Понкратов Денис Павлович – доктор технічних наук, доцент

 • Доктор технічних наук, доцент

Народився 4.11.1982 року.

У 2004 р. закінчив Харківський національний автомобільно-дорожній університет і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Організація і регулювання дорожнього руху» та здобув кваліфікацію інженера-транспортника.

З 2004 по 2007 рр. навчався в аспірантурі Харківської національної академії міського господарства.

У 2007 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.01 – транспортні системи. Тема дисертації: «Розподіл транспортних кореспонденцій по альтернативних шляхах прямування».

З 2007 року і по теперішній час працює доцентом кафедри транспортних систем і логістики Харківського національного університету імені О. М. Бекетова.

У 2011 року присвоєно вчене звання доцента кафедри транспортних систем і логістики.

Викладає лекційні курси: «Пасажирські перевезення», «Основи наукових досліджень», «Міський пасажирський транспорт», «Моделювання пасажирських транспортних систем».

Приймає участь у виконанні держбюджетної науково-дослідної роботи «Ергономічне забезпечення транспортних процесів» (номер державної реєстрації 0117U000661) 2017-2020 рр.

Є автором більше 60 наукових та навчально-методичних праць, серед яких:

 1. Давидич Ю. А. Определение факторов, влияющих на выбор пассажирами вида городского транспорта / Ю. А. Давидич, Д. П. Понкратов, Е. И. Куш, Е. Е. Вакуленко и др. // Коммунальное хозяйство городов. – 2009. – Вып 86. – С. 344 – 349.
 2. Давідіч Ю. О. Ергономічне забезпечення транспортних процесів. Навч. посібник / Ю. О. Давідіч, Є. І. Куш, Д. П. Понкратов. – Харків: ХНАМГ, 2011. – 391 с.
 3. Понкратов Д. П. Вибір пасажирами шляху пересування у містах: монографія / Д. П. Понкратов, Г. І. Фалецька. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 164 с.
 4. Понкратов Д. П. Особливості моделювання пасажиропотоків у містах / Д. П. Понкратов // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2016. − № 1(225). − С. 175 − 179.
 5. Доля В. К. Цільова функція вибору пасажиромісткості транспортних засобів на міських маршрутах / В. К. Доля, Д. П. Понкратов // Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. – 2016. – №. 161. – С. 44-52.
 6. Понкратов Д. П. Система обмежень на параметри перевезень пасажирів громадським транспортом / Д. П. Понкратов, К. В. Доля // Вісник національного університету «Львівська політехніка»: збірник наукових праць. Серія: Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. – 2017. – № 866. – Львів: Видавництво Львівської політехніки. – С. 216-220.
 7. Понкратов Д. П. Раціональні сфери використання автобусів різного класу пасажиромісткості / Д. П. Понкратов, Н. В. Давідіч // Автомобильный транспорт. – 2018. – Вып. 43. – С. 71-77.
 8. Понкратов Д. П. Діапазони пасажиропотоку виняткового та альтернативного застосування автобусів різного класу пасажиромісткості / Д. П. Понкратов // Комунальне господарство міст. – 2018. – № 144. – С. 24-31.
 9. Понкратов Д. П. Діапазони пасажиропотоку раціонального використання автобусів певного класу пасажиромісткості на міських маршрутах різної протяжності / Д. П. Понкратов // Комунальне господарство міст. – 2018. – Вип. 7 (146). – С. 46-54.
 10. Понкратов Д. П. Диференційовані рекомендації щодо нормування рівня заповнення салону автобусів при здійсненні міських пасажирських перевезень / Д. П. Понкратов, Н. В. Давідіч // Комунальне господарство міст. – 2019. – № 1 (147) – С. 46-53.

 

Напрямки наукової діяльності: проблемні аспекти функціонування транспортних систем міст; ергономіка на транспорті.

 

E-mail: dpponkratov@gmail.com