Транспорт є однією з найважливіших галузей суспільного виробництва і покликаний задовольняти потреби населення та суспільного виробництва в перевезеннях. Розвиток і вдосконалення транспорту здійснюється відповідно до національної програми з урахуванням його пріоритету та на основі досягнень науково-технічного прогресу і забезпечується державою.

Перевезення пасажирів, вантажів, багажу та пошти, надання інших транспортних послуг, експлуатація і ремонт шляхів сполучення здійснюються залізницями, пароплавствами, портами, автомобільними, авіаційними, дорожніми підприємствами та організаціями, якщо це передбачено їх статутами. Підприємства транспорту здійснюють перевезення та надання послуг на основі державних контрактів, державних замовлень і договорів на перевезення пасажирів і вантажів з урахуванням економічної ефективності провізних та переробних можливостей транспорту. Зобов’язання з перевезення конкретного вантажу виникають з моменту прийняття перевізником вантажу до перевезення разом з відповідним транспортним документом.

Робота вантажного транспорту може значно впливати на ефективність функціонування суб’єктів ринку. Тому зниження витрат на транспортування є одним з механізмів, які дозволяють підвищувати конкурентоспроможність товарів, що реалізуються.

Розділ 1. Вибір раціонального способу організації доставки вантажу

Етапи виконання розділу
1. Провести формування параметрів роботи моделі.
2. Виконати моделювання у програмі AnyLogic.
За допомогою імітаційного моделювання в програмі AnyLogic необхідно обрати найбільш раціональний спосіб організації ланцюга поставок від портових складів до кінцевих споживачів. Модель порівнює 2 варіанти: доставка на пряму з порту або з використанням розподільного складу.

Розділ 2. Оптимізація кількості транспортних засобів при перевезенні вантажу

Етапи виконання розділу
1. Розрахувати основні показники роботи автомобілів на маятникових маршрутах.
2. Виконати моделювання у програмі AnyLogic.
Для оптимізації роботи розподільного складу необхідно побудувати модель, яка визначає необхідну кількість автомобілів для вивезення всього складу.

Розділ 3. Вибір раціонального способу організації роботи розподільчого складу

Етапи виконання розділу
1. Провести формування вихідних даних для виконання моделі.
2. Виконати моделювання у програмі AnyLogic
За допомогою моделювання роботи розподільчого складу необхідно визначити за який період часу можна вивезти наявний обсяг вантажу та при якій кількості навантажувачів на складі.