Воронько Віталій Володимирович – доктор технічних наук, професор

  • Доктор технічних наук, професор

Народився у 1979 році. У 2002 році закінчив літакобудівний факультет Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» зі спеціальності «Технологія літако- та вертольотобудування». В 2008 р. отримав науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.07.02 – проектування, виробництво та випробування літальних апаратів. Тема кандидатської дисертації – «Розробка технологічного процесу та інструменту швидкісного дорнування отворів авіаційних конструкцій із алюмінієвих сплавів». В 2011 р. отримав вчене звання доцента. В 2014 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук зі спеціальності 05.07.02 – проектування, виробництво та випробування літальних апаратів. Тема докторської дисертації – «Наукові основи автоматизованого складання авіаційних конструкцій в умовах дослідного та одиничного виробництва». Підвищення кваліфікації в Університеті менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України в 2014 році та в Інституті економіки і бізнесу на транспорті Національного транспортного університету в 2015 році. З 2019 р. працює професором кафедри транспортних систем і логістики ХНУМГ. Викладає такі дисципліни: «Взаємодія видів транспорту», «Організація технічної взаємодії видів транспорту».

До цього часу має більше 100 наукових та науково-методичних праць, втому числі:

Введение в технологические процессы на автомобильном транспорте: учеб. пособие / В.С. Кривцов, Н.В. Нечипорук, Ю.А. Воробьев, В.В. Воронько. – Х.: Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского «Харьк. авиац. ин-т», 2011. – 64 с.
Автомобили. Основные формулы и пояснения к ним: учеб. пособие / В.С. Кривцов, Н.В. Нечипорук, Ю.А. Воробьев, В.В. Воронько, Б.В. Яцун. – Х.: Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского «Харьк. авиац. ин-т», 2011. – 90 с.
Введение в технологические процессы на автомобильном транспорте: учеб. пособие / В.С. Кривцов, Н.В. Нечипорук, Ю.А. Воробьев, В.В. Воронько. – Х.: Нац. аэрокосм. ун-т «Харьк. авиац. ин-т», 2011.– 64 с.
Технология выполнения защитных покрытий изделий авиационной и автомобильной техники: учеб. пособие / Н.В. Нечипорук, Ю.В. Дьяченко, Ю.А. Воробьев и др. – Х.: Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского «Харьк. авиац. ин-т», 2012. – 168 с.
Технология контроля защитных покрытий изделий авиационной и автомобильной техники: учеб. пособие по лабораторному практикуму / Ю.В. Дьяченко, Ю.А. Воробьев, В.В. Воронько, Н.Г. Толмачев. – Х.: Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского «Харьк. авиац. ин-т», 2011. – 46 с.
Транспортно-эксплуатационное состояние автодорог: учеб. пособие / Н.В. Нечипорук, Ю.А. Воробьев, В.В. Воронько и др. – Х.: Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского «Харьк. авиац. ин-т», 2012. – 108 с.
Техническая эксплуатация автомобилей / Н.В. Нечипорук, Ю.А. Воробьев, В.В. Воронько, А.В. Романцов – Х.: Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского «Харьк. авиац. ин-т», 2014. – 108 с.
Модели движения объектов наблюдения по траекториям / В.И. Макеев, Ю.И. Пушкарёв, В. В. Воронько, Д.И. Завистовский // Вопросы проектирования и производства конструкций летательных ап- паратов: сб. науч. тр. Нац. аэрокосм. ун-та им. Н.Е. Жуковского «ХАИ». – Вып. 2 (90).– Х., 2017.
Особливості руху керованих літальних апаратів з системою корекції руху на кінцевій ділянці траєкторії / В.И. Макеев, Ю.И. Пушкарёв, В. В. Воронько, А.О. Вакал1, І.В. Леганьков1// Питання проектування та виробництва конструкцій літальних апаратів: Зб. наук. пр. Нац. аерокосм. ун-ту ім. М.Є. Жуковського «ХАІ». – Вып. 1 (97).– Х., 2019.

Особиста електронна адреса : vitaliy.voronko@gmail.com