28 Лис 2012

Пассажирские перевозки

Пасажирські перевезення мають велике значення для життє­діяльності будь-яких населених територій. Наведені у підручнику методи та методики організації перевезень пасажирів дозволяють враховувати інтереси як перевізників, так і громадян, і внести гар­монію у протиріччя цих інтересів.

Підручник призначений для студентів і аспірантів вищих на­вчальних закладів, які навчаються за спеціальностями напрямку «Транспортні технології», а також для всіх, хто цікавиться цією галуззю науки.