Копитков Денис Михайлович – кандидат педагогічних наук, доцент

 • Кандидат педагогічних наук, доцент

Народився у 1978 році. У 2000 році закінчив Харківський державний автомобільно-дорожній технічний університет за спеціальністю “Організація перевезень і керування на транспорті (автомобільному)”. З 2005 року працював асистентом кафедри транспортних технологій Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. У 2014 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – “Професійна педагогіка” на тему “Педагогічні умови формування професійної компетентності фахівців з організації перевезень і управління на автомобільному транспорті”. З 2015 року – доцент кафедри транспортних технологій Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.

З жовтня 2018 року – доцент кафедри транспортних систем і логістики Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова. Викладає лекційні курси: “Властивості ергономічних систем”, “Вступ до фаху (логістика)”, “Методологія наукових досліджень”.

Загальна кількість друкованих праць (статей, тез конференцій та колективних монографій) – більше 50.

До основних наукових праць відносяться:

 1. Копитков Д.М. Методика оцінки якості послуг міського пасажирського транспорту / Д.М. Копитков // Автомобільний транспорт. – 2005. – № 17. – С. 67 – 69.
 2. Копитков Д.М. Щодо питання пріоритетного розвитку міського пасажирського транспорту / Д.М. Копитков // Автомобільний транспорт. – 2006. – № 18. – С. 36 – 39.
 3. Бабіч І.А. Оцінка вартості пасажиро-години при міських пасажирських перевезеннях / І.А. Бабич, Д.М. Копитков // Автомобильный транспорт. – 2006. – № 18. – С. 72 – 75.
 4. Горбачов П.Ф. Дослідження інтервалів руху на міському автобусному маршруті / П.Ф. Горбачов, Д.М. Копитков // Коммунальное хозяйство городов. – 2007. – № 76. – С. 336 – 344.
 5. Горбачов П.Ф. Оцінка реакції пасажира на час очікування міського пасажирського транспорту / П.Ф. Горбачов, Д.М. Копитков // Восточно-Европейский журнал передових технологий. – 2008. – № 2 (31). – С. 40 – 42.
 6. Shramenko N. Current issues of operation and basic directions to modernization of the cargo terminal facilities / N. Shramenko, D. Kopytkov // Technological Complexes. – 2015. – № 1 (11). – pp. 82 – 86.
 7. Naumov V. Object-oriented approach to forwarding service process simulation / V. Naumov, D. Kopytkov // Автомобільний транспорт. – 2016. – № 38. – pp. 7 – 12.
 8. Копитков Д.М. Статистична оцінка результатів досліджень з підвищення якості пасажирських перевезень у містах / Д.М. Копитков // Наукові нотатки. – 2016. – Вип. 55. – С. 206 – 2011.
 9. Kopytkov D. A stochastic approach to evaluate the reliability of urban passenger transportation services / D. Kopytkov // Автомобільний транспорт. – 2017. – № 40. – pp. 30 – 36.
 10. Kopytkov D. Evaluation of urban passenger transportation operational efficiency in terms of socio-technical approach / D. Kopytkov, V. Vdovichenko // Молодий вчений. – 2017. – № 3 (43). – 729 – 733.
 11. Kopytkov D. Approach to determination of the passenger-hour сost in urban passenger transportations / D. Kopytkov // Молодий вчений. – 2017. – № 6 (46). – 356 – 358.
 12. Rossolov A. Research Of Effectiveness Of Unimodal And Multimodal Transportation Involving Land Kinds Of Transport / A. Rossolov, D. Kopytkov, Y. Kush, V. Zadorozhna // Eastern-European Journal Of Enterprise Technologies. – 2017. – № 5/3 (89). – pp. 60 – 69.
 13. Kopytkov D. Determination of the passenger transport fatigue in urban mass transportation // D. Kopytkov, O. Levchenko, O. Rossolov, G. Samchuk // Комунальне господарство міст. – 2018. – 2018. – Вип. 7 (146). – Р. 2 – 11.
 14. Pavlenko O. An approach to determine the rational scheme of delivery for the international consolidated shipment / O. Pavlenko, D. Kopytkov // Комунальне господарство міст. – 2019. – Т. 1. – Вип. № 147. – P. 35 – 41.
 15. Rossolov A. Two-Echelon Green Supply Chain for Urban Delivery / A. Rossolov, O. Lobashov, D. Kopytkov, A. Botsman, S. Lyfenko // Science and Technique. Proceedings of the 16th European Automotive Congress. – № 18 (6). – Р. 495 – 503.

Детальніше з науковими публікаціями можна ознайомитися:

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Denis_Kopytkov

Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=vc3wKpgAAAAJ&hl=ru

Особиста електронна адреса: kopytkov_dm@ukr.net.