Магістерська дипломна робота зі спеціальності “Логістика” є кваліфікаційною роботою студента, яка готується з метою публічного захисту й одержання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». Особливістю магістерської роботи є те, що вона передбачає проведення наукових досліджень, творчих розробок. Необхідно продемонструвати певний рівень наукової кваліфікації студента, його вміння здійсняти науковий пошук і вирішувати чіткі правові питання. З наукового погляду, вимоги до магістерської роботи більш, ніж до дипломної, однак менші, ніж до кандидатської дисертації (PhD).

До магістерської роботи зі спеціальності “Логістика” додаються матеріали, які характеризують наукову і практичну цінність виконаної роботи – друковані статті за темою роботи,  тези доповідей на конференціях, семінарах, тощо.

Загальна структура магістерської дипломної роботи складається з наступних етапів:

1. План досліджень та аналіз наукових підходів.

2. Постановка дослідницьких питань.

3. Експериментальні та аналітичні дослідження.

4. Аналіз результатів досліджень.

5. Висновки та перспективи подальших досліджень

При виборі тематика магістерський  враховуються особисті побажання студентів, дисципліни що викладалися в вибірковій частині навчання, місце проходження практики.

Приклади презентацій студентів зі спеціальності “Логістика” наведені нижче:

Приклад 1

Приклад 2

Приклад 3

Приклад 4

Приклад 5

Приклад 6