Мета курсового проекту – закріплення знань, отриманих при вивченні курсу «Пасажирські перевезення» на основі самостійних розрахунків міських пасажирських автобусних перевезень, а також розвиток творчих здібностей ті ініціативи при рішення вказаних задач за рахунок можливості перегляду значної кількості варіантів та необхідності прийняття самостійних рішень у процесі проектування.

Вихідними даними є мережа транспортного району та кількість пасажирів.

Під час курсового проектування вирішуються такі задачі:

– формування раціональної схеми маршрутів автобусів;

– виконання для окремого маршруту графоаналітичного розрахунку режимів роботи водія та автобуса;

– визначення порядку виходу автобусів на лінію;

– складання розкладу руху автобусів на маршруті.

Виконується розрахунок раціональної схеми маршруту автобусів. Розрахунок конкурентоспроможних маршрутів завершується перевіркою отриманої більшості маршрутів на виконання обмежень по транспортному обслуговуванню населення. Наступним етапом розрахунків є розрахунок матриці маршрутних кореспонденцій.

На наступному етапі проводиться графоаналітичний розрахунок функціонування маршруту.

На підставі параметрів роботи маршруту, приведеного у завданні, визначимо величину пасажиропотоку на маршруті, у кожний з часів його функціонування. Час функціонування маршруту з 500 до 2300. Кількість автобусів на маршруті у кожний з його годин функціонування визначається виходячи з величини пасажиропотоку. Мінімальну необхідну кількість визначимо із того припущення, що час очікування пасажиром автобуса на зупиночному пункті не має перевищувати 20 хвилин. Максимально можливу кількість автобусів визначимо з урахуванням коефіцієнта дефіциту.

Проведемо графоаналітичний розрахунок маршруту. При цьому організуємо два види режимів роботи водіїв на маршруті: двохзмінний та перерваний.

Виходячи з графоаналітичного розрахунку визначаємо інтервали руху за годинами доби.

Дані графоаналітичного розрахунку дозволяють затверджувати час початку і кінця роботи випуску в межах години. Для визначення конкретного режиму руху автобусів маршрутом складають розклад. Найбільш поширеним є «стрічковий» метод.

Розклад руху випусків

1

2

3

4

5

6

7

КО1

КО2

КО1

КО2

КО1

КО2

КО1

КО2

КО1

КО2

КО1

КО2

КО1

КО2

 5:00

5:23

5:15

5:38

5:32

5:53

5:53

6:16

6:00

6:23

6:06

6:06

6:13

6:36

5:46

6:09

6:01

6:24

6:16

6:39

6:39

7:02

6:46

7:09

6:52

7:15

6:59

7:22

6:32

6:55

7:12

7:25

7:06

7:29

7:25

7:48

7:32

7:55

7:38

8:01

7:45

8:07

7:18

7:41

7:58

8:21

7:52

8:15

8:11

8:24

8:18

8:31

8:24

8:47

8:30

8:53

8:04

8:27

8:44

П

8:28

9:01

9:00

9:23

9:06

О

9:14

9:37

9:22

9:55

8:50

П

8:52

9:15

9:24

П

9:46

О

13:46

14:09

10:13

О

10:12

О

10:08

10:31

9:38

10:01

9:38

10:01

12:56

13:19

14:32

14:55

14:23

14:47

13:38

14:01

10:54

11:17

10:40

11:01

10:24

10:47

14:39

15:02

15:23

15:46

15:10

15:33

14:24

14:47

11:40

12:03

11:26

11:49

11:10

11:33

15:30

15:53

16:09

16:32

15:56

16:19

15:16

15:39

12:26

12:49

12:10

12:33

11:56

12:19

16:16

16:39

16:55

17:18

16:42

17:05

16:02

16:25

13:12

13:35

13:00

13:23

12:42

13:05

17:01

17:24

17:41

17:04

17:28

17:51

16:48

17:11

13:58

14:21

13:56

14:19

13:28

13:51

17:59

18:22

18:36

К

18:18

18:31

17:34

17:57

14:44

15:17

14:47

15:10

14:14

14:37

18:46

К

19:30

К

18:27

18:50

15:40

16:03

15:36

15:59

15:00

15:23

19:18

К

16:26

16:49

16:22

16:45

15:46

16:09

17:12

17:35

17:09

17:32

16:32

16:55

17:58

П

17:55

П

17:18

17:41

18:10

18:33

18:20

18:43

18:04

П

18:56

19:19

19:06

19:29

20:12

20:35

19:42

20:05

19:57

20:20

20:58

21:21

20:28

20:51

20:43

21:06

21:44

22:07

21:14

21:37

21:29

21:52

22:30

22:53

22:00

22:23

22:15

22:38

23:16

К

22:46

23:09

23:01

К

23:32

К