Дана курсова робота направлена на визначення більш привабливого інвестиційного проекту по використанню двох марок транспортних засобів. Для  визначення більш привабливого проекту проводимо розрахунки по таким показникам, як значення доходу від використання  автомобілів, значення загальних витрат на реалізацію проекту та визначення ефективності проекту.

При визначенні доходу розрахували кількість обертів, яка потрібна для обслуговування роздрібної мережі, середній час оберту транспортних засобів. Щоб визначити вищенаведені показники роботи транспортних засобів розрахували середню місячну  кількість поставок та обсяг матеріалопотоку в роздрібній мережі, кількість пунктів заїзду на маршруті та середню довжину самого маршруту, час на навантаження  на розподільчому складі та час розвантаження роздрібних партій вантажів, час простою при обслуговуванні роздрібної мережі.

В другому розділі провели дослідження з точки зору затрат на реалізацію проекту, до яких входять капітальні вкладення за розрахунковий період, поточні витрати на організацію виробництва за розрахунковий період, виплати за запозиченим капіталом за розрахунковий період та основні податки і збори за розрахунковий період. Також визначили облікову кількість транспортних засобів, які необхідні для обслуговування максимально можливого добового обсягу вимог, обсяг матеріалопотоку між розподільчим потоком та роздрібною мережею, максимально можливу кількість обертів за добу одного транспортного засобу. Також розрахували ті показники, які входять до складу поточних витрат: витрати на заробітну плату водіїв, витрати на заробітну плату ІТР, витрати на утримання і ремонт рухомого складу, витрати на паливо для ДВЗ транспортних засобів, витрати на масла і змащувальні матеріали, витрати на автомобільні шини, загальногосподарські витрати. Згодом визначили обсяг запозичених коштів та відсотки за використання кредиту та розподілили їх виплату по періодам на протязі реалізації проекту. Наприкінці розділу визначили обсяги основних податків підприємства та амортизаційні відрахування за кожний період реалізації проекту. Всі ці розрахунки проводили для двох марок транспортних засобів.

У наступному розділі визначили ефективність проекту для двох марок транспортних засобів. Для подальших розрахунків визначили ставку дисконту, яка включає в себе без ризикову ставку (ставку за якою залучений кредит) ризик ліквідності об’єкту інвестиційних вкладень,  ризик інвестиційного менеджменту, ризик ринка, ризик інфляції, фінансовий ризик,  законодавчий ризик та інші ризики, які так чи інакше впливають на прийняття рішення потенційними інвесторами. Для розрахунку оцінних показників інвестиційного проекту визначити три основні його характеристики – інвестиційний потік, грошовий потік та обсяг інвестиційних коштів.

На кінець роботи для порівняння проектів визначаємо їхній чистий приведений дохід та доповнюючи його індекс доходності, період окупності,за який інвестор поверне свої вкладені кошти з урахуванням зміни їхньої вартості у часі та внутрішню норму доходності кожного проекту, який може бути критеріальним, якщо у інвестора визначене його мінімально припустиме значення.

Рисунок 1 – Інвестиційний потік по кварталах для марки транспортного засобу, що планується придбати