13 Кві 2019

3 квітня в ХНУМГ імені О.М. Бекетова відбувся ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Транспортні системи»

До участі в підсумковій науково-практичній конференції було запрошено 11 авторів наукових робіт.

У складі Галузевої конкурсної комісії на чолі з проректором з наукової роботи Сухонос М.К. прийняли участь провідні вчені з Запорізького національного технічного університету, Національного університету водного господарства та природокористування, Національного транспортного університету, Національного університету «Львівська політехніка», Харківського національного автомобільно-дорожнього університету та нашої alma mater.

Робота комісії відбувалась в сфері доброзичливості та взаємоповаги.

 
Заслухані доповіді студентів по результатах виконання науково-дослідних робіт Галузева конкурсна комісія оцінила наступним чином:

Дипломами першого ступеню були нагороджені:

Логвіненко Валерія В’ячеславівна (ХНУМГ імені О.М. Бекетова, науковий керівник доц. Россолов О.В.)


та Дуліна Олександра Серіївна (ХНАДУ, науковий керівник ас. Чижик В.М.)

Дипломами другого ступеню були нагороджені:

Григорович Юлія Володимирівна (УДУЗТ, науковий керівник проф. Альошинський Є.С.)

Пріхно Олексій Вікторович (ДНУЗТ імені академіка В. Лазаряна, науковий керівник доц. Мазуренко О.О.)

та Шишняк Анастасія Олександрівна (ХНТУСГ імені Петра Василенка, науковий керівник доц. Музильов Д.О.)

Дипломами третього ступеню були нагороджені студенти Антощенко Єлизавета Вікторівна (ЦНТУ, науковий керівник проф. Аулін В.В.), Артюх Ольга Миколаївна (НУ «Острозька академія», науковий керівник проф. Аверкина М. Ф.), Золотніцька Ольга Геннадіївна (ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», науковий керівник доц. Жилінков О.О.), Мустяца Ілля Миколайович (НУ цивільного захисту України, науковий керівник Баркалов В. Г.), Cадовець Катерина Володимирівна (НУВГП, науковий керівник ас. Пашкевич С. М.) та Юзвук Надія Сергіївна (ЗНТУ, науковий керівник доц. Райда І.М.).

 

Ми пишаємось здобутками молодих вчених та їх керівників. Бажаємо їм успіхів в подальших наукових дослідженнях та навчанні.