29 Гру 2020

Моніторингова зустріч Національного Еразмус офісу України

22 грудня 2020 р. відбулася Моніторингова зустріч Національного Еразмус офісу України з партнерами проекту «SmaLog» програми Еразмус+. Серед учасників заходу були присутні представники освітніх закладів: Національного транспортного університету, Житомирської політехніки, Львівської політехніки, Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень, стейкхолдери – VIA SYSTEM PRO, АТП16327, СІБ Авто, EGIS викладачі, магістри і випускники.

ХНУМГ ім. О. М. Бекетова представляли Перший проректор, професор Григорій Стадник, начальник Навчально-методичного відділу, доцент Дмитро Рославцев, начальник Міжнародного відділу Марія Осинська, завідувач кафедри транспортних систем і логістики, професор Олексій Лобашов, доценти Катерина Вакуленко, Марія Ольхова, Євген Куш, Олександр Россолов, Андрій Галкін та Ірина Ткаченко.

Зустріч була присвячена питанням звіту учасників проекту щодо виконаних завдань та отриманих результатів під час реалізації проекту. Через карантинні обмеження захід відбувався у он-лайн форматі.

В нашому Університеті серед основних результатів проекту «SmaLog» комісією були зазначені:

успішна акредитація Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти освітньо-наукової програми «Розумний транспорт і логістика для міст»;

зацікавленість студентів щодо вступу до нової магістерської програми;

створення лабораторії з сучасним мультимедійним, навчальним і лабораторним обладнанням;

налагодження міжінституціональних зв’язків між Україною та Європою;

спільні публікації з європейськими колегами в базах Scopus, Web of science;

організація системи підвищення кваліфікації викладачів з проблем транспорту;

створення навчальних дисциплін із сучасним контентом на основі європейського досвіду з рішення транспортно-логістичних проблем;

затвердження Керівництва з оцінки якості освіти, що наразі застосовується в нашому Університеті.

Представники Офісу були задоволені роботою проекту, але й мали певні настороги і зауваження, які обов’язково будуть прийняти до уваги у майбутньому.

Дякуємо усім учасникам за цю плідну зустріч.
З НОВИМ РОКОМ!