28 Лис 2012

Организация дорожного движения

У навчальному посібнику розглянуто питання організації руху транспорт­них потоків. На основі використання експериментальних досліджень особли­востей формування схем руху транспортних потоків, визначені раціональні параметри і схеми організації дорожнього руху на перехрестях і автомобільних дорогах. Навчальний посібник розраховано для студентів, аспірантів, науко­вців, викладачів, а також проектувальників транспортних систем, які прийма­ють рішення щодо реалізації різноманітних проектів з організації і регулюван­ня дорожнього руху.