Звіт про проведення олімпіади зі спеціальності “Організація та регулювання дорожнього руху” 2012

Звіт про проведення олімпіади зі спеціальності “Організація та регулювання дорожнього руху”  2013

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Харківська національна академія міського господарства

НАКАЗ

Про проведення ІІ етапу

Всеукраїнської студентської

олімпіади зі спеціальності

«Організація і регулювання дорожнього руху»

 

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 46 від 23.01.2013 р. Харківська національна академія міського господарства призначена базовим вищим навчальним закладом по проведенню ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Організація і регулювання дорожнього руху» 2012/2013 навчального року серед студентів технічних університетів.

Для проведення олімпіади

Н А К А З У Ю:

1. Провести олімпіаду у термін з 16 по 19 квітня 2013 року.

2. Створити оргкомітет у такому складі:

Голова оргкомітету – Харченко В.Ф., д-р техн. наук, професор, проректор з наукової роботи ХНАМГ;

Заступник голови – Сухонос М.К., канд. техн. наук, доцент, начальник науково-дослідного сектору ХНАМГ;

Заступник голови – Доля В.К., д-р техн. наук, професор, зав. кафедри транспортних систем і логістики ХНАМГ;

Відповідальний секретар оргкомітету – Лобашов О.О., д-р. техн.. наук, професор кафедри транспортних систем і логістики ХНАМГ.

Склад оргкомітету:

Золотов М.С., канд. техн. наук, професор, заступник начальника науково-дослідного сектору ХНАМГ;

Гюлєв Н.У., канд. техн.. наук, доцент кафедри транспортних систем і логістики ХНАМГ;

Великих Т.В., головний бухгалтер ХНАМГ;

Мамонов К.А, голова первинної профспілкової організації студентів ХНАМГ;

Рязанцева Л.В., начальник відділу з організації та проведення студентських олімпіад, конкурсів різного спрямування та рівня ХНАМГ;

Герасименко О.А., провідний інженер відділу з організації та проведення студентських олімпіад, конкурсів різного спрямування та рівня  ХНАМГ.

3. Створити конкурсну комісію у такому складі:

Голова журі – Сухонос М.К., канд. техн. наук, доцент, начальник науково-дослідного сектору ХНАМГ;

Заступник голови – Гюлєв Н.У., канд. техн.. наук, доцент кафедри транспортних систем і логістики ХНАМГ.

Склад журі:

Вакуленко К.Є. – канд. техн. наук, доцент кафедри транспортних систем і логістики ХНАМГ;

Єрмак О.М. – канд. техн. наук, доцент кафедри транспортних систем і логістики ХНАМГ;

Бєлов Ю.В. – канд. техн. наук, доцент, зав. кафедри «Організація дорожнього руху» Донецької академії автомобільного транспорту (за згодою);

Янішевський С.В. – канд. техн. наук, доцент кафедри «Транспортні системи та безпека дорожнього руху» Національного транспортного університету (за згодою);

Толок О.В. – канд. техн. наук, доцент кафедри транспортних технологій автомобільно-дорожнього інституту Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет» (за згодою);

Ройко Ю.Я. – ст. викладач кафедри транспортних технологій Національного університету «Львівська політехніка» (за згодою).

Секретар журі – Герасименко О.А., провідний інженер відділу з організації та проведення студентських олімпіад, конкурсів різного спрямування та рівня  ХНАМГ.

4. Створити апеляційну комісію:

Голова апеляційної комісії – Малєєв О.І. – доцент, проректор з керівництва та координації навчально-виховної роботи, навчально-методичного комплексу ХНАМГ;

Заступник голови комісії – Заверкін А.В. – канд. техн. наук, доцент кафедри транспортних систем Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля  (за згодою).

Склад комісії:

Санько Я.В. – канд. техн. наук, доцент кафедри транспортних систем і логістики ХНАМГ;

Гуцол Т.Д. – канд. техн. наук, доцент кафедри «Транспортні технології» Подільського державного аграрно-технічного університету (за згодою).

5. Створити мандатну комісію:

Голова мандатної комісії – Пруненко Д.О., канд. екон. наук, доцент кафедри транспортних систем і логістики ХНАМГ;

Заступник голови комісії – Федорова Т.Ф., асистент кафедри транспортних систем і логістики ХНАМГ;

Склад комісії:

Москаленко О.В. – старший лаборант кафедри транспортних систем і логістики ХНАМГ;

Білоус Т.М. – старший лаборант кафедри транспортних систем і логістики ХНАМГ;

6. Конкурсній комісії керуватися у своїй роботі наказом Міністерства освіти і науки України № 46 від 23.01.2013 р.

7. Навчальній частині академії передбачити компенсацію робочого часу, витраченого науково-педагогічними працівниками академії на підготовку завдань для ІІ етапу Олімпіади на умовах погодинної оплати відповідно до обсягів виконаної роботи (до 50 годин на весь колектив).

8. Участь педагогічних , науково-педагогічних працівників у перевірці завдань врахувати при плануванні їх навчального навантаження: перевірка завдання одного учасника – 0,33 години кожному викладачеві (не більше трьох викладачів); робота відповідального секретаря оргкомітету – до 30 годин.

9. Оргкомітету забезпечити умови для проведення олімпіади та організації побуту й відпочинку учасників.

10. Контроль над виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 Ректор                                                                  В.М.Бабаєв