Ольхова Марія Володимирівна – кандидат технічних наук, доцент

  • Кандидат технічних наук, доцент

Ольхова Марія Володимирівна, 1985 року народження.

У 2007 р. отримала диплом магістра за спеціальністю транспортні системи, кваліфікація наукового співробітника (у транспортній галузі) Харківської національної академії міського господарства.

З 2007 по 2010 р.р. навчалася в аспірантурі Харківської національної академії міського господарства, працювала асистентом кафедри транспортних систем і логістики.

З 2016 року кандидат технічних наук. Дисертацію захищено у спеціалізованій вченій раді Д 64.089.03 при Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова. Тема дисертації «Сфери раціонального використання автомобільного і залізничного видів транспорту»

З 2016 рік працює на посаді доцента кафедри транспортних систем і логістики. Викладає дисципліни «Розумний транспорт і логістика для міст», «Основи теорії систем і управління», «Оптимізація логістичних процесів».

З 2017 року активно працює над проектом Erasmus + KA2.

Основні публікації.

  1. Comi, N. Gruenwald, O. Lobashov, M. Olkhova, D. Roslavtsev, K. Vakulenko. Implementation of Master programme in Smart Transport and Logistics for Cities within the Erasmus+ programme: the case of O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv // Journal für Mobilität und Verkehr, Ausgabe 4 (2019), p. 37-44. ISSN 2628-4154
  2. Ольхова М.В., Давідіч Ю. О., Рославцев Д. М. Сфери раціонального використання автомобільного і залізничного видів транспорту. Монографія. Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 218 с.
  3. Olkhova M. V., Roslavtsev D. The research of optimal delivery technology of confectionery in a supply chain. Комунальне господарство міст. Серія: технічні науки та архітектура. Випуск: № 144, 2018. – C. 2–9.
  4. Olkhova, Yu. Davidich, D. Roslavtsev, N. Davidich. The efficiency of transportation perishable goods by road and rail. Transport Problems. Vol.12 (4). 2017. P. 37–50. DOI: 10.20858/tp.2017.12.4.4 (Scopus).

 

Email: olhovamv@gmail.com