Прасоленко Олексій Володимирович – кандидат технічних наук, доцент

 • Кандидат технічних наук, доцент

Народився у 1980 році. У 2002 році закінчив факультет управління та бізнесу Харківського національного автомобільно-дорожнього університету за спеціальністю «Організація дорожнього руху». З 2003 по 2006 р. навчався в аспірантурі Харківської національної академії міського господарства. В 2006 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Транспорті системи» на тему: Обґрунтування мережі парковки автомобільного транспорту в умовах міста (на прикладі м. Харкова) . В дисертаційній роботі вирішенні такі завдання:

– аналіз сучасних методів управління транспортними потоками в містах ;

– аналіз сучасних методів організації паркування на ВДМ та оцінка його впливу на характеристики транспортних потоків;

– розробка моделі функціонування транспортних потоків у транспортній системі міста;

– розробка методики розрахунку параметрів транспортних потоків при варіюванні параметрами паркувальної мережі;

– практична перевірка розробленої методики на реальному об’єкті;

– розробка рекомендацій щодо обгрунтування паркувальної мережі (на прикладі м. Харкова).

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному:

– вперше отримані закономірності зміни параметрів функціонування транспортних потоків залежно від параметрів паркувальної мережі;

–  набули подальшого розвитку методи дослідження транспортних потоків у містах з урахуванням необхідності мережного моделювання;

– дістали подальшого розвитку механізми обґрунтування доцільності розташування мережі парковки автомобільного транспорту в умовах міста.

З 2006 р. по теперішній час працює на посаді доцента кафедри «Транспортних систем і логістики».

Викладає такі дисципліни: «Ергономіка»,  «Експлуатаційні властивості транспортних засобів», «Управління дорожнім рухом» та «Розумний транспорт».

З 2017 р. по 2019 р. навчався в докторантурі за спеціальністю:
275 «Транспортні технології (за видами)».

До цього часу має більше 50 наукових та науково-методичних праць, втому числі:

 1. Лобашов О.О. Практикум з дисципліни «Організація дорожнього руху»: навч. посіб. / О. О. Лобашов, О. В. Прасоленко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва.- Х.: ХНАМГ, 2011.- 221 с.- ISBN 978-966-695-210-6.
 2. Prasolenko O., Lobashov O., Galkin A. (2015) The Human Factor in Road Traffic City. International Journal of Automation, Control and Intelligent Systems, Vol. 1, No. 3, pp. 77-84.
 3. Ponkratov, D., Іvanov, I., Prasolenko, O., Grigorova, T., Lobashov, O., & Dolya, V. (2015). Traffic streams and anti-congestions activities in city networks. International Journal of Automation, Control and Intelligent Systems, 1(2), 21-26.
 4. 4. Prasolenko O., Burko D., Tolmachov I., Gyulyev N., Galkin A., Lobashov O. (2019). Creating safer routing for urban freight transportation. Transportation Research Procedia, 39, 417–427.
 5. 5. Prasolenko, O., Lobashov, O., Bugayov, I., Gyulyev, N., & Filina-Dawidowicz, L. (2019) Designing the conditions of road traffic in the cities taking into account the human factor. In 2019 6th International Conference on Models and Technologies for Intelligent Transportation Systems (MT-ITS), IEEE. 1–8.
 6. Gyulyev, N., Lobashov, O., Prasolenko, O., & Bugayov, I. (2019). Modeling the effect of traffic jam on driver’s level of fatigue. In SHS Web of Conferences . EDP Sciences, 67, 1–6.
 7. Прасоленко О.В. Вплив максимальної ентропії швидкості транспортного потоку на характеристики свідомої та підсвідомої діяльності водія // Комунальне господарство міст. – 2019. – Том 1, випуск 147. – С. 54–60.
 8. Лобашов О.О. Закономірності зміни часу реакції водія у темну пору доби /
  О.О. Лобашов, О.В. Прасоленко, Д.Л. Бурко //Міжвузівський збірник “НАУКОВІ НОТАТКИ”. Луцьк. – 2019. – Вип. № 65. – С. 142–147.
 9. Прасоленко О.В. Закономірності зміни функціонального стану водія в умовах вечірніх сутінок //Міжвузівський збірник “НАУКОВІ НОТАТКИ”. Луцьк. – 2019. – Вип. № 66. – С. 276–282.
 10. 10. Прасоленко О.В. Вплив конфліктних ситуацій на міських вулицях на показники трудової діяльності водія у темну пору доби // Комунальне господарство міст. – 2019. – Том 3, випуск 149. – С. 152–

 

Особиста електронна адреса : prasolenko@gmail.com