28 Кві 2020

ПРОГРАМА акредитаційного «онлайн-візиту» експертної групи з акредитації освітньо-наукової програми «Розумний транспорт і логістика для міст» за спеціальністю 275 «Транспортні технології» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

ПРОГРАМА акредитаційного «онлайн-візиту» експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова у період 04.05.2020-06.05.2020 рр. освітньо-наукової програми «Розумний транспорт і логістика для міст» за спеціальністю 275 «Транспортні технології» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти