2009 році.
У період з 2009 по 2010 працював на посаді «викладач-стажист» кафедри «Транспортних систем і логістики» Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова.
З 2011 по 30.05.2016 займав посаду асистента кафедри «Транспортних систем і логістики» Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова.
З 2011 по 2015 закріплений здобувачем кафедри «Транспортних систем і логістики» Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова. З 2016 по теперішній час займає посаду доцента.
У 2015 році захистив дисертацію за спеціальністю 05.22.01 – Транспортні системи.
З 01.06.2016 – по теперішній час – доцент кафедри Транспортних систем і логістики
В липні 2018 року отримав вчене звання доцент кафедри Транспортних систем і логістики.
З 01.10.2018 р по 30.09.2020 р. – докторант кафедри транспортних кафедри «Транспортних систем і логістики» за спеціальністю 05.22.01 – Транспортні системи.
Стаж науково-педагогічної роботи складає понад 10 років.
Основним напрямком Наукової діяльності є формування теоретичних основи логістичного управління матеріальними потоками в транспортних системах.
Має 80 публікацій, з них 70 наукових та 10 навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.
Після захисту дисертації опубліковано більше 56 праці, з яких 45 наукова та 7 навчально-методичного характеру. Має більше 25 публікацій (6 з яких мають одного або двох авторів), які включено у науко метричних базах SCOPUS та Web of science (Польша, Англія, Нідерланди, Словаччина, Бразилія, Румунія); 12 статей опубліковані в Польщі, Франції, США, Білорусь, Румунія та інші що входять до інших науко метричних баз (Index Copernicus, Research bible, EBSCO); 15 статті в фахових виданнях. Так ж опубліковано 5 колективні монографії в Польщі та 5 в Україні. Приймав участь у 20 міжнародних науково-практичних конференціях, що проводились в Чехії, Словаччині, Румунії, Італії, та Польщі.
Виступав з докладами на більше ніж 20 конференціях за кордоном: 1. Безпека дорожнього руху, 2015 (Мінськ, Білорусь); 2. Annual Logisitcs and Quality. Teoretical and practical aspects in Lublin з 2015 по 2017 роки (Польща, Люблін); 3. Jak przygotować publikację na Konferencję Inżynieria Ruchu Lotniczego 2016 (Варшава, Польща); 4. 3d Konferencja naukowa «Transport, Rozwój Regionalny, Ekologia» 2016 (Бидгощь, Польща); 5. 2nd Green Cities 2016 (Щецін, Польща); 6. International Conference on Advanced Logistics and Transport (2nd IEEE ICALT’2016) в Кракові, Польща, 7. Věda a technologie : krok do budoucnost i: X sběrné nádobě obsahují materiály mezinárodní vědecko-praktická conference (Прага, Чехії); 8. Verejna Osobna Doprava 2017 (Братислава, Словаччина); 9. 20-th Euro working grope on transport 2017 (Будапешт, Угорщині); 10. SCM 4 ECR Conference 2017 (Валахія, Румунія). В конференції SCM 4 ECR Conference 2017 був включений до наукового комітету та очолював керівництво секцією «Формування цінності у ланцюгах поставок»; 11. 3th Міжнародна конференція «Green Сities» 2018, (Щецін, Польша); 12. Міжнародна конференція «Verejna Osobna Doprava 2018» (Братислава, Словаччина, 23–24 жовтня 2018 р.); 14. Міжнародна конференція 33rd IBIMA Conference (Іспанія, Гренада, 10-11 квітня, 2019); 15. «Всесвітній конференції з досліджень транспорту – WCTR 2019», (Мумбаї, Індія, 26–31 травня 2019 р.); 16. 6-а Міжнародна конференція з моделювання і технологій інтелектуальних транспортних систем MT-ITS 2019 (Краків, Польща, 5-7 червня, 2019 р.); 17. 14-а Міжнародна конференція 34rd IBIMA Conference (Мадрид, Гренада, вересень, 2019); 18. Міжнародна конференція Pozemní komunikace 2018 «Vize A Realita 2018» (Чехія, Брно, 21-22 червня, 2018); 19. Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми в інженерній сфері бізнесу, управління та економіки 2019» (Вільнюс, Литва, 9–10 травня 2019); 20. EURO Mini Conference “Advances in Freight Transportation and Logistics” 2018 (Padua, Italy); 21. International Multidisciplinary Scientific Conference on Earth and Planetary Science (SGEM) 2018, 24-26 June, 2018, (Sophia, Bulgaria)
Та приймав участь у більше ніж 15-ти конференція в Україні.
Має 2 навчальних посібника, один з яких одноособіний.
Прийняв участь у рецензуванні статей до наступних конференцій: 1. “6-та Міжнародна конференція з технологій транспортних засобів та інтелектуальних транспортних систем (VEHITS)”, (Кріт, Греція, 2– 4 травня 2019 р); 2. 14й Міжнародна конференція 33rd IBIMA Conference (Іспанія, Гренада, 10-11 квітня, 2019); 3. Міжнародна конференція 34rd IBIMA Conference (Мадрид, Гренада, вересень, 2019); 4. SCM 4 ECR Conference 2017 (Валахія, Румунія); 5. «Всесвітній конференції з досліджень транспорту – WCTR 2019», (Мумбаї, Індія, 26–31 травня 2019 р.).
Обрано членом редакційної колегії наукового видання: Engineering Management Research (Канада), http://www.ccsenet.org/journal/index.php/emr/editor
Обрано в рецензентом журналу «Archives of Transport» (Польща), що індексується в Scopus: http://www.archivesoftransport.com/?id=4
Виконання функцій члена редакційної колегії наукового видання: Independent Journal of Management & Production (IJM&P) (Brazil), http://www.ijmp.jor.br/arquivos/Reviewer_Index_in_2019.pdf з 2019 по теперішній час
Обрано в рецензентом журналів: Cogent Business & Management та Cogent Engineering видавництва Taylor & Francis (Великобританія), що індексується в Scopus: https://www.cogentoa.com/journal/business-and-management
Постійно підтримує стосунки та підготовлює наукові публікації та проект з:
Slovak University of Technology in Bratislava (Slovakia), West Pomeranian University of Technology Szczecin (Poland), Maritime University of Szczecin (Poland), Czestochowa University of Technology (Poland), Cracow University of Technology (Poland), Valahia University of Targoviste (Romania), Warsaw University of Technology (Poland), University of Padova (Italy), Vilnius Gediminas Technical University (Latvia), Jindal Global Business School (India), The University of Melbourne (Australia), та інші.
Приймає участь в організації та проведені на базі Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова:
– Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю «Транспортні системи» та «Логістика»,
– Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей: «Транспортні системи» та «Логістика»
– Всеукраїнський студентський науково-технічній конференції «Сталий розвиток міст».
Під керівництвом доц. Галкіна А. С. студентка Волкова Є. О., МРозТранс2018-1, приймала участь у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт за спеціальністю “Менеджмент”, що проходила в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського, м. Кременчук, 2019 р., та отримала Диплом ІІ ступеню. Тема: Проектування «останньої милі» через краудсорсинг у Братиславі та Харкові. Науковий керівника: доц. Галкін А. С.
Студентка Чебанюк К. О., МРозТранс2018-1, приймала участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Логістика», що проходив в Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків, 2019 р. Диплом І ступеню. Тема: Визначення потреби в матеріальних потоках з урахуванням розподілу між торгівельними об’єктами. Науковий керівника: доц. Галкін А. С.
Приймав участь у розробці та проходженні міжнародної акредитації бакалаврських програм “Транспортні технології” та “Менеджмент (Логістика)” European Network for Accreditation of Engineering Education та ASIIN e. V.
Приймав участь у виконанні держбюджетної науково-дослідної роботи «Технологічне проектування, організація, логістична та ергономічна підтримка транспортних процесів міста» (номер державної реєстрації 0109U003408) 2009-2013 рр., «Технологічні засоби ергономіки і логістики в транспортних системах» (номер державної реєстрації 0113U001762) 2013-2016 рр., «Транспортні процеси в найзначніших містах» (номер державної реєстрації 0117U000661) 2017-2020 рр.
Приймає участь у програмі Європейського Союзу Еразмус +, напрям – Розвиток потенціалу вищої освіти за проектом: Master in Smart Transport and Logistics for Cities / SmaLog (KA2 “Capacity Building in Higher Education”) № 585832-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP.
Керівник наукової роботи, науково-технічної (експериментальної) розробки молодих вчених, що виконуватиметься за рахунок коштів загального фонду державного бюджету. Назва проекту: Нові механізми горизонтальної колаборації для забезпечення сталого розвитку транспортно-логістичних систем. Строки виконання проекту: з 01.01.2020 р. по 31.12.2022 р.
З 25 жовтня по 6 листопада, 2017 р. Галкін А. С. проходив стажування у Західно-Поморському технологічному університеті (ZUT), Щецін, Польща на факультеті морської техніки і транспорту за темою «Проектування та організація міської логістики для кінцевих споживачів» (Загальна тривалість стажування склала 144 годин). Отримано відповідний сертифікат.
З 7.02.2018 по 28.02.2018 р. проходив стажування в Університет Slovak Technical University of Bratislava (STU). В рамках стипендії National Scholarship Programme of the Slovak Republic for a research/teaching/artistic stay in Slovakia. Тема: «Planning of educational and research process in high school»
З 1.03.2018 по 9.03.2018 р. проходив стажування в Університет Падуї за програмою зимової школи за темою «Методи і моделі в вантажних перевезеннях і логістиці».
З 12.03.2018 до 24.05.2018 р. проходив стажування в Університет в Словацькому Технічному Університеті Братислави (STU) Братислава, Словаччина. Тема: «Дослідження інновацій у транспортних технологіях та логістиці»
З 12 – 14 вересня, 2018 р. проходив стажування у Західно-Поморському технологічному університеті (ZUT), Щецин, Польща на факультеті морської техніки і транспорту. Тема стажування: «The efficiency of transportation system management».
З 11 – 24 листопада 2018 р. проходив стажування в рамках проекту SmaLog програми Erasmus+, у м. Рим (Італія), University of Rome “La Sapienza”. Тема: «Smart Transport and Urban Logistics Modelling»
З 10 червня – 24 липня 2019 р. проходив стажування в рамках проекту SmaLog програми Erasmus+, у м. Рим (Італія), University of Rome “La Sapienza”. Тема: «Багатокритеріальні та багатоцільові методи та моделі в логістиці та на транспорті»
З 1.05.2018 – 30.04.2020 отримував стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених.
З 1.06.2018 – 30.05.2019 отримував стипендію Харківської обласної державної адміністрації за досягнення в галузі науки імені Георгія Федоровича Проскури (технічні науки.
Галкін Андрій Сергійович
h-індекс Scopus – 4.
h-індекс Web of Science – 2.
Загальна кількість цитувань у Scopus – 44
Загальна кількість цитувань у Web of Science – 10
Веб-адреса авторського профілю:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194199918
https://publons.com/researcher/2008652/andrii-galkin/
https://www.researchgate.net/profile/Andrii_Galkin