Пруненко Дмитро Олександрович – доктор економічних наук, доцент

  • Доктор економічних наук, доцент

Народився 01 грудня 1971 року у м. Харкові, (Україна). Освіта вища – закінчив у 1994 році Харківський державний економічний університет (м. Харків), отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Бухгалтерський облік, контроль та аналіз господарської діяльності».

Трудова діяльність:
1988-1989 рр. – лаборант кафедри обчислювальної техніки та програмування Харківського державного економічного університету.
1994-1997 рр. – старший контролер-ревізор Контрольно-ревізійного відділу в м. Харкові Контрольно-ревізійного управління в Харківській області.
1997-1999 рр. – бухгалтер товариства з обмеженою відповідальністю «Аудит-Міссія»
1999-2002 рр. – аспірантура з відривом від виробництва Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури
2003-2011 рр. – старший викладач кафедри транспортних систем і логістики Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова
26.06.2009 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Удосконалення організаційно-методичного механізму формування кластерів нерудних будівельних матеріалів в регіонах України» у спеціалізованій вченій раді Д 64.089.01 Харківської національної академії міського господарства, номер диплома ДК №056303.
18 квітня 2019 року захистив докторську дисертацію спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему «Теоретико-методологічні аспекти формування та реалізації стратегії управління інтелектуальним капіталом будівельних підприємств».

Доктор економічних наук диплом ДД № 009290 від 16 грудня 2019 р
З 09.2011 р. по теперішній час – доцент кафедри транспортних систем і логістики Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова.