Економічні відносини, що у значній мірі формуються в умовах невизначеності і нестійкості середовища, вимагають високоефективних способів і методів керування господарською діяльністю. Традиційні концепції керування вже не виправдують себе. Одним з найбільш прогресивних науково-прикладних напрямків є логістика. Логістика у взаємозв’язку з маркетингом являє собою ідеальний на сьогоднішній день варіант системи керування в економіці

Мета даного курсового проекту – закріпити і розширити знання з дисципліни «Логістика» шляхом рішення завдання організації роботи логістичної системи на стадії розподілу товарів.

В ході виконання курсового проекту визначаємо параметри логістичної системи а саме доцільність обслуговування роздрібних торговців (магазини) через розподільчий центр, обсяг завозу товарів, транспортна робота, де і скільки зберігати товари, та ін.

В межах курсової роботи слід обрати транспортного перевізника з представлених, також порівняти роботу транспорту в логістичній системі для двох варіантів: при функціонуванні системи без розподільчого центру і з розподільчим центром.

Звісно кінцевим етапом курсової роботи буде складання маршрутів руху транспортних засобів, розробка графіків сумісної робити усіх учасників логістичної системи.

Даний курсовий проект дозволив освоїти методику організації роботи логістичної системи на стадії розподілу товарів. Також придбати практичні навички з розташуванням розподільчого центру. У ході виконання даної роботи навчився обирати транспортного перевізника, що є найбільш розповсюдженою задачею в логістичній системі.