Самчук Ганна Олександрівна – кандидат технічних наук, доцент

  • Кандидат технічних наук, старший викладач

Народилася в 1990 році. У 2013 році закінчила магістратуру Харківського національного автомобільно-дорожнього університету за спеціальністю «Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний)».
З 2014 по 2017 рік навчалася в аспірантурі Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.
У 2018 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.01 – «Транспортні системи» на тему «Підвищення ефективності функціонування транспортно-пересадочних вузлів наземного міського пасажирського транспорту». У дисертаційній роботі:
на основі запропонованого критерію, який враховує екологічні та соціальні обмеження, отримано закономірності впливу параметрів синхронізації розкладу руху та часу знаходження транспортних засобів міського пасажирського транспорту на зупиночних пунктах на ефективність функціонування транспортно-пересадочних вузлів;
удосконалено підхід до узгодження розкладів руху міського пасажирського транспорту на основі координації прибуття транспортних засобів у транспортно-пересадочні вузли, який враховує випадковий характер тривалості знаходження транспортних засобів на зупиночних пунктах у транспортно-пересадочних вузлах;
отримав подальшого розвитку підхід до синхронізації розкладів руху транспортних засобів у транспортно-пересадочних вузлах, що базується на пошуку раціональних значень часу відправлення транспортних засобів із початкового зупиночного пункту.
У 2018 році почала працювати асистентом кафедри транспортних систем і логістики Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова. З 2019 року по теперішній час працює старшим викладачем кафедри транспортних систем і логістики.
Викладає такі дисципліни: «Вантажні перевезення», «Вища та прикладна математика (Дослідження операцій)», «Основи теорії транспортних процесів та систем».
До основних наукових праць відносяться:

Vdovychenko V. Method of traffic optimization of urban passenger transport at transfer nodes / V. Vdovychenko, O. Driuk, G. Samchuk // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – 3/3 (87). – P. 47–53. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.103333.
Naumov V. Class Library for Simulations of Passenger Transfer Nodes as Elements of the Public Transport System / V. Naumov, G. Samchuk // Procedia Engineering. – 2017. – Vol. 187. – P. 77–81. https://doi.org/10.1016/j.proeng. 2017.04.352.
Naumov V. Main directions of efficiency improvement of transport interchanges functioning / V. Naumov, A. Samchuk // Автомобильный транспорт: сб. науч. тр. – 2015. – Вып. 36. – С. 118–124.
Naumov V. Public transport interchanges functioning from a sustainable development perspective / V. Naumov, G. Samchuk // Автомобильный транспорт: сб. науч. тр. – 2015. – Вып. 37. – С. 49–54.
Samchuk G. Using sustainable development principles to assess the
efficiency of transport interchanges functioning / G. Samchuk // Автомобильный транспорт: сб. науч. тр. – 2016. – Вып. 38. – С. 13–20.
Вдовиченко В.О. Формування математичної моделі функціонування транспортно-пересадочних вузлів міського пасажирського транспорту /
В.О. Вдовиченко, Г.О. Самчук // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Механіко-технологічні системи та комплекси. – 2016. – № 17 (1189). – С. 56–61.
Samchuk G. The regularity of influence of traffic parameters on the probability of realisation of planned passenger transfer at transfer nodes / G. Samchuk // Автомобильный транспорт: сб. науч. тр. – 2017. – Вып. 40. – С. 42–47.
Самчук Г.О. Експериментальне обґрунтування раціональних значень часу обслуговування транспортних засобів у міських транспортно-пересадочних вузлах / Г.О. Самчук // Комунальне господарство міст. Серія: Технічні науки та архітектура. – 2017. – Вип. 139. – С. 26–32.
З науковими публікаціями можна ознайомитися на
ResearchGate
https://www.researchgate.net/profile/Ganna_Samchuk
Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=Z9hVJS0AAAAJ&hl=ru

Особиста електронна адреса: ganna.samchuk@gmail.com