Організація дорожнього руху представляє собою комплекс інженерних та організаційних заходів на існуючій вулично-дорожній мережі, які забезпечують безпеку та достатню швидкість транспортних та пішохідних потоків.

За останні роки в нашій країні та за кордоном все гостріше стає проблема збільшення кількості автомобілів у містах. Це призводить до погіршення стану навколишнього середовища, великих заторів, втрат часу при переміщенні з використанням транспорту. При реалізації заходів з організації дорожнього руху важлива роль належить введенню технічних засобів: дорожніх знаків та дорожньої розмітки, засобів світлофорного регулювання, дорожніх огороджень та направляючих приладів.

Зменшити негативні наслідки збільшення чисельності автомобілів можна завдяки використанню багаторічного досвіду по правильному плануванню міст та організації руху транспортних потоків. Це дозволить використавши незначну кількість ресурсів значно поліпшити та прискорити рух транспорту у межах міста.

При розробці конкретних заходів щодо поліпшення умов дорожнього руху вирішальне значення має забезпечення пропускної здатності, зручності й безпеки руху в місті.

Курсовий проект складається з трьох розділів.

В першому розділі для кожної ділянки транспортної мережі визначають характеристики дорожнього руху: інтенсивність руху у фізичних одиницях; інтенсивність руху у приведених одиницях; швидкість транспортного потоку; рівень завантаження дороги рухом; щільність транспортних потоків.

У другому розділі слід розробити схему розташування зупинок МПТ на транспортній мережі. Розміщення зупиночних пунктів впливає на безпеку руху й пропускну здатність дороги. По кожному маршруту МПТ необхідно розрахувати його техніко-експлуатаційні характеристики: час оборотного рейсу, інтервал, інтенсивність руху транспортних засобів на маршруті, швидкість сполучення.

Характеристики руху МПТ на маршрутах слід занести у підсумкову таблицю.

Усі розраховані характеристики дорожнього руху слід занести до підсумкової таблиці.

У третьому розділі слід розглянути питання щодо доцільності організації пріоритету руху МПТ по транспортній мережі.

По результатам виконання курсового проекту робляться висновки щодо виконаних розрахунків та прийнятих рішень.

Заключним етапом розробляється альбом графічного матеріалу до курсового проекту з наступним змістом:

  1. Рівень завантаження транспортної мережі
  2. Характеристика дорожнього руху
  3. Схема розташування зупиночних пунктів МПТ
  4. Характеристика маршрутів МПТ
  5. Організація пріоритету МПТ

РІВЕНЬ ЗАВАНТАЖЕННЯ ТРАНСПОРТНОЇ МЕРЕЖІ

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ

СХЕМА РОЗТАШУВАННЯ ЗУПИНОЧНИХ ПУНКТІВ МПТ

ХАРАКТЕРИСТИКА МАРШРУТІВ МПТ

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРІОРИТЕТУ МПТ