Ткаченко Ірина Олександрівна – кандидат технічних наук, доцент

  • Кандидат технічних наук, доцент

У 2004 році закінчила Харківську національну академію міського господарства, спеціальність «Транспортні системи», спеціалізація «Охорона праці та безпека на транспорті».

З 2006 по 2012 рр. – аспірант кафедри Охорони праці та безпеки життєдіяльності.  У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Оцінка ризиків та попередження випадків виробничого травматизму на підприємствах транспорту загального користування».

З 2016 року – старший викладач, з 2018 року – доцент кафедри Транспортних систем і логістики. Основні дисципліни: Основи теорії систем і системний аналіз, Транспортно-експедиторська робота,  Транспортно-експедиторська діяльність, Загальний курс транспорту, Human and Environmental Impacts, Safety and Sustainability (за магістерською програмою «Розумний транспорт» в рамках проекту SmaLog програми Erasmus+).

Приймає участь у міжнародних конференціях, семінарах, держбюджетних роботах за тематикою «Системні засоби з проектуванню, організації, логістичної та ергономічної підтримки  транспортних процесів міста».

У 2019 році приймала участь у Special Mobility Strand of Staff у Centre for Transport and Logistic (CTL) “Sapienza” University of Rome, м. Рим, Італія у рамках програми Erasmus + проекту “Master in SMArt transport and LOGistics for cities.

Загальна кількість науково-методичних публікацій складає більш ніж 20, до останніх відносяться:

  1. Ризики у транспортних процесах : навч. посібник /І. О. Ткаченко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ
    ім. О. М. Бекетова, 2017. – 114 с.
  2. Galkin A. Increasing Quality of Passenger Transport Service with the Help of Planning of Driver’s Rational Working Schedule / A. Galkin, Yu. Davidich, T. Grigorova, Ye. Kush, I. Tkachenko, N. Davidich // Transylvanian Review. – 2017. – W. 1. – №. 6. – С. 5179-5189.
  3. Kush Ye., Skrypin V., Galkin A., Dolia K., Tkachenko I., Davidich N. Regularities of Change of The Supply Chain Operation Efficiency, Depending on The Parameters of The Transport// Transportation Research Procedia: наук. журн. – 2018, No. 30. – PP. 216-225.

Науковий напрямок: екологічні аспекти транспортних процесів, людський фактор.

Особиста електронна адреса: iryna.tkachenko2017@gmail.com