Соколова Надія Анатоліївна – Асистент

  • Асистент

У 1997 році закінчила Харківську державну академію міського господарства, захистила диплом магістра за спеціальністю «Електричний транспорт».

1997-2000р.р. – аспірант кафедри автоматизованих систем управління ХГАГХ. 2000-2003р.р. – асистент кафедри автоматизованих систем управління ХНАМГ.

З 2003 – асистент кафедри транспортних систем і логістики ХНАМГ, пізніше ХНУГХ імені О. М. Бекетова.

На даний час проводить практичні заняття з дисциплін: «Пасажирські перевезення», «Митні операції», «Комплекс митних послуг», «Екологічні характеристики міст».

Бере участь в методичних розробках кафедри. Є автором і співавтором 8 дистанційних курсів з дисциплін «Митні операції», «Екологічні характеристики міст», «Міжнародні перевезення».

Бере участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях, а також щорічних держбюджетних роботах кафедри. Займається організаційною роботою з практичної підготовки студентів спеціальності 073 «Менеджмент» (ОП і ОПП «Логістика»), з 2015 року входить до складу оргкомітету з організації і проведенню ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Логістика».

За період роботи в ХНУГХ є співавтором 8 колективних монографій, а також має наукові праці, основні з наведено нижче :

  1. Соколова Н.А. Аналіз тарифоутворюючих факторів на міському пасажирському транспорті. Зб.наукових праць. Вип. 80. – Харків: УкрДАЗТ, 2007, с.121-124.
  2. Соколова Н.А. Аналіз методів  дослідження   швидкостей   транспортних   потоків   на  дугах   транспортної  мережі міста. Коммунальное хозяйство городов: Науч. техн. сб. Вып. 99 . – Киев: Техніка, 2011, с. 363-369.
  3. 3. Вакуленко К.Є., Соколова Н.А., Зубко В. П. Щодо імовірності виникнення дорожньо-транспортних пригод на ділянках доріг харківської області.Коммунальное хозяйство городов: Науч. техн. сб. Вып. 99 . – Киев: Техніка, 2011, с. 349-356.
  4. 4. Вакуленко Е.Е., Соколова Н.А.Организация комбинированного режима движения на маршрутах городского пассажирского транспорта // Совершенствование организации дорожного движения и перевозок пассажиров и грузов : сб. науч. тр. / Белорус. нац. техн. ун-т ; редкол.:    Ф. А. Романюк [и др.]. – Минск, 2016. – С. 3–12.
  5. Вакуленко К.Є., Соколова Н.А., Шиллє Н.В. Адаптація принципів міської логістики до організації пасажирських перевезень // Комунальне господарство міст: науково-технічний зб., серія «Технічні науки та архітектура» / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім.. О. М. Бекетова.– 2017. – №134 – С. 113 – 121.

6. Соколова Н. А. Доцільність використання виділеної смуги руху для міських автобусних маршрутів / К. Є. Вакуленко, О. І. Лежнева, Н. А. Соколова // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – Серія : Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. – 2019. – № 911. – С. 74-78.