Рославцев Дмитро Миколайович – кандидат технічних наук, доцент

  • Кандидат технічних наук, доцент, начальник Навчально-методичного відділу ХНУМГ ім. О. М. Бекетова

Народився в 1979 году.  У 2002 році закінчив факультет управління та бізнесу Харківського національного автомобільно-дорожнього університету за спеціальністю «Транспортні системи».

З 2003 по 2006 р.р. навчався в аспірантурі Харківської національної академії міського господарства, працював асистентом кафедри транспортних систем і логістики.

У 2008 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.01 – «Транспортні системи». Тема дисертації:  «Ефективність функціонування логістичного ланцюга: транспорт, посередник, реалізатор».

З 2013 року працює на посаді начальника Навчально-методичного відділу ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

По теперішній час працює доцентом кафедри транспортних систем і логістики ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, викладає дисципліни: «Проектний аналіз», «Організація і проектування логістичних систем», «Ефективність транспортних процесів».

З 2017 року активно працює над проектом Erasmus + KA2.

Загальна кількість науково-методичних робіт становить понад 30.

Основні публікації.

  1. Comi, N. Gruenwald, O. Lobashov, M. Olkhova, D. Roslavtsev, K. Vakulenko. Implementation of Master programme in Smart Transport and Logistics for Cities within the Erasmus+ programme: the case of O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv // Journal für Mobilität und Verkehr, Ausgabe 4 (2019), p. 37-44. ISSN 2628-4154.
  2. Лобашов О.О. Закономірності зміни показників аварійності у Індустріальному районі міста Харкова / О.О. Лобашов, Д.М. Рославцев, Ю.В. Пасєка // Комунальне господарство міст. – Серія: Технічні науки та архітектура.- 2018. – Вип. 140. – С.63-68.
  3. Ольхова М.В., Давідіч Ю. О., Рославцев Д. М. Сфери раціонального використання автомобільного і залізничного видів транспорту. Монографія. Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 218 с.
  4. Olkhova M. V., Roslavtsev D. The research of optimal delivery technology of confectionery in a supply chain. Комунальне господарство міст. Серія: технічні науки та архітектура. Випуск: № 144, 2018. – C. 2–9.
  5. Olkhova, Yu. Davidich, D. Roslavtsev, N. Davidich. The efficiency of transportation perishable goods by road and rail. Transport Problems. Vol.12 (4). 2017. P. 37–50. DOI: 10.20858/tp.2017.12.4.4 (Scopus)
  6. Старостина А. Ю. Формирование информационной базы для инициации программ стабилизации коммунальных предприятий [текст] / А. Ю. Старостина, Ю. Ю. Гусева Д. Н. Рославцев // Системи обробки інформації: збірник наукових праць. Х.: Харківський університет повітряних сил імені Івана Кожедуба, 2014. – Вип. 1 (117). – 228 с.

 

Email: d.roslavtsev@gmail.com , d.roslavtsev@kname.edu.ua