Куш Євген Іванович – т.в.о. завідувача кафедри, кандидат технічних наук, доцент

  • Т.в.о. завідувача кафедри, кандидат технічних наук, доцент

Народився 9 червня 1982 року. З 1989 по 1997 роки навчався в середній школі №60, з 1997 по 1999 роки навчався в ліцеї на базі Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. У 1999 році вступив до Харківського автомобільно-дорожнього університету на факультет транспортних систем. У 2004 р. закінчив магістратуру за спеціальністю «Транспортні системи», диплом з відзнакою.
У 2004 р. поступив на навчання у аспірантуру Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова на спеціальність 05.22.01 – Транспортні системи.
Кандидат технічних наук з 2007 року. Достроково захистив дисертацію в на тему «Визначення параметрів технологічного процесу перевезення пасажирів автомобільним транспортом з урахуванням стану організму водія». З 2007 року працює доцентом на Транспортних систем і логістики.
Викладає лекційні курси: «Логістика», «Функціональна логістика», «Теорія запасів», «Логістична економетрія».
Приймає участь у виконанні держбюджетної науково-дослідної роботи «Ергономічне забезпечення транспортних процесів» (номер державної реєстрації 0117U000661) 2017-2020 рр.
Приймає участь у розробці науково-методичного забезпечення дисципліни «Моделювання вантажних перевезень» за проектом Європейського Союзу Еразмус +: Master in Smart Transport and Logistics for Cities / SmaLog (KA2 “Capacity Building in Higher Education”) №585832-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP.
За результатами наукової роботи Кушом Є.І. у співавторстві було видано 2 навчальних посібника: «Ергономічне забезпечення транспортних процесів» і «Параметри автотранспортних технологічних процесів при перевезенні пасажирів».
Загальна кількість друкованих праць (статей і тез конференцій) – більше 60. Серед яких 7 статтей опублікована в журналах, що належать до науко метричних баз даних SCOPUS. Серед яких:
1. Halkin A. et al. Invest Approach to the Transportation Services Cost Formation / A. Halkin, V. Skrypin, E. Kush, K. Vakulenko, V. Dolia // Procedia Engineering. – 2017. – Т. 178. – p. 435-442.
2. Rossolov A. Research of effectiveness of unimodal and multimodal transportation involving land modes of transport / A. Rossolov, D. Kopytkov, Y. Kush, V. Zadorozhna // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. V. 5/3 (89), p. 60 – 70
3. Galkin A., et. a. Modelling Truck’s Transportation Speed on the Route Considering Driver’s State / A. Galkin, N.Davidich, T. Melenchuk, Ye. Kush, Yu. Davidich, O. Lobashov // Transportation Research Procedia, № 30. – 2018. – pp. 207-215.
4. Kush Ye. Regularities of Change of The Supply Chain Operation Efficiency, Depending on The Parameters of The Transport / Ye. Kush, V. Skrypin, A. Galkin, K. Dolia, I. Tkachenko, N. Davidich // Transportation Research Procedia, №30. – 2018. – pp. 216-225.
5. Kush Y. Last-mile delivery for consumer driven logistics / Y. Kush, A. Galkin, L. Obolentseva, I. Balandina,V. Karpenko, P. Bajdo // Transportation Research Procedia 39, с. 74-83.
6. Davidich, Y., Kush, Y., Galkin, A., Davidich, N., & Iryna Tkachenko Improving of urban public transportation quality via operator schedule optimization // Journal of Urban and Environmental Engineering. – Вип. 13. – №1. – 2019. – с. 23–33.
7. Kush Y. The efficiency of goods distribution in the service sector / Y. Kush, M. Tonkoshkur, A. Ryabev, A. Galkin // Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2019: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020, 2019, Pages 6739-6750.
Куш Є.І. приймає участь у написанні багатьох колективних монографій кафедри транспортних систем і логістики. Підвищує кваліфікацію шляхом стажування у Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Рим, Італія в рамках участі в проекті Еразмус +: Master in Smart Transport and Logistics for Cities / SmaLog.